Osmussaare sadam

7.06.18

Osmussaare sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE OSM).

Sadamaregister

Osmussaare sadama maa-ala: pindala 1,12 ha, Osmussaare küla / Odensholm, Ranna katastriüksus 52001:001:0843, kinnistusregistriosanumber 2648332 ja Teabepunkti katastriüksus 52001:001:0844, kinnistusregistriosanumber 2648232

Sadama omanik on Lääne-Nigula vald.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 korraldusega nr 246.

                  B (laius)                    L (pikkus)

                59o 16l 36,40"N       23o 24l 37,54"E

                59o 16l 36,42"N       23o 24l 42,86"E

                59o 16l 30,70"N       23o 24l 59,09"E

                59o 16l 29,03"N       23o 24l 56,91"E

                59o 16l 33,56"N       23o 24l 40,59"E

Akvatooriumi pindala 12 600 m2.

Sadamas asub salvkaev (vett ei soovitata juua) ja välitualett. Kuna tegemist saarega, siis palume prügi saarele mitte jätta. Tasulisi teenuseid sadamas ei osutata.

Sadamahoones asuvad esmased tulekustutus- ja reostustõrjevahendid (tonnine paak kokku kogutud reostuse hoidmiseks, ämbrid, kilekotid, labidad).

Sadamasse sissesõidutee on navigatsiooniperioodil Veeteede Ameti poolt nõuetekohaselt toodritega tähistatud.

Sadamas asub sildumiseks hooajaline ujuvkai pikkusega 24 m.

Sadam on mõeldud ujuvvahenditele maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 8 m, laius 2,5 m ja süvis 0,9 m.