Lääne-Nigula Vallavalitsuse kontaktandmed vaata siit

 

LÄÄNE-Nigula VALLAVALITSUSE KOOSSEIS

 

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.01.2022 otsusega nr  "Lääne-Nigula Vallavalitsuse liikmete arvu ja palgaliste valitsuse liikmete ametisse nimetamine" kinnitati Lääne-Nigula Vallavalitsuse koosseis 8-liikmelisena.

 
Ametikoht Nimi E-post
Vallavanem Aivar Riisalu
Vallavalitsuse liige Kadi Paaliste
Vallavalitsuse liige Rein Kruusmaa
Vallavalitsuse liige Katrin Viks
Vallavalitsuse liige Janno Randmaa
Vallavalitsuse liige Aivo Hirmo
Vallavalitsuse liige Jüri Bachman
Vallavalitsuse liige Merilin Saska