Eestirootslaste tegemistest saate lugeda

15.03.22

Noarootsi osavallal on kaks sõprusvalda:

Kronoby kommuun Soome Vabariigis (Kodulehekülg/; koostööleping 27.04.1990 a; uuendatud koostööleping 27.07.2014. a). Koostöö toimub hariduse, kultuuri, spordi, omavalitsuse töö, keskkonnakaitse ja planeerimise valdkonnas. Alates aastast 1995 toimuvad iga-aastased sõprusvaldade mängud, korraldajaks järjekorras üks sõprusvaldadest.

Åtvidabergi kommuun Rootsi Kuningriigis (Kodulehekülg; koostööleping 17.03.1990 a).

Riguldi - Noarootsi kodukandiühing

Rootsis elavaid maaomanikke ühendab Riguldi-Noarootsi Kodukandiühing (Rickul/Nuckö Hembygdsförening) Kodulehekülg . Ühing loodi 07.03.1992 a. ja ühendab ca 1000 liiget, kes ise või kelle vanemad 1944. aastal Eestist lahkusid. Ühingu eesmärk on kaitsta ja tutvustada eesti-rootslaste kultuuripärandit Eestis ja Rootsis. Ühing edendab kultuurilisi, kunsti-, muusika- ja kirjanduslikke huvisid nii Eestis kui Rootsis; on Rootsis elavate endiste Noarootsi kihelkonna elanike kontakt-organiks ning informatsiooni vahendajaks; püüab säilitada ja tutvustada Noarootsi vanu ehitus- ja käsitöötraditsioone nooremale generatsioonile; aitab korraldada reise Noarootsi.

Estlandssvenskar / Estonian Swedes

Svenska Odlingens Vänner i Estland

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Osmussaare Külaselts