4.11.19

Salajõe-Vedra-Ingküla uuring

Uuringu Salajõe-Vedra-Ingküla piirkonna hüdrogeoloogilised tingimused ja elanike joogiveevarustuse parandamise võimalused materjalid

materjali vaata siit

Salajõe põhjavee uuringu vahearuanne

 

Salajõe põhjavee uuringu koondaruanne

Koondaruanne

Põhjaveekomisjoni protokoll