Lääne-Nigula valla ajalehe tagasisideküsitlus

Hea ajalehe lugeja!

  • Lääne-Nigula valla ajaleht koostatakse ja antakse välja koostöös valla asutuste, elanike ja partneritega, eesmärgiga jagada infot ja kajastada vallas toimuvaid tegevusi. 
  • Infolehe elektrooniline variant on saadaval valla veebilehel PDF-failina ja digitaalarhiivi keskkonnas Digaris, kus on võimalik tutvuda kõikide Lääne-Nigula valla ajalehe numbritega alates aastast 2018.

 

Soovisime teilt saada tagasisidet Lääne-Nigula valla ajalehe sisu, kättesaadavuse ja loetavuse kohta. Meil on oluline kaardistada lugejate ootuseid ja tähelepanekuid, et selle toel ajalehte vajadusel sisukamaks muuta. 

 

Küsimustiku kokkuvõte

Ajalehe tagasisideküsimustikule sai vastata läbi veebi ning paberkandjal Lääne-Nigula valla raamatukogudes alates 12. septembrist kuni 12. oktoobrini 2022.a.

Küsimustikule vastas 92 inimest, millest 71 vastas veebipõhilisele ankeedile ning 21 paberkandjal.

Tagasisideküsitlusest tuli palju huvitavaid mõtteid ning ettepanekuid, kuidas Lääne-Nigula valla ajalehte sisukamaks ning kvaliteetsemaks muuta. 

Täname teid, et võtsite aega küsimustikule vastamiseks! Teie arvamus on meile oluline!

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Olen Lääne-Nigula valla elanik ja ajaleht jõuab igakuiselt (va juuli) minu postkasti.. Vastuste arv: 92 vastust.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Loen Lääne-Nigula valla ajalehte.... Vastuste arv: 92 vastust.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Loen ajalehte.... Vastuste arv: 92 vastust.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Minu jaoks on valla ajalehe ilmumine.... Vastuste arv: 92 vastust.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Mulle sobib, kui ajaleht jätkab ilmumist samal ajal (kuu kolmandal nädalal).. Vastuste arv: 92 vastust.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Mulle pakub kõige rohkem huvi järgmine teema.... Vastuste arv: 89 vastust.