Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine

31.08.21

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

 

 

 Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik kooskõlastab enne puurkaevu või -augu ehitusprojekti koostamist puurkaevu või -augu asukoha kohaliku omavalitsusega.Ehitusprojekt tuleb koostada mahus, mis võimaldab saada ülevaate kavandatavast puurkaevust või -august ja hinnata rajatava puurkaevu või -augu vastavust põhjavee kasutamise ja kaitse nõuetele.

Kestvus

 

 

Õigusaktid

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid

Vastutaja

Ehitusnõunik Marje Hiiesalu, telefon 472 0304, e-post marje.hiiesalu@laanenigula.ee

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

 

Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab alloleva viite alt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest  ja osavallavalitsustest. 

 

Vajaminevad dokumendid

puurkaevu ehitusprojekt

Viide

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm