24.07.23

 

Lääne-Nigula valla ajaleht on Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt välja antav infoleht, mille eesmärk on vallakodanike teavitamine. Tasuta vallaleht jõuab 6 korda aastas igasse Lääne-Nigula postkasti. Tiraaž  3315 ex. Infolehe elektrooniline variant on saadaval valla veebilehel PDF-failina. 2023. aastal ilmub valla ajaleht veel mai lõpus, augusti lõpus ning detsembris.

 

Toimetaja:
Tel 
5661 1620,  Helina Laht, helina.laht@laanenigula.ee

 

Lääne-Nigula valla ajaleht Digaris, kus on võimalik tutvuda kõikide Lääne-Nigula valla ajalehe numbritega alates aastast 2018.

 

Lääne-Nigula valla ajalehe kuulutuste ja reklaami hinnakiri

Kinnitatud Lääne-Nigula Vallavalitsuse 22.01.2019 korraldusega nr 2-3/19-40

 

1. Hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on Lääne-Nigula vallas ja füüsilistele isikutele:

Kuulutuse või reklaami suurus

Hind

1 lehekülg (A3)

150 eurot

1/2 lehekülge

80 eurot

1/4 lehekülge

35 eurot

1/8 lehekülge

25 eurot

1/16 lehekülge

22 eurot

 

2. Hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on väljaspool Lääne-Nigula valda:

Kuulutuse või reklaami suurus

Hind

1 lehekülg (A3)

180 eurot

1/2 lehekülge

100 eurot

1/4 lehekülge

45 eurot

1/8 lehekülge

35 eurot

1/16 lehekülge

30 eurot

 

3. Teated, mis Eesti Vabariigi või Lääne-Nigula valla õigusaktide kohaselt tuleb avaldada kohalikus lehes sõltumata tähemärkide arvust 10 eurot teate kohta.

4. Tasuta saavad kuulutusi ja reklaame avaldada:

  • Lääne-Nigula valla asutused ja allasutused;

  • Lääne-Nigula vallas toimuva kultuuriürituse korraldajad nende ürituste reklaamimisel;

  • teised kohalikud omavalitused ja sotsiaalreklaami pakkujad;

  • kandideerivad erakonnad ja valimisliidud ja üksikkandidaadid kohalike omavalitsuste volikogude valimiste aastal valimistega seonduvat poliitilist reklaami ühekordselt oktoobrikuu lehes maksimaalse suurusega ühes lehenumbris ½ leheküljest.

 

5. Ajalehe väljaandjal on õigus avalike huvidega vastuolus ja ebasündsa reklaami või kuulutuste avaldamisest keelduda.

6. Ajalehe väljaandjal on õigus otsustada, millises mahus reklaami ja kuulutusi ajalehes avaldatakse. Suurema koguse kuulutuste ja/või reklaami avaldamise tellimuste korral otsustab kuulutuse või reklaami avaldamise ajalehenumbris ajalehe väljaandja.

7. Kuulutus või reklaam avaldatakse, kui avaldamise teenuse eest on eelnevalt tasutud arve alusel ülekandega Lääne-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontole või sularahas eelarve-ja raamatupidamise osakonda.

 

Arve jaoks on vaja järgmist infot: Nimi, registrikood/isikukood, e-post.

 

Ühinenud valdade ajalehed Digaris

Kullamaa valla Ajaleht

Lääne-Nigula Infoleht

Noarootsi valla Teataja

Nõva valla Infoleht

 

Tagasiside küsitlus

Kaardistasime lugejate tagasisidet Lääne-Nigula valla ajalehe sisu, kättesaadavuse ja loetavuse kohta, et selle toel ajalehte vajadusel sisukamaks muuta. 

Ajalehe tagasisideküsimustikule sai vastata läbi veebi ning paberkandjal Lääne-Nigula valla raamatukogudes alates 12. septembrist kuni 12. oktoobrini 2022.a. Küsimustikule vastas 92 inimest, millest 71 vastas veebipõhilisele ankeedile ning 21 paberkandjal. Tutvu lähemalt siit.