Tule meile, päriselt!

 

  ELUKOHATEATE SAAB TÄITA
·       vallamajas Haapsalu mnt 6, Taeblas
·       elukohajärgses osavallavalitsuses või teeninduskeskuses vaata kontakte siit
·       E-teenuste vahendusel  internetiaadressil www.eesti.ee
 
Kui Teil on küsimusi, palun julgesti  ühendust võtta telefonil 47 20 300 või e-post  info@laanenigula.ee
 

Elukoha registreerimine

E-elukohateadet saab esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis. Portaali sisene siit  

Ka eesti.ee keskkonna lisatakse elukohateate esitamise alla suunamine uude e-rahvastikuregistri portaali (st kui keegi soovib esitada elukohateadet eesti.ee kaudu, siis elukohateate teenuse avamisel suunatakse edasi uude portaali).

Vastavalt Rahvastikuregistri seadusele ei saa enam alates 22.03.2022 esitada elukohateadet tagasiulatuvalt 14 päeva ja etteulatuvalt 1 kuu.

Rahvastikuregistri seadus
§ 69.  Uue elukoha aadressi esitamise tähtaeg
  (2) Isik võib esitada elukohateatega uue elukoha andmed tagasiulatuva kuupäevaga kuni 14 päeva elukohateate kohaliku omavalitsuse üksusesse saabumise kuupäevast arvates. [Kehtetu -
RT I, 12.03.2022, 1 - jõust. 22.03.2022]

  (5) Kui isik asub elama välisriiki, võib ta esitada uue elukoha andmed etteulatuva kehtivuse alguse kuupäevaga kuni üks kuu elukohateate kohaliku omavalitsuse üksusesse saabumise kuupäevast arvates. Kui isik esitab enne etteulatuva kehtivuse alguse kuupäeva saabumist uue elukoha andmed, loetakse, et isik ei ole eelmist taotlust esitanud.  [Kehtetu -
RT I, 12.03.2022, 1 - jõust. 22.03.2022]


Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Elukohateade

Elukohateade (arvutis täidetav)

Elukohta saate registreerida:
Noarootsi osavallas, telefon 472 4350
Nõva osavallas, telefon 472 4670
Kullamaa osavallas, telefon 472 4760
Martna osavallas, telefon 472 5041
Lääne-Nigula vallamajas Taeblas, telefon 472 0300

 

Elukohatõend

Elukohatõendite väljastamine isikule tema enda, alaealise lapse ja/või eestkostetava kohta.

Elukohtõendit ei ole vaja esitada riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele, sest neil on juurdepääs Eesti Rahvastikuregistrile.

Elukohatõendi vorm võta siit

 

Sünni registeerimine

Sünni registreerimiseks (avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad) sisene  e-rahvastikuregistrisse siit

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud

Sündi saate registreerida:
Noarootsi osavallas, telefon 4724350
Nõva osavallas, telefon 4724670
Kullamaa osavallas, telefon 4724760
Martna osavallas, telefon 4725041
Lääne-Nigula vallamajas Taeblas, telefon 4720300

 

Surma registreerimine

Surmafakti andmed edastab rahvastikuregistrisse meditsiin. Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt. Erandjuhtudel registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus- Haapsalu Linnavalitsus.

Samas saavad lahkunu lähedased vallavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust. Sotsiaaltoetuste taotlemiseks Lääne-Nigula Vallavalitsuses kohapeal on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakonto number.

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud (kirjeldus)

Vajadusel saab sünnikandeid teha ka Haapsalu linnas Uuemõisa lossis (sisenemine peauksest).
Vastuvõtuajad: E, T, K,N 9.00–12.00, 14.00-16.30 ,   R 9.30–12.00
INFO:  tel 472 5671

Aadressil Ehte tänav 9 enam perekonnaseisutoiminguid ei teostata.