Sünni registeerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud

 

Surma registreerimine

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Vajadusel saab sünni- ja surmakandeid teha ka Haapsalu linnas Uuemõisa lossis (sisenemine peauksest).Vastuvõtuajad: E, T, K,N 9.00–12.00, 14.00-16.30 ,   R 9.30–12.00
INFO:  tel 472 5671

Aadressil Ehte 9 enam perekonnaseisutoiminguid ei teostata.

 

 

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Elukohateade

Elukohateade (arvutis täidetav)

 

Elukohatõend

Elukohatõendite väljastamine isikule tema enda, alaealise lapse ja/või eestkostetava kohta.

Elukohtõendit ei ole vaja esitada riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele, sest neil on juurdepääs Eesti Rahvastikuregistrile.

Elukohatõendi vorm võta siit