4.04.24

2024

 • Ilmar Aasna- pikaajalise ja pühendunud töö eest sotsiaalvaldkonnas
 • Aime Porri- pikaajalise töö eest haridusvaldkonnas ning tänuväärse vabatahtliku töö eest  Palivere kogukonnas.
 • Riina Lumeste- pikaajalise ja pühendunud töö eest Linnamäe lasteaia õpetajana
 • Õnne Rüütel- tänuväärse vabatahtliku töö eest Nõva kandi kultuurielu mitmekesistamisel
 • Vilja Nyholm-Palm- valla kultuuri- ja ettevõtlusvaldkonna rikastamise eest
 • Tiiu Palm- tänuväärse töö eest Noarootsi kandi eakate ühistegevuse korraldamisel
 • Karin Rand- pühendunud ja sisuka töö eest Palivere põhikooli arendamisel
 • Maret Teng- pikaajalise ja tänuväärse töö  eest Taebla perearstikeskuse arstina
 • Edgar Veersalu- järjepideva vabatahtliku töö eest Kaitseliidus ja vabatahtlikus päästes
 • Marko Valker- tänuväärse tegevuse eest Silma Õpikojas loodushariduse valdkonnas
 • Aili Randalu- tänuväärse töö eest Risti lasteaias ning olulise panuse eest kogukonnaelu arendamisel
 • Marje Viigipuu- pühendumusega tehtud töö eest Piirsalu kandi kogukonnaelu arendamisel

2023

 • Margit Ülevaino, pikaajalise pühendunud töö eest Palivere Põhikoolis;
 • Aime Teder, Palivere osavalla eakate ühistegevuse korraldamise eest;
 • Marge Kanna, pühendunud töö eest Rõude piirkonna ja külaseltsi arendamisel;
 • Arvo Ninn, pikaajalise pühendunud tegevuse eest Martna osavalla arendamisel;
 • Väino Narusk, ettevõtluse arendamise ja Taebla osavalla kodanikuühenduste toetamise eest;
 • Malle Niit, pikaajalise pühendunud töö eest Taebla koolis;
 • Anne Schönberg, pikaajalise pühendunud töö eest Noarootsi lasteaias;
 • Tiina Ojamäe, pühendunud töö eest Risti kogukonna kultuuritegevuse korraldamisel;
 • Marika Meister, pikaajalise pühendunud töö eest Noarootsi osavallas ja Lääne-Nigula vallas;
 • Helle Reinaru, pikaajalise pühendunud töö eest Lääne-Nigula koguduse muusikajuhina;
 • Varje Sander, pikaajalise pühendunud töö eest kohaliku väikeettevõtluse arendamisel;
 • Taavi Meister, pühendunud töö eest Kaitseliidu noorkotkaste ja kodutütarde tegevuse korraldamisel;
 • Aare Undo, pikaajalise pühendunud töö eest Hara külavanemana;
 • Anne Reegat, pikaajalise tänuväärse töö eest Risti lasteaias.

 

2022

 • Tiia Tamm, pikaajalise  pühendunud töö eest Oru kooli õpetajana
 • Aina Aasna, pikaajalise  pühendunud töö eest Oru kooli õpetajana
 • Mart Vahtel, pikaajalise pühendunud tegevuse eest ettevõtluse  ja kogukonnaelu arendamisel
 • Renek Loorens, tänuväärse vabatahtliku töö eest Oru piirkonna arendamisel
 • Kersti Lipu, Kullamaa ja Lääne-Nigula vallavalitsuses pikaajalise ja  pühendunud teenistuse eest
 • Tõnu Osa, Nõva piirkonna turvalisuse arendamiseks tehtud tänuväärse töö eest
 • Toivo Kesküla,  pühendunud tegevuse eest kogukonna turvatunde tagamisel
 • Roomet Allas, Taebla piirkonna ettevõtluse arendamise eest
 • Toomas Tammeorg, tänuväärse panuse eest Noarootsi ja Lääne-Nigula volikogude töös
 • Mai Jõevee, tänuväärse töö ja isikliku eeskuju eest Kullamaa piirkonna arendamisel
 • Anne Tafinova, pikaajalise ja pühendunud töö eest Palivere lasteaia õpetajana
 • Aire Valk,  Risti piirkonna pereõena tänuväärse töö ja südamliku hoolitsuse eest
 • Viivika Orula, Oru piirkonna arendamise ja valla hea maine kujundamise eest
 • Maie Arro, pikaajalise Noarootsi piirkonna aja- ja kultuuriloo jäädvustamise eest
 • Mikk Pärt, pühendunud tegevuste eest valla laste  liikumisharrastuse edendamisel
 • Riina Gilden, pühendunud tegevuse eest liikumisharrastuse edendamisel ning rahvakultuuri arendamisel
 • Tiina Järv, pikaajalise ja pühendunud töö eest Noarootsi hariduselu arendamisel ning valla hea maine kujundajana
 • Tiina Võsu, valla ja Lääne-Nigula koguduse  pikaajalise ning  sisutiheda koostöö korraldamise eest
 • Väino Munskind, pikaajalise Palivere piikonna sporditegevuse edendamise eest
 • Aadu Juhkental, Kullamaa koguduse tegevuse toetamiseks tänuväärse heategevusliku panuse eest
 • Mariliis Vahar, maaettevõtluse arendamise ja valla hea maine kujundamise eest
 • Laine Riistop, pikaajalise tänuväärse töö eest eesti rahvusliku käsitöö edendamisel
 • Ainu Loorits, tänuväärse töö ees rahvusliku käsitöö meistrina
 • Varje Paaliste, kogukondade ja valla koostööd toetavate tegevuse eest

