Ajalehe päis nr 4 juuni 2023

 

 

 Lääne-Nigula valla ajaleht ilmub 6 korda aastas. Leht saadetakse tasuta igasse valla postkasti ja pannakse üles valla veebilehele www.laanenigula.ee. Ajalehe tiraaž on 3340 eksemplari. Lehte toimetab turundus-ja kommunikatsioonispetsialist Helina Laht, tel 56611620, e-post helina.laht@laanenigula.ee.