28.05.18

Osalus äriühingutes, sihtasutustes ja

mittetulundusühingutes

AS Haapsalu Veevärk

Registrikood 10175723

AS Haapsalu Veevärk korraldab ühisveevärki ja kanalisatsiooni Taebla alevikus, Risti alevikus, Palivere alevikus, Linnamäe külas, Nigula külas, Pürksi külas, Piirsalu külas ja Pälli külas.

Lääne-Nigula valla esindaja ettevõtte nõukogus on Jüri Hiiesalu.

Kodulehekülg

INFO: 47 35 010
KLIENDITEENINDUS: 47 35 016
AVARII tel. 24h: 47 35 013

 

AS Matsalu Veevärk

Registrikood 11055659

AS Matsalu Veevärk korraldab ühsveevärki ja kanalisatsiooni Kullamaa, Liivi,  Martna ja Üdruma külades.

Lääne-Nigula valla esindaja ettevõtte nõukogus on Aare Lauren.

Kodulehekülg

Kontaktid

Rikketelefon     (+372) 56 494 756

Klienditeeninduse üldtelefon     (+372) 48 55 508

Klienditeeninduse mobiil     (+372) 56 494 756 

Tootmisjuht     (+372) 56 939 363

Näitude teatamine: naidud@matsaluvv.ee

 

AS Lääne-Nigula Varahaldus

Registrikood 10447162

AS Lääne-Nigula Varahaldus korraldab Taebla aleviku, Palivere aleviku ja Linnamäe küla kaugkütet, tegeleb kinnisvarahalduse, katlamajade hoolduse ja heakorratöödega.

Ettevõtte nõukogu: Tarmo Kruuspan (esimees), Taivo Kaus ja Renek Loorens.

Juhatuse liige: Jaanus Sahk

Kodulehekülg

Pargi tn 6, Taebla, Lääne-Nigula vald, 90801 Läänemaa
Telefon: 47 96 175
E-mail: info@lnvarahaldus.ee
Veemõõtjate näidud: nait@lnvarahaldus.ee

 

OÜ Maali Üürimaja

Registrikood 14381023

OÜ Maali Üürimaja on moodustatud üürimaja ehitamiseks Linnamäe külla Maali kinnistule.

Ettevõtte nõukogu: Jaak Aasma, Renek Loorens, Elle Ljubomirova.

Juhatuse liige: Meelis Nukki

 

OÜ Nõva Kilk

Registrikood 10326091

OÜ Nõva Kilk korraldab Nõva osavallas kaugkütet, ühisveevärki ja kanalisatsiooni ning heakorratöid.

Ettevõtte nõukogu: Aivi Heinleht (esimees), Aivar Oruste, Taivo Kaus

Juhatuse liige: Peeter Kallas, 510 8863

Kubjase-2 Nõva küla Lääne-Nigula vald Läänemaa 91101

Lääne-Nigula Vallavolikogu on algatanud OÜ Nõva Kilk likvideerimise

 

OÜ Noarootsi Soojus

Registrikood 10422668

Oü Noarootsi Soojus korraldab Pürksi kaugkütet.

 

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

Registrikood 90008844

Sihtasutus korraldab Palivere turismi ja tervisespordikeskuse haldamist.

Kodulehekülg

Lääne-Nigula valla esindajad nõukogus on Risto Roomet ja Allan Kelder.

 

Sihtasutus Lääne-Eesti Arenduskeskus

Registrikood 90013874

Sihtasutus korraldab Läänemaa omavalitsuste koostööd, ühisprojekte, arendustegeust ja ettevõtete nõustamist.

Kodulehekülg

Lääne-Nigula valla esindajad sihtasutuse nõukogus on Aivo Hirmo (aseesimees), Mikk Lõhmus, Neeme Suur, Einar Pärnpuu. Hardi Rehkalt, Raina Jeeberg.

 

Sihtasutus Jaam

Registrikood 90010172

Haldab Risti jaamahoone kompleksi, hetkel tegevus peatunud.

 

MTÜ Kodukant Läänemaa

Registrikood 80187159

Põhieesmärgiks on Läänemaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvakultuuri ning loodushoiu toetamine ning erinevate külaliikumiste ühendamine

Kodulehekülg

 

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Registrikood 80213342

Ühistranspordikeskus korraldab avalikku ühistransporti Harjumaal, Läänemaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal.

Kodulehekülg

Ettevõtte juhatuse liige on teiste hulgas Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 

Peamine eesmärk on valmistada ette ja ellu viia kalanduspiirkondade säästva arengu meedet, selleks propageerime kalandussektori ettevõtjate omaalgatust ja organiseerumist piirkonna kalanduse ja sellega seotud tegevuste arendamieks. Ühing soovib toetada Läänemaa rannakalanduse arengut, ning aidata kaasa koostöö tekkimisele teiste kalanduspiirkondadega nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt. 

Kodulehekülg

 

MTÜ Läänemaa Turism

Registrikood  80075733

Mittetulundusühing maakondlik katusorganisatsioon ja ühendus, pakkudes oma liikmetele turismialaseid koostöö-, arendus- ja turundusvõimalusi Haapsalus ja Läänemaal.
Samuti koordineerib Läänemaa Turism muid maakondlike turismialaseid tegevusi, on Läänemaa Arenduskoja liige.

Ettevõtte nõukogu esimees on Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

 

Kodulehekülg

 

MTÜ Terra Maritima

Registrikood 80241284

Mittetundusühing korraldab Matsalu piirkonna turismi ja arendusprojekte

Kodulehekülg

 

Nõva Tuletõrjeselts

Registrikood 80052152

Seltsi tegevusalaks on vabatahtliku tuletõrje arendamine Nõva piirkonnas

nova.komando@mail.ee