Sünnitoetuse taotlemine

24.01.19

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetuse suurus on 512 eurot, makstakse kahes võrdses osas: pool pärast lapse sündi ja pool pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanem või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Lääne-Nigula valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kui kõik Teie andmed on samad (arveldusarve nr, nimi) siis teise osa saamiseks uut taotlust esitama ei pea. Andmete muutumisest on taotleja kohustatud vallavalitsust teavitama.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse kahe kuu jooksul peale lapse sündi. Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest.

Kestvus:

Korrektse taotluse esitamisel makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Lastekaitsespetsialist Lisett Randlepp,  lisett.randlepp@laanenigula.ee

telefon 472 0305

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ja Risti Teeninduskeskusest ning osavalla valitsustest. 

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: