14.06.21

Silla külas asuva jääkreostuse likvideerimine

Eelmisel suvel teatati reostusest Silla külas. Kraavi puhastamise käigus selgus, et vana  kütteõli on pääsenud liikuma tõenäoliselt endise meierei territooriumilt. Keskkonnauuringute Keskus selgitas välja, et reostunud pinnast on umbes 5m3, kraav on kaevatud savisesse pinnasesse ning reostus pole kaugemale levinud.

Silla külas teostati jääkreostuse likvideerimine  03.07.2020.  5,9m3 pinnast viidi  utiliseerimiseks Sillamäe jäätmejaama. Reostuse likvideerimistöid teostas AS Ecopro.

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Kullamaa osavallale jääkreostuse likvideerimiseks 2700 eurot toetust.

 

Kullamaa Osavalla väärikatele info!

10. juulil Haeskas Läänemaa eakate suvepäev

Küla tutvustus, töötoad,väike kontsert, supp ja kohvikud. Läheme osavalla bussiga. Korraldajad Haeskas soovivad teada, kui palju üle Läänemaa kohale tuleb ja seetõttu vajalik mulle anda tagasisidet. Sooviks seda hiljemalt 10.juuniks.

28-29.juuli sõit Setomaale.

Kohti bussis piiratud arv. Reis 2 päevane.Ööbime Värska veekeskuse hotellis. Kulud 100 euri.

Siin sees majutus,veekeskuse kasutus, toitlustamine (4 söögikorda), muuseumide ja giidide tasud. Avatud broneerimine. Kui helistate või kirjutate mulle, siis nimi kirja ja annan teada, kuhu teha ülekanne. Kui kohad täis, siis nii vastangi.

Kes ees, see mees!  nii ütleb ka vanasõna.

Mai Jõevee  mai@kullamaa.ee   5186857