« Tagasi

Maa-ameti teated

Keskkonnaminister on 27.08.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/645,
otsustanud põllumajanduslikuks kasutamiseks anda avalikul enampakkumisel riigi omandis
Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad, mis on ära toodud antud kirjale lisatud enampakkumisteates.
Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet.
Avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud 30.08.2018 vastava teate avaldamisega ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee. Kui peate vajalikuks, siis edastage see teade potentsiaalsetele huvitatud isikutele.
Palume kohalikel omavalitsustel võimalusel avaldada kohalikus väljaandes teade Maa-ameti poolt korraldatava enampakkumise kohta enne enampakkumise tähtaega järgmises sõnastuses:
„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.09.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Käesolevaga teatame Teile, et keskkonnaminister on oma 24.08.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/636,25.07.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/599, 30.05.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/446, 30.05.2018
käskkirjaga nr 1-2/18/437, 28.05.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/423, 25.05.2018 käskkirjaga nr 1-
2/18/409, 04.05.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/346 ja 20.03.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/187
otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel
olevad kinnisasjad, mis on ära toodud antud kirjale lisatud enampakkumisteates.

Rohkem infot vaata siit