Leidissoo looduskaitseala

Kaitseala asub Lääne-Nigula vallas.
Kaitseala on loodud Sendri soo ja Leidissoo raba ning seal levivate lagemadalsoode kooslustes esinevate liikide kaitseks.

Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 01.12.2005 määrusega nr 288.