21.11.22

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 17. novembril 2022 kell 15.00 Üdruma Seltsimajas.

materjalid

P ä e v a k o r r a s :  

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Ülevaate andmine Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina kriisiga.

vallavalitsuse liige

Katrin Viks

 

2

Lääne-Nigula Vallavalitsuse liikmete arvu ja palgaliste liikmete muutmine.

Otsuse eelnõu 22-73

vallavanem

Aivar Riisalu

 

3

Maamaksumäärade kehtestamine 2023. aastaks.

 

Määruse eelnõu 22-70

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja

Heikki Salm

arendus- ja eelarvekomisjon

4

Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 9 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord" muutmine.

Määruse eelnõu 22-71

vallavalitsuse liige

Jüri Bachman

 

kaasettekandja haridusosakonna juhataja

Solveig Edasi

hariduskomisjon

5

Arvamuse andmine Risti-Muru  liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta.

Täiendavad dokumendid kättesaadavad valla dokumendiregistris aadressil: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/5522817

Otsuse eelnõu 22-67

vallavalitsuse liige

Janno Randmaa

 

 

 

kaasettekandja

keskkonnanõunik

Remi Treier

majandus- ja planeerimiskomisjon

6

Arvamuse andmine Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta.

 

Täiendavad dokumendid kättesaadavad valla dokumendiregistris aadressil: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/5522822

Otsuse eelnõu 22-68

vallavalitsuse liige

Janno Randmaa

 

 

 

 

kaasettekandja

keskkonnanõunik

Remi Treier

majandus- ja planeerimiskomisjon

7

Kinnisasja nr 1674032 omandamine.

 

 

 

Otsuse eelnõu 22-69

vallavalitsuse liige

Aivo Hirmo

 

kaasettekandja

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja

Heikki Salm

arendus- ja eelarvekomisjon

 

majandus- ja planeerimiskomisjon

8

Aia elamu tasuta kasutusse andmise lepingu pikendamine.

Otsuse eelnõu 22-72

vallavalitsuse liige

Janno Randmaa

majandus- ja planeerimiskomisjon

9

Vallavalitsuse info.

vallavanem

Aivar Riisalu

 

10

Istungil algatatud küsimused, info.

 

 

 

Mikk Lõhmus

volikogu esimees