 

2021

 • Ülle Schönberg, pikaajalise pühendunud töö eest rannarootsi kultuuritraditsioonide arendamisel ning Noarootsi kultuurielu korraldamisel
 • Eve Tamm-Hinno, Oru piirkonna kogukonnaelu arendamise, ajaloomaterjalide kogumise ning talletamise eest
 • Ülle Heinleht, pikaajalise Nõva kandi eakate vabaajategevuste korraldamise eest
 • Tiina Proosväli, tänuväärse pühendunud  töö eest perearstina  Noarootsi ja Nõva piirkonnas
 • Maiu Kallas, Palivere piirkonna ettevõtluse ja kogukonnaelu edendamise eest
 • Hiie Tiisler, tänuväärse pühendunud töö eest perearstina Martna ja Kullamaa piirkonnas
 • Villu Jerve, pikaajalise pühendunud töö eest elamumajanduse valdkonnas Taebla piirkonnas
 • Mati Kallemets, pühendunud ja sihikindla töö eest Palivere Turismi- ja Spordikeskuse arendamisel;
 • Toivo Paas, pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Palivere piirkonnas
 • Kalle Saar, tänuväärse töö ja isikliku eeskuju eest Taebla piirkonna arendamisel
 • Indrek Loorens, Linnamäe Lihatööstuse eduka laiendamise ja arendamise eest
 • Silvi Rehkalt, pikaajalise Ohtla kogukonna koostöö eestvedamise eest
 • Meelis Tomson, olulise panuse eest täiskasvanute vabaaja tegevuste mitmekesistamisel
 • Helve-Marge Ütsik, pikaajalise rahvusliku käsitöövaldkonna edendamise eest

 

2020

 • Margus Kasterpalu, Saueaugu teatritalu arendamise ja valla hea maine kujundamise eest
 • Loit Lepalaan, Kullamaa kihelkonna kultuuriloo edendamise ja talletamise eest
 • Lii Kalm, pikaajalise pedagoogilise töö, rannarootsi kultuuriloo tutvustamise ja piirkonna hea maine kujundamise eest
 • Silvi Koppelmaa, pikaajalise Nõva kandi kultuuripärandi kogumise ja talletamise eest
 • Kaja Avila, pikaajalise muusikahariduse andmise eest Taebla koolis ning koorilaulu traditsiooni hoidmise ja arendamise  eest
 • Erki Rüsse, Palivere piirkonna ettevõtluse arendamise ning valla hea maine kujundamise eest
 • Rutt Lillepea, kodanikuühiskonna arendamise ja kogukonna ühistegevuste korraldamise eest
 • Devin Patrick Black, Noarootsi koolis inglise keele õppe arendamise ja eduka läbiviimise eest
 • Aino Suurpalu, pikaajalise sotsiaalhoolekande töö eest Palivere piirkonnas
 • Helju Staal,  kogukonna kultuuripärandi kogumise ning Kuijõe küla ajalooraamatute koostamise eest
 • Vjatšeslav Rätsepp, Noarootsi piirkonna ettevõtluse arendamise ning valla hea maine kujundamise eest
 • Milvi Kaen, pikaajalise kultuuri- ja kogukonnatöö edendamise eest Rõude piirkonnas
 • Kenneth Nyholm, kogukonna ühistegevuste korraldamise ning Noarootsi piirkonna hea maine kujundamise eest

 

2019

 • Tiit Seiton, noorte huvitegevuse ja maadlusspordi arendamise ning Martna piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Küllike Valk, Martna koguduse ja kogukonna ühistegevuste korraldamise ning piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Teet Kuusemaa, ettevõtluse arendamise ja Martna piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Aili Ansel, Kullamaa raamatukogu tegevuse arendamise ja pikaajalise kohaliku kultuuripärandi tutvustamise eest.
 • Ivika Eller, mittetulundusliku tegevuse edendamise, Noarootsi käsitöökoja ja tekstiilkäsitööklassi rajamise, rannarootsi kultuuripärandi väärtustamise ning piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Marika Adman, mittetulundusliku tegevuse edendamise, Noarootsi käsitöökoja ja tekstiilkäsitööklassi rajamise, rannarootsi kultuuripärandi väärtustamise ning piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Erlend Kotkas, ettevõtluse edendamise, töökohtade loomise ning Noarootsi haridus- ja kultuuritegevuse toetamise eest.
 • Lea Lai, pikaajalise kodanikuühiskonna arendamise eest Läänemaal ja Piirsalus.
 • Anne Heimann, piirkonna koduloo uurimise, Risti ajalooraamatu koostamise ja pikaajalise pedagoogilise töö eest Risti põhikoolis.
 • Urmas Sepp, ettevõtluse arendamise ning Rehemäe ja Kuke külade sihikindla omaalgatuse eestvedamise eest.
 • Koit Uus, Oru vana koolihoone renoveerimise ja Oru piirkonna arengut toetavate tegevuste eest.
 • Tarmo Küla, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Oru piirkonnas.
 • Reet Kaar, pikaajalise tegevuse eest omavalitsuse- ja raamatukogutöös ning olulise panuse eest Palivere kogukonna ühistegevustesse.
 • Urmas Tingas, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Palivere piirkonnas.
 • Kaido Sasse, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Taebla piirkonnas.
 • Asta Kõlamets, Taebla piirkonna eakate ühistegevuste korraldamise ning Taebla ajalugu käsitleva raamatu koostamise eest.
 • Arne Kivistik, pikaajalise tegevuse eest Nõva piirkonna maastikuväärtuste tutvustamisel ning olulise panuse eest Nõva kogukonna ühistegevustesse.