18.01.24

Surma registreerimine ja matused

Alates 1.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord. Arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt. Üldjuhul teab arst lahkunu Eesti isikukoodi ja edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse, kus registreeritakse surm automaatselt. Sellisel juhul ei ole lahkunu lähedasel vaja perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida. Ka esmase surmatõendi väljastab tervishoiuasutus.

Surma registreerimise kohta rohkem infot loe siit.

Lääne-Nigula valla kalmistud