Muinsuskaitse

Muinsuskaitsealast tegevust reguleerib muinsuskaitseseadus. Muinsuskaitsealast tegevust korraldab Muinsuskaitseamet.

Muinsuskaitseameti Läänemaa vaneminspektor on Kalli Pets.

Kontakt: 4737 043; 5084 363.

E-post: kalli.pets@muinas.ee

Vastuvõtuaeg on esmaspäeviti kella 10.00 – 13.00 aadressil Kooli 5, 90502 Haapsalu.

Kõik riikliku muinsuskaitse all olevad objektid on kantud kultuurimälestiste riiklikku registrisse. Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaasist leiate informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.  Päringute põhjal saate kindlaks teha mälestiste asukoha aadressi või katastriüksuse tunnuse järgi. Samuti saab teha päringuid mälestise registreerimsnumbri, nime ja liigi järgi.


Noarootsi osavallas on kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud järgmised objektid:

Ajaloomälestised
Noarootsi kirikuaed ja kalmistu
Noarootsi vana (Hosby) kalmistu
Rooslepa kalmistu
Sutlepa kalmistu
Vabadussõja mälestussammas

Osmussaare kalmistu ja kabel

Arheoloogiamälestised
Kalmistu "Kabelimägi"
Ohvrikivi
Pakktee
Pelgupaik "Karumägi"
Kalmistu "Katkukalmistu"
Kalmistu

Arhitektuurimälestised
Noarootsi kirikuaed ja kalmistu
Noarootsi kirik
Noarootsi kirikuaia kabel
Noarootsi kirikuaia piirdemüür
Noarootsi pastoraadi peahoone
Noarootsi pastoraadi park
Noarootsi pastoraadi kaev
Noarootsi pastoraadi leerimaja
Noarootsi pastoraadi tall
Noarootsi pastoraadi ait
Noarootsi pastoraadi rehi
Noarootsi pastoraadi kelder
Pürksi mõisa peahoone
Pürksi mõisa park
Pürksi mõisa kaev
Pürksi mõisa ait
Pürksi mõisa ait-kelder
Riguldi mõisa peahoone
Riguldi mõisa park
Riguldi mõisa ait
Riguldi mõisa tõllakuuri varemed
Riguldi mõisa kelder
Riguldi mõisa sepikoda
Riguldi mõisa piirdemüürid
Riguldi mõisa kuivati
Saaremõisa mõisa peahoone varemed
Saaremõisa mõisa park
Saaremõisa mõisa tall
Saaremõisa mõisa tõllakuur
Saaremõisa mõisa kaev
Telise liitsihi ülemine päevamärk
Telise liitsihi alumine päevamärk