Tänukiri

Noarootsi valla tänukiri on antud:

2017:

Voldemar Tõuts - Hea Isa

Helga Laos - Noarootsi kultuurielu edendamise eest ja aastatepikkuse eakate klubi „Rannaroos" juhtimise eest

Eve Sõrmus - Aktiivse kultuurielu edendamise eest Noarootsis

Tiiu Tulvik - Noarootsi kultuurielu aastatepikkuse edendamise ja juhtimise eest

Helja Jõgisman - Noarootsi kohvikuteõhtu läbiviimise ja MAFF Noarootsis korraldamise eest

Eva Rahv - Noarootsi kohvikutepäeva korraldamise eest

Harles Pilter - Noarootsi inimeste elu-olu jäädvustamise ja fotonäituse „Neile, kes mäletavad" eest

Janne Raba - Noarootsi naistrio pikaajalise juhendamise eest

Verner Friberg - Muusikaelu rikastamise eest ja „Noarootsi valsi" heliloomingu eest

Riina Adman - igakülgse abi eest kultuuriürituste läbiviimisel

Eve Kalm - igakülgse abi eest kultuuriürituste läbiviimisel

Erki Mitman – vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Indrek Joosep Vaikre – vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Uku Tulev – vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Andres Podžuks - vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Taavi Podžuks - vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Rita Koppel - vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Ervin Koppel - vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Kristin Koppel - vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Meelis Lusik - vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Vambola Tamberg - vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Udo Seenemaa - vabatahtliku merepäästjana tegutsemise eest

Voldemar Tõuts – abipolitseinikuna tegutsemise eest

Airi Läänemets - abipolitseinikuna tegutsemise eest

Monika Miilsaar - abipolitseinikuna tegutsemise eest

Triin Lepp – Noarootsi huvide eest seismise eest valdade ühinemisläbirääkimistel

Jüri Kisler – pikaaegse vee- ja küttesüsteemide haldamise eest

Kenneth Nyholm – Hara külaelu edendamise eest

 

Andero Paalvelt – Österby külavanem, külavanemamärk

Anne ja Viktor Bürkland - Kaunis kodu 2017

Perekond Nasikovski - Noarootsi talusiltide konkursi võitja

Kaitseliidu Lääne Malev - Läänema ajaloopäeva korraldamise eest Noarootsis

Heiki Magnus - Läänema ajaloopäeva korraldamise eest Noarootsis

Kati Ojaver - Läänema ajaloopäeva korraldamise eest Noarootsis

Ülo Kalm - Läänema ajaloopäeva korraldamise eest Noarootsis

Tiiu Tulvik - Läänema ajaloopäeva korraldamise eest Noarootsis

Leevi Reinaru - Läänema ajaloopäeva korraldamise eest Noarootsis

Aksel Heidemann - Läänema ajaloopäeva korraldamise eest Noarootsis

Mati Mandel - Läänema ajaloopäeva korraldamise eest Noarootsis

Lehte Nasikovskaja - Hea Ema

MTÜ Noarootsi Tuletõrjeselts - 10 tegutsemisaasta eest

Üllar Neemrand - Pürksi Vabatahtlik Päästekomando päästajana tegutsemise eest

Erlend Kotkas - lasteaia mänguväljaku renoveerimise toetamine

Ebekai ja Ringo Härm - Noarootsi Poolsaare poe käivitamine

Vjatšeslav Rätsepp - Dirhami poe pidamine ja ürituste toetamine

Dirhami Kalakohvik - maitseelamuste piirkonda toomine

Kohvik Birkas - toitlustusteenuse pakkumine

Leili ja Elar Piir - lilleilu ja maheköögiviljade pakkumise eest Noarootsis ja kaugemal

Roosta Puhkeküla - Noarootsi Saunaralli traditsiooni algatamine

MTÜ Noarootsi Arendus - Noarootsi Saunaralli traditsiooni algatamine

Spithami Puhkemajad - Noarootsi Saunaralli traditsiooni algatamine

Henrik Priimägi - 2016. aasta spordisaavutuste eest

Erki Mitman - 2016. aasta spordisaavutuste eest

Kairo Kivi - 2016. aasta spordisaavutuste eest

Silvia Rajasalu - spordiaktivist ja vabatahtlik päästja olemise eest

Tiina Proosväli - perearstiteenuse pakkumise eest Noarootsis

Monika Miilsaar - Einbi / Enby külaelu arendamise eest

Taimi Pelapson - pikaaegne hea töö Noarootsi Vallavalitsuses

Marika Meister - pikaaegne hea töö Noarootsi Vallavalitsuses

 

