27.11.19

 

 

! Järgmine pensionäride poering toimub 18.detsember 2019
Buss väljub kell 9.00 Rannakülast.
Registreerida telefonil 4724670.

 

2019. aasta maamaksust

Maa-amet täpsustas eelmise aasta lõpus kõikide katastriüksuste pindalad (maatüki piiri ja pindala andmed viidi kooskõlla teiste kaardiandmetega) ja kaasajastas kõlvikulised jaotused (haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa ja muu maa). Sellest tulenevalt muutusid paljude maaüksuste maksustamishinnad ning võib muutuda ka maamaksu suurus. Kõlvikulise jaotuse ja maksustamishinna muutumist saab ise kontrollida  www.maaamet.ee/kolvikute-pindala . Küsimuste korral palume pöörduda kataster@maaamet.ee või helistada 6 750 810. Maamaksumäärad 2019. aastal ei muutu.

Maamaksuteade väljastatakse maksumaksjale Maksu- ja Tolliameti poolt hiljemalt 15. veebruariks. Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kasutajale saadetakse maamaksuteade elektrooniliselt. Maamaksuteadet ei väljastata, kui kõigi maksustatavate maatükkide maamaksude summa on alla 5 euro.

Maksumaksjal on maamaksu algandmetega võimalik tutvuda www.eesti.ee . Ebatäpsuste avastamisel või täiendavate selgituste või maa maksustamishinna akti saamiseks palume pöörduda maa- ja planeerimisspetsialisti Marika Meisteri poole (tel 47 24354 või marika.meister@laanenigula.ee ).

Maamaksu tasumiseks on kaks tähtaega. Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda 31. märtsiks 2019. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks 2019. Võimalusel soovitame aga tasuda kogu aastane maamaks korraga 31. märtsiks.