Silma looduskaitseala

15.06.18

Kaitseala maa-ala asub Lääne-Nigula vallas.
Kaitseala on loodud Haapsalu lahe ja Noarootsi poolsaare jäänukjärvede ja roostike - rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatus-, pesitsus- ja sulgimispaikade - kaitseks ning ohustatud poollooduslike koosluste, rannaniitude säilitamiseks ja taastamiseks.

Silma looduskaitseala kaitse-eeskiri on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 11.02.2016 määrusega nr 19.