13.07.22

Nõva sadam

Nõva sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE NVA).

https://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/sadam/2152

Nõva sadama maa-ala: pindala 1,5 ha, Rannaküla, Sadama katastriüksus 53101:001:0547,

kinnistusregistrinumber 6435450.

Sadama omanik on Lääne-Nigula vald.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 20.05.2003 korraldusega nr 306.

Nõva sadama piirkonnale kehtestati detailplaneering 17.juuni 2016 otsusega nr 8.

Planeeringu koostajaks AS Kobras. Täpsemat infot detailplaneeringu kohta leiate siit.

 

27. mail võttis Lääne-Nigula vald ehitajalt vastu Nõva sadama I ja II etapi ehitustööd. Töid teostas Bauest OÜ, omanikujärelevalvet ehitustööde üle teostas Inseneribüroo Telora OÜ, projekteeris Corson OÜ. Projekti rahastas PRIA Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meede 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine". Projekti eesmärgiks oli Nõva sadama säilimine kalasadamana ja tagada tingimused rannakalanduse ja kalapüügitraditsioonide jätkamiseks. Kohalikel kaluritel on võimalik nüüd turvaliselt oma paati sadamas hoida. Vana kai oli väga halvas seisus ja ohtlik. Koostöö ehitajaga sujus ladusalt ja vaatamata väga halbadele ilmastikutingimustele pidasid töömehed vastu ning sadamakai sai valmis. Ehitustööd sadamas on plaanis lõpetada III etapiga, mille jaoks taotletakse taas toetust PRIA Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rannakalanduse meetmest. Plaanis on ehitada veel slipp 1,5 meetrise süvisega alustele ja muul kaitsmaks sadamat tormituulte eest.

Nõva sadam 2022a. juulis.

  

 

foto autor Urmas Lauri Lääne Elust (enne rekonstrueerimist)