OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTT

Jäätmete liigitamist ohtlike jäätmete hulka reguleerib Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 103. Oma ohtlikud jäätmed on võimalik viia: 

1. Läänemaa Jäätmejaama (Läänemaa jäätmejaam 1, Kiltsi küla, Haapsalu linn).
Vastu võetakse:

 • Akud

 • Patareid

 • Vanad ravimid

 • Olmekeemiajäätmed

 • Taimemürgid

 • Värvijäätmed

 • Vana õli

 • Õli- ja kütusefiltrid

 • Ohtlike ainetega reostunud pakendid

 • Päevavalguslambid ja säästulambid

 • Elavhõbedat sisaldavad jäätmed

 • Elektroonikaseadmed (seadmded peavad olema komplektsed).

Tutvu hinnakirjaga ja vaata milliseid jäätmeid vastu võetakse Pullapää (Läänemaa) jäätmejaamas - vaata siia

 

2. Pürksi jäätmekeskusesse (Jäätmekeskuse, Pürksi küla, Lääne-Nigula vald).

Vastu võetakse:

 • Akud ja patareid

 • Vanaõlid ja kütusejäägid

 • Elavhõbedat sisaldavad seadmed ja mõõteriistad

 • Kasutamata või vananenud ravimid

 • Puhastusainete ja lahustite jäägid

 • Taimekaitsevahendid, väetised ja nende pakendid

 • Värvid, lakid, liimid

Füüsilistelt isikutelt võetakse jäätmeid vastu tasuta. Juriidilistelt isikutelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta.

NB! Pürksi jäätmekeskusesse saab üle anda ka suuremõõtmelisi jäätmeid, kuid see on tasuline.

Eelnev kokkulepe: Raimond Gjardman, Telefon: 5660 9532.

 

ELEKTROONIKAJÄÄTMETE VASTUVÕTT

Elektroonikajäätmete tasuta vastuvõtt Lääne-Nigula valla elanikelt toimub Linnamäe katlamaja territooriumil. Jäätmed võetakse vastu eelnevalt ette helistades tel. 5860 8299.

Samuti saab viia vana elektroonikat ka eespool viidatud Läänemaa Jäätmejaama.

Vastu võetakse ainult komplektseid esemeid, mitte lammutatud ja osadeks võetud asju, millel puudub põhiline elektrooniline komponent. Nt: röster, föön, telekas, patareiga mänguasjad, külmkapp, pesumasin jne.