9.03.20

 

Lääne-Nigula vald pakub nii uuele kui tänasele elanikule häid avalikke teenuseid

Lääne-Nigula vallas asub 8 armsat  lasteaeda

Lääne-Nigula valla lapsele on lasteaias toitlustamine tasuta.

Lasteaia kohatasud vt siit.

Kodulähedased põhikoolid ja Kullamaa Keskkool

Lääne-Nigula vallas on 8 kooli.

Kõikides koolides on tagatud koolipsühholoogiteenus.

Meil asub Põhjamaade kultuuriloo ja rootsi keele õpetamisele keskendunud Noarootsi riigiümnaasium

Huviharidus

Koolides on tagatud erinevad huviringid (vaadake lisa koolide kodulehtedelt), Lääne-Nigula vald tasub Haapsalu ja Märjamaa huvikoolides (nt Haapsalu Muusikakool, Haapsalu Kunstikool, Läänemaa Spordikool) õppivate õpilaste kohatasu. (lapsevanem maksab vaid lapse osalustasu)

Paliveres asub Haapsalu Muusikakooli puhkpilli eriala filiaal ja Ristil pärimusmuusika eriala filiaal. Ristil toimuvad Nõmme Kalju FK jalgpallitrennid. 

Meie noortekad on tuntud kogu maakonnas

 • Taebla Noortekeskus
 • Risti Noortekeskus
 • Palivere Noortekeskus
 • Nigula Noortekeskus
 • Linnamäe Noortekeskus
 • Kullamaa Noortekeskus
 • Martna Noortekeskus
 • Noarootsi Vaba Aja Keskus
 • Sutlepa Vaba aja Keskus

Vald pakub noortele haridusstipendiumi

Kutsekoolis, gümnaasiumis, rakenduslikus või akadeemilises õppeasutuses õppijad saavad kandideerida valla haridusstipendiumile.

Raamatukogud

Valla rahvaraamatukogud asuvad Taeblas, Paliveres, Linnamäel, Ristil, Pürksis, Sutlepas, Kullamaal, Liivil, Martnas, Rõudes ja Nõval.

Perearstid ja arstiabi

Vallas võtavad perearstid vastu Taeblas, Paliveres, Ristil, Martnas, Kullamaal, Linnamäel, Nõval ja Pürksis. Täpsem info valla kodulehel.

Eramute ja talude omanikele

Lääne-Nigula vald osaleb hajaasustuse programmis, mis võimaldab lastega peredel taotleda toetust maal asuvate majapidamiste veevärgi ja juurdepääsuteede ehituseks. Programmi kohta täpsemalt Lääne-Nigula valla kodulehel.

Sotsiaaltoetused

Lääne-Nigula valla sotsiaaltoetuste määrad on alljärgnevad:

 • sünnitoetus on 512 eurot;
 • matusetoetus on 200 eurot;
 • esmakordselt koolimineva lapse toetus on 200 eurot.