14.02.19

Veemajandus

Kuni uue ühtse kava kehtestamiseni kehtivad ühinemiseelsete valdade kavad:

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 

Lisad               Finantsanalüüs

 

Noarootsi valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028

Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastaeks 2012-2024

Martna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024

Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Vee-ettevõtjad
Lääne-Nigula valla vee-ettevõtjad on AS Haapsalu Veevärk ja AS Matsalu VeevärkHaapsalu Veevärk AS tegutseb järgmistes piirkondades:
  • Taebla ja Palivere alevik (alates 1.veebruar 2010.a.)
  • Risti alevik, Rõuma ja Piirsalu küla (alates 1. jaanuar 2010.a.)
  • Linnamäe alevik (alates 01.aprill 2010.a.)
  • Pürksi ja Sutlepa külad ( alates 01.aprill 2010.a.)
INFO: 47 35 010
KLIENDITEENINDUS: 47 35 016
AVARII tel. 24h: 47 35 013

AS Matsalu Veevärk tegutseb järgmistes piirkondades:
  • Kullamaa, Liivi, Üdruma, Martna.
Kontaktid
Rikketelefon     (+372) 56 494 756
Klienditeeninduse üldtelefon     (+372) 48 55 508
Klienditeeninduse mobiil     (+372) 56 494 756 
Tootmisjuht     (+372) 56 939 363

Näitude teatamine: naidud@matsaluvv.ee

 

PAAKAUTO TEENUSE OSUTAJAD

         
 

 

maht m3

 

     

Teenuse osutaja

Paakauto1

Paakauto2

Paakauto3

Teenuse osutaja aadress

Kontakt tel

e-post

Lääne Sanservice OÜ

5

11,5

 

Haapsalu

5025868

Laanesanservice@gmail.com

Haapsalu Veevärk AS

3

5

15

Haapsalu

4735010

 info@hvv.ee

Peeter Kari FIE

3

 

 

Pürksi

5122947

 

HRL OÜ

5,5

 

 

Taebla

5533112

 rleemet@gmail.com

Ragn-Sells AS

12

 

 

Pärnu/Haapsalu

6060439

 info@ragnsells.ee

Laanekate OÜ

8

 

 

Märjamaa

53497987

 

Westmets OÜ 3,5     Ellamaa  5098177  westmets@hot.ee
Rimitax OÜ 3,0     Käpla/Haapsalu 518 0091  ahtos@rimitax.ee