ETTEVÕTLUSÕPPE PROJEKT „ AVAN UKSED"

 

Oru Kool, projekti taotlejana, viib ellu Innove projekti "Ettevõtlusõppe projekt "Avan uksed".  Projektis osalevad partneritena Palivere Põhikool, Risti Põhikool, Taebla Kool ja MTÜ Linnamäe Arenguselts.  Projekt on mõeldud nende koolide 7.-8.klassi õpilastele, et suurendada noorte  teadlikkust ettevõtlusest. Projekti käigus on noortel võimalus osaleda inspiratsiooni üritustel, külastada kohalikke ettevõtteid, osaleda koolis ettevõtlustundides ning minifrmade töös. Projekti tulemusena tugevneb koolide ja kohalike ettevõtjate vaheline koostöövõrgustik. 2018/2019 õppeaastast viiakse projektis osalenud koolides  sisse ettevõtlusõppe moodul.

Ettevõtlusõppe projekt „Avan uksed" kestab 01.09.2017 kuni 31.10.2018 ja rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest,  projekti kogumaksumus on 15176 eurot.