Noortevolikogu

8.10.19

Lääne-Nigula valla Noortevolikogu valimised 2019

7.-13. oktoobril 2019 viiakse läbi Lääne-Nigula valla Noortevolikogu valimised. Valimised toimuvad kahel viisil:

1) kõikide Lääne-Nigula vallas asuvate üldhariduskoolide õpilasesindused valivad oma kooli õpilaste hulgast noortevolikogusse oma esindaja(d);

2) salajase elektroonilise hääletuse kaudu, kus said kandideerida kõik 13-26-aastased noored, kelle elukoht on Lääne-Nigula vald ja/või kes õpivad Lääne-Nigula vallas asuvas üldhariduskoolis (kandidaadil tuli esitada hiljemalt 22. septembriks 2019 vallavalitsusele vormikohane kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga).

Salajase elektroonilise hääletuse kaudu kandideerib Lääne-Nigula valla Noortevolikogusse neli noort:

  • Anneli Riisalu

Anneli elab Kullamaa külas ja õpib Kullamaa Keskkooli 12. klassis. Anneli on Kullamaa Keskkooli õpilasesinduse president juba neljandat aastat, on osalenud esimese noortevolikogu loomisel ning olnud tegev noortevolikogu põhimääruse koostamise juures. Lisaks on Anneli osalenud mitmete kooliürituste korraldamisel (nt Salliv Kool) ning võtnud osa Eesti Noorteühenduste Liidu koolitustelt, et noortevolikogu põhitõdesid selgemaks saada ja seda tõhusalt tööle panna.

Anneli motivatsioonikiri

 

  • Marie Suur

Marie elab Ristil ja õpib Risti Põhikooli 8. klassis. Marie on Risti Põhikooli õpilasomavalitsuse asepresident ja võtab õpilasesinduse tööst osa juba neljandat aastat, õpib muusikakoolis viiulit ja klaverit ning laulab kooli lastekooris. Marie on pikaaegne koolidiskode diskor ja aitab kaasa ürituste korraldamisel.

Marie motivatsioonikiri

 

  • Janet Peet

Janet elab Kasari külas ja töötab Rõude Küla Seltsis majaperenaisena ning Rõude Raamatukogus raamatukoguhoidjana. Janet on 26 aastane noor, kellel on 6-aastane poeg ja elukaaslane. Janet on elanud maal, proovinud ära linnaelu ja tagasi tulnud ning plaanib maale jääda, sellega seoses soovib muuta ja edasi viia elu maal. Otsest kokkupuudet ei ole Janetil noorteühendustega varem olnud, aga seoses oma tööga suhtleb ta väga paljude erinevates vanuseastmetes noortega. Janet on seadnud endale ülesandeks leida võimalusi kuidas noorte elu lõbusamaks ja huvitavamaks teha, kuulata ära millised on nende mõtted ja arvamused ning leida neile sobivaid üritusi ja tegevusi. Külaseltsis tehakse palju meeskonnatööd. Janetile meeldib töötada pigem mitmekesi kui üksinda, proovida leida lahendusi probleemidele/muredele ning arvestada teiste meeskonnaliikmetega.

Janeti motivatsioonikiri

 

  • Helis Ilumäe

Helis elab Taeblas ja õpib Tallinna 32. Keskkooli 11.D klassis humanitaarsuunal. Lisaks koolile ja õppimisele tantsib Helis kooli rahvatantsurühmas Tulilinnud, kuulub õpilasesindusse ja on klassivanem. Juba kolmandat aastat on Helis ka kooli õpilasaktiivi sündmuste ja koolilehe grupi liige ning sellest aastast ka koolilehe grupijuht ja kuulub aktiivi juhatusse.  Aktiivis oldud aeg on andnud Helisele suure meeskonnatöö kogemuse ja arendanud koostööoskust. Helis toob välja, et omavaheline suhtlus on kõige olulisem ja selleks, et midagi suurt korda saata, ei piisa enamasti ainult ühest inimesest, vaid tavaliselt on seal taga grupp koos ühise eesmärgi nimel tegutsevaid inimesi.

Helise motivatsioonikiri

 

Elektroonilist hääletust korraldab vallavalitsus.

Hääletamine toimub keskkonnas "VOLIS".

   Hääleta oma kandidaadi poolt SIIN


Hääletamisel saavad osaleda kõik 13-26-aastased Lääne-Nigula valla elanikud.

Noortevolikogu valimiste tulemused ja noortevolikogu koosseisu kinnitab vallavolikogu.

 

 

 

Kandideeri noortevolikogusse!

Kaie Talving
haridusnõunik

 

Hea Lääne-Nigula valla noor, kandideeri noortevolikogusse! Tänavu sügisel alustab esmakordselt tööd Lääne-Nigula valla Noortevolikogu. Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu (vabatahtlik ühendus) mis esindab vallas Lääne-Nigula valla noorte huve. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, kogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises. Noortevolikogus saab olema 15 liiget, kes valitakse noortevolikogusse 2 aastaks.

Sa sobid noortevolikogusse kandideerima kui oled 13-26-aastane ning vastad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:

  • sinu elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald;
  • sa oled õpilane Lääne-Nigula vallas asuvas üldhariduskoolis.

Noortevolikogu valimised toimuvad 7.-13. oktoobrini 2019.

Valimised viiakse läbi kahel viisil:

  • kõikide Lääne-Nigula vallas asuvate üldhariduskoolide õpilasesindused valivad oma kooli õpilaste hulgast noortevolikogusse oma esindaja (Kullamaa Keskkooli õpilasesindus valib 2 esindajat – ühe põhikooli- ja teise gümnaasiumiastmest);
  • elektroonilise hääletuse kaudu, kus kandidaadil tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri vähemalt 14 päeva enne valimiste alguskuupäeva, s.o hiljemalt 22. septembril 2019.

Elektroonilise hääletuse korraldab vallavalitsus, hääletamine toimub keskkonnas „VOLIS". Noortevolikogu valimiste tulemused ja noortevolikogu koosseisu kinnitab vallavolikogu.

Tule tee ajalugu, kandideeri esimesse Lääne-Nigula valla Noortevolikogusse!

Kandideerimisavaldus

Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus