OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUVÕTT

 

Jäätmete liigitamist ohtlike jäätmete hulka reguleerib Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 103. Lääne-Nigula vald ei korralda elanikkonnale ohtlike jäätmete kogumise võimalust. Oma ohtlikud jäätmed on võimalik viia Läänemaa Jäätmejaama.

Vastu võetakse alljärgnevaid ohtlikke jäätmeid:

 • Akud
 • Patareid
 • Vanad ravimid
 • Olmekeemiajäätmed
 • Taimemürgid
 • Värvijäätmed
 • Vana õli
 • Õli- ja kütusefiltrid
 • Ohtlike ainetega reostunud pakendid
 • Päevavalguslambid ja säästulambid
 • Elavhõbedat sisaldavad jäätmed
 • Elektroonikaseadmed (seadmded peavad olema komplektsed).

Tutvu hinnakirjaga ja vaata milliseid jäätmeid vastu võetakse Pullapää (Läänemaa) jäätmejaamas - vaata siia

 

Elektroonikajäätmete tasuta vastuvõtt Lääne-Nigula valla elanikelt toimub Linnamäe katlamaja juures.
Soovid ära anda, palun helista tingimata telefonil 5860 8299.