27.02.23

 

Lääne-Nigula vald võttis suvel 2021 kasutusele haridusteenuste haldamise keskkonna ARNO. Esimesena avati lasteaia moodul, mis võimaldab lapsevanematel esitada taotluse, mis lasteaeda ja millal ta soovib oma last panna. Taotluse võib teha etteulatuvalt, märkides soovitud kohakasutuse aja. Taotluses saab lapsevanem märkida kuni kaks eelistust lasteaia valikul.

 

Lasteaia kohtade eraldamise ja rühmade komplekteerimise aluseks on taotluse esitamise kuupäev.

 

ARNO e-keskkonnas näeb lapsevanem, kas tema laps on saanud koha ja seejärel  kohapakkumise kas vastu võtta, loobuda või edasi lükata. Teavitus kohapakkumisest saadetakse automaatselt ka meiliaadressile, mis on märgitud lasteaiakoha taotluses. Samas keskkonnas palume teha ka lasteaiast lahkumise avalduse.

ARNO veebilehel on  näha kõik kohaliku omavalitsuse hallatavad koolieelsed  lasteasutused, rühmade arv, rühmaliigid ja kohtade arv rühmas. Vabade kohtade olemasolu kohta saab infot kas otse lasteaedade juhatajatelt või valla haridusosakonna haridusspetsialistilt. 

 

ARNO e-keskkond ja kohataotluse esitamine: https://piksel.ee/arno/laanenigula/

 

Taotluste esitamine ARNO e-keskkonnas    juhend

Kui e-keskkonnas ei ole võimalik taotlust esitada, leiad vajaliku vormi siit:      DOC

 

Ave-Piia Rohtla

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Haridusspetsialist

ave-piia.rohtla@laanenigula.ee

Tel. +372 5341 3660