LÄÄNE-NIGULA VALLA AJALEHT
 
Lääne-Nigula valla ajaleht on Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt välja antav infoleht, mille eesmärk on vallakodanike teavitamine. Tasuta vallaleht jõuab üks kord kuus igasse Lääne-Nigula postkasti. Tiraaž 3088 ex. Infolehe elektrooniline variant on saadaval valla veebilehel PDF-failina.
 
Toimetaja:
Heli Randes, tel 473 5050
 
Lääne-Nigula valla ajaleht Digaris
 
 
 

Lääne-Nigula ajalehes kuulutuse ja reklaami avaldamise hinnakiri

Kinnitatud Lääne-Nigula Vallavalitsuse 16.01.2018 korraldusega nr. 2-3/18-18.

1. Hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on Lääne-Nigula vallas ja
füüsilistele isikutele:

Kuulutuse või reklaami suurus Hind
1 lehekülg (A3) 90 eurot
1/2 lehekülge 60 eurot
1/4 lehekülge 22 eurot
1/8 lehekülge 18 eurot
1/16 lehekülge 15 eurot

 2. Hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on väljaspool LääneNigula valda:

Kuulutuse või reklaami suurus Hind
1 lehekülg (A3) 150 eurot
1/2 lehekülge 90 eurot
1/4 lehekülge 30 eurot
1/8 lehekülge 22 eurot
1/16 lehekülge 18 eurot

 3. Teated, mis Eesti Vabariigi või Lääne-Nigula valla õigusaktide kohaselt tuleb avaldada

kohalikus lehes sõltumata tähemärkide arvust 10 eurot teate kohta.
 4. Sama sisuga korduvkuulutuse või reklaami puhul järjestikustes lehenumbrites on

soodustus hinnakirjast 10%.
 5. Tasuta saavad kuulutusi ja reklaame avaldada:

5.1 Lääne-Nigula valla asutused ja allasutused;
5.2 Lääne-Nigula vallas toimuva kultuuriürituse korraldajad nende ürituste
reklaamimisel;
5.3 teised kohalikud omavalitused ja sotsiaalreklaami pakkujad;
5.4 kandideerivad erakonnad ja valimisliidud ja üksikkandidaadid kohalike omavalitsuste
volikogude valimiste aastal valimistega seonduvat poliitilist reklaami ühekordselt
oktoobrikuu lehes maksimaalse suurusega ühes lehenumbris ½ leheküljest.

 

Ühinenud valdade ajalehed Digaris

Kullamaa valla Ajaleht

Lääne-Nigula Infoleht

Noarootsi valla Teataja

Nõva valla Infoleht