30.03.20

2020

 • Margus Kasterpalu, Saueaugu teatritalu arendamise ja valla hea maine kujundamise eest
 • Loit Lepalaan, Kullamaa kihelkonna kultuuriloo edendamise ja talletamise eest
 • Lii Kalm, pikaajalise pedagoogilise töö, rannarootsi kultuuriloo tutvustamise ja piirkonna hea maine kujundamise eest
 • Silvi Koppelmaa, pikaajalise Nõva kandi kultuuripärandi kogumise ja talletamise eest
 • Kaja Avila, pikaajalise muusikahariduse andmise eest Taebla koolis ning koorilaulu traditsiooni hoidmise ja arendamise  eest
 • Erki Rüsse, Palivere piirkonna ettevõtluse arendamise ning valla hea maine kujundamise eest
 • Rutt Lillepea, kodanikuühiskonna arendamise ja kogukonna ühistegevuste korraldamise eest
 • Devin Patrick Black, Noarootsi koolis inglise keele õppe arendamise ja eduka läbiviimise eest
 • Aino Suurpalu, pikaajalise sotsiaalhoolekande töö eest Palivere piirkonnas
 • Helju Staal,  kogukonna kultuuripärandi kogumise ning Kuijõe küla ajalooraamatute koostamise eest
 • Vjatšeslav Rätsepp, Noarootsi piirkonna ettevõtluse arendamise ning valla hea maine kujundamise eest
 • Milvi Kaen, pikaajalise kultuuri- ja kogukonnatöö edendamise eest Rõude piirkonnas
 • Kenneth Nyholm, kogukonna ühistegevuste korraldamise ning Noarootsi piirkonna hea maine kujundamise eest

 

2019

 • Tiit Seiton, noorte huvitegevuse ja maadlusspordi arendamise ning Martna piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Küllike Valk, Martna koguduse ja kogukonna ühistegevuste korraldamise ning piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Teet Kuusemaa, ettevõtluse arendamise ja Martna piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Aili Ansel, Kullamaa raamatukogu tegevuse arendamise ja pikaajalise kohaliku kultuuripärandi tutvustamise eest.
 • Ivika Eller, mittetulundusliku tegevuse edendamise, Noarootsi käsitöökoja ja tekstiilkäsitööklassi rajamise, rannarootsi kultuuripärandi väärtustamise ning piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Marika Adman, mittetulundusliku tegevuse edendamise, Noarootsi käsitöökoja ja tekstiilkäsitööklassi rajamise, rannarootsi kultuuripärandi väärtustamise ning piirkonna positiivse maine kujundamise eest.
 • Erlend Kotkas, ettevõtluse edendamise, töökohtade loomise ning Noarootsi haridus- ja kultuuritegevuse toetamise eest.
 • Lea Lai, pikaajalise kodanikuühiskonna arendamise eest Läänemaal ja Piirsalus.
 • Anne Heimann, piirkonna koduloo uurimise, Risti ajalooraamatu koostamise ja pikaajalise pedagoogilise töö eest Risti põhikoolis.
 • Urmas Sepp, ettevõtluse arendamise ning Rehemäe ja Kuke külade sihikindla omaalgatuse eestvedamise eest.
 • Koit Uus, Oru vana koolihoone renoveerimise ja Oru piirkonna arengut toetavate tegevuste eest.
 • Tarmo Küla, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Oru piirkonnas.
 • Reet Kaar, pikaajalise tegevuse eest omavalitsuse- ja raamatukogutöös ning olulise panuse eest Palivere kogukonna ühistegevustesse.
 • Urmas Tingas, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Palivere piirkonnas.
 • Kaido Sasse, valla positiivse maine kujundamise ning pikaajalise ettevõtluse arendamise eest Taebla piirkonnas.
 • Asta Kõlamets, Taebla piirkonna eakate ühistegevuste korraldamise ning Taebla ajalugu käsitleva raamatu koostamise eest.
 • Arne Kivistik, pikaajalise tegevuse eest Nõva piirkonna maastikuväärtuste tutvustamisel ning olulise panuse eest Nõva kogukonna ühistegevustesse.