30.09.19

Lumetõrjetööd 

Kullamaa osavallas teostab lumetõrjet hanke võitnud LEONHARD WEISS VIATER EHITUS AS.

Probleemide korral ja info saamiseks lumetõrjetööde küsimustes palume helistada: tel. +372 51 11323,

e-post:  laanehoole@wv.ee, hooldejuht on kättesaadav 24h/ööpäevas.

 

Suvilaomanikud saavad lumetõrjeteenust tellida osavallavalitsuse kaudu hanke võitnud LEONHARD WEISS VIATER EHITUS AS´lt. Lumelükkamisteenuse tellimisel teavitada Kullamaa Osavallavalitsust varakult (enne hooaja algust), et oleks õigeaegselt võimalik teavitada lumelükkajat. 

Tellimus edastada E-postile kullamaa@laanenigula.ee,  tel.47 24764 või 56568373 tööpäevadel. 

Töö teostamiseks on meile vajalikud andmed järgmised: küla nimi, katastriüksuse nimi ja number, omaniku/tellija nimi ja garantiikiri tasumiseks tunnihinna alusel 52.80 eurot/tund (tunnihinne koos käibemaksuga 20%). 

Lumelükkamise käigus on ette tulnud olukordi, kus lumetõrje tehnika ei pääse abivajajani, kuna sissesõidutee oli kinni kasvanud või kiviaiad lagunenud, vaadake oma koduteed üle ja vajadusel eemaldage võsa, ettejäävad oksad, kivid, kännud jm.