Ajalehe väljaandmisel on tehtud muudatused. Ajaleht ilmub 11 asemel 6 korda aastas. Sellel aastal ilmub Lääne-Nigula ajaleht peale märtsikuu numbrit veel juunis, septembris ja detsembris.