8.08.18

Veemajandus

Kuni uue ühtse kava kehtestamiseni kehtivad ühinemiseelsete valdade kavad:

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 

Lisad               Finantsanalüüs

 

Noarootsi valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028

Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastaeks 2012-2024

Martna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024

Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Vee-ettevõtjad
Lääne-Nigula valla vee-ettevõtjad on AS Haapsalu Veevärk ja AS Matsalu Veevärk
Haapsalu Veevärk AS tegutseb järgmistes piirkondades:
  • Taebla ja Palivere alevik (alates 1.veebruar 2010.a.)
  • Risti alevik, Rõuma ja Piirsalu küla (alates 1. jaanuar 2010.a.)
  • Linnamäe alevik (alates 01.aprill 2010.a.)
  • Pürksi ja Sutlepa külad ( alates 01.aprill 2010.a.)
INFO: 47 35 010
KLIENDITEENINDUS: 47 35 016
AVARII tel. 24h: 47 35 013

AS Matsalu Veevärk tegutseb järgmistes piirkondades:
  • Kullamaa, Liivi, Üdruma, Martna.
Kontaktid
Rikketelefon     (+372) 56 494 756
Klienditeeninduse üldtelefon     (+372) 48 55 508
Klienditeeninduse mobiil     (+372) 56 494 756 
Tootmisjuht     (+372) 56 939 363

Näitude teatamine: naidud@matsaluvv.ee