3.10.23

 

PALIVERE LASTEAED PIIBELEHT     

Palivere Lasteaed tegutseb aastast 1979. Meie lasteaias töötab 3 rühma:  Sipelgad (sõimerühm) Kimalased (aiarühm) ja Lepatriinud (aiarühm).

Palivere Lasteaed asub looduslikult väga kaunis Palivere alevikus. Meid ümbritseb männimets, rikkalik ja mitmekesine taimestik, jõgi ning suusa- ja kelgumäed.  Lasteaial on oma arengukava ja õppekava, mis lähtub riiklikust õppekavast. Õpetatav on seotud kodukoha, ümbritseva looduse ja aastaaegade vaheldumisega. Õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi integreeritult, vahetu kogemuse ja isetegemise kaudu.

 

Lasteaed on avatud E–R kell 7.00–18.00

Aadress: Raba 2, Palivere, Lääne-Nigula vald, 90802           

Rühmade kontakttelefonid:

● Lepatriinud 51921334

● Sipelgad 5178969

● Kimalased 5146782

Õppealajuhata Aivi Aasmäe  58652062    aivi.aasmae@laanenigula.ee  (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

Direktor Kerda Ledis (tel 5213932)  (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

e-mail: lasteaiad@laanenigula.ee

juhiabi Maarika Maripuu (tel 58789611 - lasteaia üldtelefon)

e-mail: maarika.maripuu@laanenigula.ee

majandusjuhataja Ave Talving (tel 55649683)  (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

e-mail: ave.talving@laanenigula.ee

Palivere lasteaia hoolekogu

Palivere lasteaia põhimäärus

Palivere lasteaia arengukava 2021-2023

Palivere lasteaia kodukord uus

Palivere lasteaia FB

Lasteaia avalik dokumendiregister DELTA

 

MISSIOON

Palivere Lasteaed on perele heaks partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel igapäevaeluga toimetulekuks ja kooliks ettevalmistamisel.

VISIOON

Palivere Lasteaias on rõõmsad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ja tööle innustunud personal.

PÕHIVÄÄRTUSED

Head kombed -  ausus, austus vanemate ja teiste vastu, hea käitumine, lubadustest kinnipidamine, tänulikkus, viisakus

Hoolivus – abivalmidus, andestamine, armastus, headus, jagamine

Sallivus – empaatiavõime, erinevuste aktsepteerimine, kaastunne, vägivallatus

Tarkus – leidlikkus, tähelepanu, töökus, uudishimu, õppimine

Positiivsus – avatud hoiak lastesse, kaastöötajatesse, lapsevanematesse

Traditsioonid – Eesti rahvuskultuuri väärtustamine, isamaalisus, lasteaia traditsioonide hoidmine ja väärtustamine

 

TRADITSIOONID

AUGUST

Lasteaia sünnipäev

SEPTEMBER

Teadmistepäeva tähistamine, Tutvumispäev uutele lapsevanematele, Ühissõit Tallinna loomaaeda, Vanavanematepäev

OKTOOBER

Rahvusvaheline muusikapäev, Sügisene spordipäev, Karneval

NOVEMBER

Isadepäev, Mardipäev

DETSEMBER

Advendihommikud, Jõulumaa külastus, Jõulukohvik, Rühmade jõulupeod

JAANUAR

Kolmekuningapäeval kuuse ärasaatmine

VEEBRUAR

Sõbrapäev, Vastlatrall, Öölasteaed (koostöö Linnamäe Lasteaiaga), Eesti Vabariigi sünnipäev

MÄRTS

Emakeelepäev- luuletuse lugemise hommik, Tüdrukutenädal

APRILL

Südamenädal (koostöö Taebla Lasteaiaga), Rattapäev lapsevanematega, Munaralli

MAI

Rosinamängud (koostöö Martna, Risti, Linnamäe Lasteaedadega), Teeme Ära talgupäev, Kevadpidu, Emadepäev, Kooliminejate lõpureis, Lõpupidu

JUUNI

Lastekaitsepäev, Maakondlik tantsupidu

SEPTEMBER – MAI külastab lasteaeda iga kuu üks teatrietendus.

 

 
 
2022/2023 õa eesmärgid:
1. VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika intensiivne kasutamine Kimalaste rühmas ja VEPA Mängu metoodika elementide kasutamine Lepatriinude ja Sipelgate rühmas.
2. Toiduvalmistamise harjumuse kujundamine koostöös lasteaia köögiga.
3. Tõhustada tööd AEV lastega rühmades, nende lähima arengtsooni määramisel ja individuaalsusega arvestamisel arendustegevustes ning suurendada koostööd nende laste vanematega ja tugispetsialistidega.
4. Rakendada projektõpe meetodi Lepatriinude ja Kimalaste rühma õppe-ja kasvatustöö mitmekesistamisel.
5. Liiklusvankri projekti abil lapse erinevate oskuste kujunemine nii jalakäijana kui jalgratturina.

 

HUVIRINGID

Teisipäeviti kell 10 toimub Erahuvikool Kratila treeneri juhendamisel spordi- ja jalgpalliring.

 

PROGRAMMIDES OSALEMINE

Lasteaias on kasutusel õppeprogramm Samm-sammult. See on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. 

Lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu lastele jagatava tasuta koolipiima ja koolipuuviljaga. Toetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

   

Meediakajastus

 

 

 

 

 

 
2) 2022/2023 õa eesmärgid:
1. VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika intensiivne kasutamine Kimalaste rühmas ja VEPA Mängu metoodika elementide kasutamine Lepatriinude ja Sipelgate rühmas.
2. Toiduvalmistamise harjumuse kujundamine koostöös lasteaia köögiga.
3. Tõhustada tööd AEV lastega rühmades, nende lähima arengtsooni määramisel ja individuaalsusega arvestamisel arendustegevustes ning suurendada koostööd nende laste vanematega ja tugispetsialistidega.
4. Rakendada projektõpe meetodi Lepatriinude ja Kimalaste rühma õppe-ja kasvatustöö mitmekesistamisel.
5. Liiklusvankri projekti abil lapse erinevate oskuste kujunemine nii jalakäijana kui jalgratturina.