E-vorm

Toetus seadmete soetamiseks

Toetus seadmete soetamiseks toetamaks ettevõtjat selliste seadmete hankimisega, millega valmistatakse toode või osutatakse teenus, mida piirkonnas või Lääne-Nigula vallas ei tehta või pakuta. Toetuse suurus kuni 5000 eurot. Omafinantseering vähemalt 50%.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Taotleja pangarekvisiid ja kontaktandmed

Palun sisesta korrektne arvelduskonto number! Kontonumbri formaadi näide: EE722200001112345678.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Taotleja esindusõiguslik isik

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

4. Taotleja tähtsamad majandusnäitajad

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

5. Projekti andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

6. Projekti finantseerimine abikõlblike kulude kaupa

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

7. Projekti eelarve kululiikide kaupa

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

8. Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused

See väli on kohustuslik.

Kirjeldada projekti elluviimise eesmärke ja oodatavaid tulemusi; näidata, millist muutust antud projekti elluviimise tulemusena soovitakse saavutada. Põhjendada kõikide projekti raames tehtavate investeeringute otstarbekust ja seotust uute töökohtade loomisega.

See väli on kohustuslik.

9. Kohustuslikud lisadokumendid

See väli on kohustuslik.

10. Taotluse saatmine ja taotleja kinnitused

Annan Lääne-Nigula Vallavalitsusele nõusoleku:

1) kontrollida taotleja ja taotluse vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust ning kontrollida esitatud andmete õigsust.

Taotleja kinnitab oma allkirjaga alljärgnevat:

1) kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud ning esitatud dokumendid on kehtivad;

2) taotlejal on olemas nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;

3) taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt. Taotleja on nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses ja maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse.

Lääne-Nigula Vallavalitsusel on õigus ilma taotleja või toetuse saaja eelneva nõusolekuta töödelda ja avalikustada järgmist teavet:

1. toetuse saaja nimi ja tegevusvaldkond;

2. toetuse summa;

3. toetuse eesmärk.

See väli on kohustuslik.