2016:

Matti Käärsti ja Anu Kotkamäe - Kaunim kodu

Endel Kalm - Hea Isa

Raul Targamaa – igakülgse abi eest suhtlemisel Rootsis elavate maaomanikega

Riigimetsa Majandamise Keskus, Tiina Selart – RMK puhketaristu rekonstrueerimise ja hooldamise eest Noarootsi vallas

Rita ja Ervin Koppel – abi eest Osmussaarel asuvate valla hoonete ja rajatiste hooldamisel

Roosta Puhkeküla – 25 a Noarootsi kui turismiregiooni tutvustamise eest

Tuksi Tervise- Ja Spordikeskus – pikaajalise tegutsemise eest

Noarootsi Gümnaasium – 25 a gümnaaasiumihariduse andmise eest

MTÜ Tervem Noarootsi – elanike vaba aja sisustamise ja liikumisharrastuse kujundamise eest

Kaili Leht – valla tutvustamise eest läbi jooga

Kerli Toming - jooga integreerimise eest õppetundisesse

Silver Schönberg - kooli ja gümnaasiumi õpilaste headele võistlustulemustele viimise eest

Erki Mitman – 2015. a spordisaavutuste eest

Kairo Kivi - 2015. a spordisaavutuste eest

Danguole Tamberg – sädeinimene olemise eest

Kiur Klippberg – koostöö eest piirkonna turvalisemaks muutmisel

Politsei- ja Piirivalveamet - tulemusliku tegutsemise eest Rooslepa kiriku varade leidmisel

Kekkilä OÜ – toetuse eest teede rekonstrueerimisel ja Noarootsi lasteaiale

Skywind OÜ - toetuse eest Noarootsi Koolile

Riguldi-Noarootsi Kodukandiühing - Noarootsi laste ja abivajajate toetamise eest

Margus Laidmets - tegutsemise eest abipolitseinikuna

Peeter Lepik ja Viivi Vaarak - Noarootsi tutvustamise eest läbi konkursi Eesti kauneim maakodu

Eero Reinu – Noarootsi tutvustamiseks tehtud tegevuste eest

Göte Brunberg - Rooslepa küla ajaloo jäädvustamise eest raamatuga „Rooslepa. Rootsikeelne küla Eesti läänerannikul."

MTÜ Eestirootsi Akadeemia - Russwurmi „Aibofolke" eesti keeles väljaandmise eest

Monika Undo – mälestusteraamatu „Noarootsi koolide välimääraja" väljaandmise eest

Juta Holst –  raamatu „Spithami – küla mis meeles" väljaandmise eest

Aino Prozes - Noarootsi Kooli südameks ja visiitkaardiks olemise eest

Priske Andres - kohusetundlikkuse ja vastutusrikka töö eest valla- ja kooli bussijuhina

Tiina Rohi - Hea Ema

 

2015: 

Ülle Schönberg - vabatahtliku kultuurielu tegevuse edendamine

Moonika Miilsaar- kultuuri- ja noorteprojektide algatamine ja elluviimine

Regina Gjardman- Noarootsi  Noortevolikogu eestvedamine

Kairo Kivi – Eesti ja Noarootsi esindamine 2014. a kardi maailmakarikavõistlustel

Erki Mitman – 2014. a spordisaavutuste eest

Verner Friberg – heade tulemuste eest veteransportlasena

Silver Schönberg – Noarootsi õpilaste tulemuslik treenimine

Holger Ahlskog ja Karl-Erik Nyberg –kingituse eest Noarootsi kooli ja valla lastele / stort tack för presenten

MTÜ Tervem Noarootsi – käsitöökoja loomine

MTÜ Noarootsi Kaunistamise Selts - Lyckholmi muuseumi arendamine ja säilitamine

Anu Kari – Lyckholmi muuseumi tegevuse eestvedamine

Madis Otsa- väikeettevõtluse arendamine Noarootsi vallas

Lauri Otsa - väikeettevõtluse arendamine Noarootsi vallas

Helju ja Arder Väli - Kaunim kodu 2014

Noarootsi Noortevolikogu - 5 a tegutsemist

Evi Öövel - Hea Ema

Kenneth Nyholm - Hea Isa

Evelin ja Erkki Kivi - Kaunim kodu

2014:

