LÄÄNE-Nigula VALLAVALITSUSE KOOSSEIS

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.11.2022 otsusega nr  "Lääne-Nigula Vallavalitsuse liikmete arvu ja palgaliste liikmete muutmine" kinnitati Lääne-Nigula Vallavalitsuse koosseis 9-liikmelisena.

Ametikoht Nimi E-post
Vallavanem  
Vallavalitsuse liige Kadi Paaliste
Vallavalitsuse liige Rein Kruusmaa
Vallavalitsuse liige Katrin Viks
Vallavalitsuse liige Janno Randmaa
Vallavalitsuse liige Aivo Hirmo
Vallavalitsuse liige Jüri Bachman
Vallavalitsuse liige Merilin Saska
Vallavalitsuse liige Aivi Heinleht

 

 Lääne-Nigula Vallavalitsuse kontaktandmed vaata siit!