Lääne-Nigula valla arengukava 2022-2030 

Arengukava võetu vastu Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022. a määrusega nr 12. 

 

VALLA MISSIOON

Lääne-Nigula valla missioon on luua elanikele parim arengu- ja elukeskkond, säilitada valla erinevate piirkondade kultuuripärand ja traditsioonid, olla tõhus partner ja arengumootor ettevõtlusele ning läbi võrgustikupõhise lähenemise ja kogukondade koostöö kindlustada valla haldussuutlikkus ja tagada avalikud teenused.

 

VALLA VISIOON

Lääne-Nigula vald on head elu- ja töökeskkonda pakkuv ettevõtjasõbralik kohalik omavalitsus, kus on ühtehoidvad ja väärtustatud kogukonnad, rikkalik kultuuri- ja looduspärand ning paiknevad kogu Läänemaa elanikele tööhõivet pakkuvad puhke- ja tootmisalad ning ettevõtted.

 

VALLA TUNNUSLAUSE

Tule meile, päriselt!

 

EESMÄRGID

E1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja töökeskkond, luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks.

E2. Ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus.

E3. Hästi toimivad ning vajadustele vastavad taristud.

E4. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav juhtimine.

 

Arengukavaga paralleelselt on koostatud Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia.

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2023-2026

Eelarvestrateegia võeti vastu Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022. a määrusega nr 13.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. aastal.

Seni kehtib Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2022-2025.