Danguole Tamberg – käsitöötraditsioonide ja pärimusmuusika tutvustamise eest

Annika Kapp- traditsioonide algatamise eest Noarootsi vallas

Alar Uus – tänuväärse töö eest Noarootsi kooli arendamisel 

Taimi Pelapson- kauaaegse kohusetundliku töö eest eelarve koostamisel ja täitmisel

Margus Laidmets – aktiivsuse eest kohaliku elu edendamisel ja vabatahtlikus töös

Kaili Leht- inspireerimise ja teadlikkuse avardamise eest läbi jooga huviringi

Irmeli Alt- aktiivse tegutsemise eest Sutlepa külavanemana

Merle Esko – aktiivse tegutsemise eest Österby külavanemana

Aare Undo- aktiivse tegutsemise eest Hara külavanemana

Elar Piir- aktiivse tegutsemise eest Paslepa külavanemana

Meelis Lusik – vabatahtlikkuse eest noortetöös ja eakate abistamisel

Ülle Schönberg – valla kultuurielu elavdamise eest

Raimond Gjardman – valla heakorra tagamise eest

Raivo ja Marika Adman- põllumajanduse ja loomapidamise  taastamise eest Hara külas

Lii ja Ülo Kalm- Noarootsi tutvustamise eest läbi „Kodu kauniks" konkursi

K&K Buildings OÜ – ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomise eest Noarootsi vallas

Teeristi Villa – Noarootsi maine kujundamise ja elu elavdamise eest

Rahvatantsurühm Nuckö Folkdans- valla esindamise eest väljaspool

Pürksi pood OÜ- kaupluse pidamise eest ääremaal

Südameapteek Noarootsi- Noarootsi valla teenuste täiendamise eest 

Margus Laidmets - panuse eest kogukonna turvalisuse tagamisel 2013.a

Mait Maddisson - panuse eest kogukonna turvalisuse tagamisel 2013.a

Inge Pillai- Hea Ema

Tänukiri edukate õpilaste vanematele:

Carmen ja Tanel Tõuts

Signe ja Andres Tsarents

Kristina Kivi ja Ergo Polberg

Airi Läänemets ja Priit Undo

Lily Pella ja Ain Hannus

Eveli ja Andres Kaur

Ingela Laurmann

Irja Peegel

Triin Lepp

Danguole ja Vambola Tamberg

Evelyn ja Toivo Kärpp

Marika ja Ivar Malmet

Leili ja Elar Piir

Katrin ja Teet Niin

Jevgenia ja Eedik Kisler

Viktoria Mitman ja Margus Laidmets

Hiie Saron ja Üllar Neemrand

Rahvatantsurühma pikaaegse juhendamise eest:

Tiiu Tulvik

Liia Lees

Pürksi kultuurimaja renoveerimisele kaasaaitamise eest

Maarja Nummert- Pikoprojekt OÜ

Kaire Keert- Sunorek OÜ

Hea isa

Vello Tsarents

 

2013:

Marko Valker - raamatu „Noarootsi valla loodusväärtused" eest

Aarne Kivistik – raamatu„Noarootsi maastiku-väärtused" eest

Valeri Štšerbatõh - raamatu „Metslooma lood" eest

Tiina Järv– seoses Aasta Õpetaja aunimetuse saamisega

Anne Shönberg - seoses Aastate Õpetaja aunimetuse saamisega

Inna Rosar- abi ja toetuse eest sõprusvaldadega suhtlemisel ning valmiduse eest tulla appi tõlgina

MTÜ Tervem Noarootsi- seoses Sädeinimese tiitli saamisega ning hea koostöö eest  terviseedenduse projektide elluviimisel

Noarootsi Tuletõrjeselts– seoses Sädeinimese tiitli saamisega ning koostöö eest turvalisuse tagamisel

Evi Öövel- 30–aastase teenistuse eest vallasekretärina

Marika Meister- maareformi eduka elluviimise eest vallas

Vladimir Belovas- Aasta Isa

Ene Tsarents- Aasta Ema

Maie Lilleorg ja Avo Tomikas- Kaunim kodu 2013

Noarootsi Kooli parimate koolilõpetajate lapsevanematele:

Kaie ja Raimond Gjardman

Hiie Saron ja  Üllar Neemrand

Jelena Saksejeva

Eneli ja Igor-Sven Grebenjuk

Noarootsi Gümnaasiumi 4 ja 5 lõpetanud Elery Mitmani vanematele:

Viktoria Mitman ja Einar Mitman