15.04.20

Nõva sadam

Nõva sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE NVA).

https://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/sadam/2152

Nõva sadama maa-ala: pindala 1,33 ha, Rannaküla, Sadama katastriüksus 53101:001:0547,

kinnistusregistrinumber 6435450.

Sadama omanik on Lääne-Nigula vald.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 20.05.2003 korraldusega nr 306.

Nõva sadama piirkonnale kehtestati detailplaneering 17.juuni 2016 otsusega nr 8.

Planeeringu koostajaks AS Kobras. Täpsemat infot detailplaneeringu kohta leiate siit.

 

NB! Hetkel on Nõva sadam rekonstrueerimata, sadamasse sissesõit omal vastutusel!

 

foto autor Urmas Lauri Lääne Elust