26.08.19

Lääne-Nigula valla arengudokumendid

 

Lääne-Nigula arengukava 2018-2026 ülevaatamine 2019 aastal

Lääne-Nigula arengukava täitmise aruanne on avalikustatud 26. augustist kuni 24. septembrini. Kes soovib teha ettepanekuid arengukava muutmiseks või täiendamiseks, saab seda samuti teha kuni 24. septembrini, ettepaneku võib esitada valla veebileheküljel sellekohasel E-vormil (www.laanenigula.ee/teenused-ja-toimingud1), digiallkirjastatud kujul E-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga.

 

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 menetlusdokumendid

Ühtlustamata õigusaktid või ühinemiseelsete valdade arengudokumendid

 

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+