12.05.23

Lääne-Nigula Vallavolikogu korraline istung toimub  18. mail 2023 kell 15.00 Saueaugu Teatritalus.

P ä e v a k o r r a s:

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Toetuse andmine Piirsalu Küla Selts MTÜ-le ümberehituse toetuseks.

Otsuse eelnõu 23-24

vallavanema kt

Janno Randmaa

arendus- ja

eelarvekomisjon

 

2

Lääne-Nigula vallavanema valimine.

 

Otsuse eelnõu 23-25

vallavolikogu esimees

Mikk Lõhmus

 

3

Lääne-Nigula vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine.

 

Otsuse eelnõu 23-26

vallavolikogu esimees

Mikk Lõhmus

 

4

Istungil algatatud küsimused, info.

  • Järgmise vallavolikogu istungi aeg
  • Riigiametnike välitöödest Läänemaal
  • Tunnustamisest

 

 

 

materjal

Mikk Lõhmus

volikogu esimees