Österby sadam

2.07.21

 

Teade

Palume esitada taotlused 2021. a kaikohtadele Österby sadamas hiljemalt 01.aprill e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee

Taotluses näidata ära taotleja nimi, isikukood, e-post, tel.  ja paadi number. Esmakordsetel taotlejatel saata paadi tehnilise passi koopia. Kaikohtade eraldamisel eelistame kohalikke elanikke ja varasemaid kaikoha kasutajaid.

 

Österby sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE OST).

Sadamaregister

Österby sadama maa-ala: pindala 1,54 ha, Österby küla, Österby sadam katastriüksus 52001:005:0108, kinnistusregistriosanumber 2056232. Sadama omanik on Lääne-Nigula vald. 

Sadamakapten: Jalmar Kann tel 5655 350

Kaikoha tasuhooaeg (01.04-01.11) 150 eur, üks kuu 45 eur, üks päev 5 eur (kuni 3 tundi tasuta). Lääne-Nigula valla elanikeregistris olevale paadiomanikule hooaeg 60 eur, üks kuu 30 eur. Slipi kasutamine kõigile 5 eur.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 korraldusega nr 246:

                  B (laius)                    L (pikkus)

                58o 58l 33,66"N       23o 31l 15,15"E  

                58o 58l 31,62"N       23o 31l 11,13"E

                58o 58l 20,94"N       23o 31l 06,27"E 

                58o 58l 20,92"N       23o 31l 00,01"E

                58o 58l 31,58"N       23o 30l 59,86"E

                58o 58l 35,46"N       23o 31l 09,27"E

Akvatooriumi pindala 62 000 m2. Insenertehnilistest võrkudest olemas joogivesi, elekter. Sadamas olemas välitualett ja olmejäätmete tarbeks prügikast.Sadama navigatsiooniperiood on 1. aprillist 1. novembrini. Navigatsioonimärkidest on olemas Österby sadama loodemuuli tulepaak (punane metallsilinder) ja Österby sadama kagumuuli tulepaak (roheline metallsilinder).

Sadamakaid:

Kai nr 1 – statsionaarne kai pikkusega 45 m, sügavus kai ääres 2 m

Kai nr 2 – ujuvkai pikkusega 42 m, sügavus kai ääres 2 m

Kai nr 3 – statsionaarne kai pikkusega 48 m, sügavus kai ääres 2 m

Sadam võtab vastu veesõidukeid maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 12,0 m, laius 4,0 m ja süvis 0,8 m.