Sünnitoetuse taotlemine

15.03.23

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust määratakse ja makstakse lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale lapse sünni puhul, kui taotleja ja lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on avalduse esitamise hetkel Lääne-Nigula vald. Sünnitoetuse taotlus tuleb esitada kahe kuu jooksul alates lapse sündimise päevast. Toetus makstakse välja kolmes osas (lapse sünnil, lapse aastaseks saamisel ja lapse kaheaastaseks saamisel), kui ühe vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on taotluse esitamise hetkel ja toetuste teiste osade väljamaksmise ajal katkematult olnud Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vald.

Sünnitoetuse suurus on 1000 eurot (esimene makse 500 eurot, teine ja kolmas osamakse vastavalt 250 eurot). Mitmike sünni puhul makstakse lisatoetust 500 eurot lapse kohta.
Sünnitoetus makstakse lapse sünni kuupäeval kehtinud suuruses. Osamaksete saamiseks ei ole vajalik täiendava avalduse esitamine.


NB! Rahvastikuregistri seadus §71Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise erisused (1) Lapse sünni registreerimisel Eestis kantakse vastsündinu elukoha aadressina rahvastikuregistrisse tema ema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress lapse sünni ajal.

 

„Pisike puu" on Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud lasteraamat, mis on Eesti riigi kingitus kõigile Eestis sündinud ja sündivatele lastele. Raamatus on 50 luuletust-juttu nii meie klassikast kui ka uuemast lastekirjandusest. Lääne-Nigula valla lapsevanemad saavad oma kinkeraamatu kätte lähimast Lääne-Nigula valla raamatukogust või haruraamatukogudest.

Raamatukogude asukohad ja lahtiolekuajad leiab valla kodulehelt https://www.laanenigula.ee/raamatukogud

Kestvus:

Korrektse taotluse esitamisel makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste suurused Lääne-Nigula vallas

Vastutaja:

Sotsiaaltöö spetsialist

telefon 5341 6266

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavalla valitsustest. 

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: