30.09.19

 

 

Avaliku ürituse korraldamine

 
Avaliku ürituse korraldamiseks Lääne-Nigula vallas tuleb vallavalitsusele esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile varje.paaliste@laanenigula.ee või vv@laanenigula.ee.
 

Blankett

E-teenusena

 

Valla logo kasutamine on kohustuslik neile organisatsioonidele ja lepingulistele partneritele, kes saavad Lääne-Nigula vallalt toetust, mille kasutamine lepitakse Lääne-Nigula vallalt toetust saanud projekti puhul kokku vastavas lepingus. 

Ühtse terviku loomiseks on stiililiselt sarnaselt kujundatud kuus erinevat logo, mis on seotud arengukava eesmärkidega ning mis võimaldab logosid kasutada erinevatel puhkudel.    

Lääne-Nigula valla logo võivad kasutada kõik, eeldusel, et reklaamitakse Lääne-Nigula valda avalikkusele suunatud üritusel/tegevuses /tootel vms. Kasutamine peab olema kooskõlas heade tavade ja  kommetega ning kooskõlastatud vallavalitsusega. Kooskõlastamiseks saatke logo kasutamise näidis  koos kirjeldusega, kuidas ja millal logo kasutatakse e-postile vv@laanenigula.ee.

Keelatud on logo ja tunnuslause kasutamine tubakatoodetel ja alkohoolsete jookidel ning nende reklaamimisel. Valla sümboolika kasutamisel reklaamis ei tohi reklaam jätta muljet, et esitatav teade sisaldab vallapoolset soovitust või garantiid, kui see tegelikult puudub.

Logo asetus valitakse vastavalt kujunduse sisumahule ja üldise loomule, logo tuleb paigutada selliselt, et teda ei kataks muud logod ning logo taust võiks olla eelistatult ühevärviline ja hele ning logo ümber jääks vaba ala.