Lumelükkajad Lääne-Nigula vallas 2014-2018

Meil on 11 piirkonda ja meeldetuletuseks lumelükkajate kontaktid ning piirkonnad


●Taebla alevikus, Turvalepa, Nigula, Kadarpiku ja Kirimäe külas AS Lääne-Nigula Varahaldus (endine AS Taebla Kodu), juhataja Jaanus Sahk, telefon +372 507 2319;


●Kedre, Leediküla, Pälli, Kirimäe, Nihka, Koela, Nigula, Tagavere Võntküla, Vidruka, Väänla ja Luigu külas OÜ Servik, juhataja Allan Kelder, telefon +372 504 0429;


●Saunja, Kärbla, Linnamäe, Salajõe, Ingküla, Niibi, Auaste, Uugla, Allikmaa, Luigu külas ja Palivere alevikus Havir OÜ, juhataja Rene Lauri, telefon +372 5345 7051;


●Oru, Auaste, Vedra, Mõisaküla ja Soolu külas Landline OÜ, juhataja Janek Loorens, telefon +372 56461410;


●Seljaküla, Jalukse ja Keedika külas Lähtru Põllumajandusühistu, juhatuse liige Hardi Rehkalt, telefon +372 515 8237 ja Ahto Lääts telefon +372 5615 8422;


●Osas Risti alevikus, Jaakna ja Rõuma külas ReinuEinari OÜ, juhataja Einar Pärnpuu, telefon +372 505 8924 ja Urmis Põld, telefon +372 5649 1925;


●Osas Risti alevikus, Rõuma, Piirsalu, Kuijõe külas Skywind OÜ, juhataja Erlend Kotkas, telefon +372 5698 7277, Allar Lai telefon +372 5661 1969 ja Alvar Lai telefon +372 5656 0425.

Lumelükkamise põhimõtted on samad, mis varematel aegadel, teed peavad olema lahti lükatud iga majapidamise väravani, kuhu tehnikaga ligi pääseb. Lund hakatakse lükkama, kui lume paksus on 8 cm tänavatel ja 10 cm teedel.
Koduõuesid, kuuritaguseid ja kruntide siseseid teid vald ei lükka. See on iga inimese ja lükkaja omavahelise kokkuleppe küsimus. Kortermajade kinnistud ja kinnistusisesed teed (majaesised) on ühistute või majavaldajate puhastada.
Vallal ei ole midagi selle vastu, kui lükatakse hädasolijatele ka õuesid ja majaesiseid lumest puhtaks. See saab olema aga viimases järjekorras. Esmajärjekorras lükatakse lumest puhtaks koolibussi marsruut, bussipeatused, üldkasutatavad teed ja tänavad, üldkasutatavate
hoonete juurdepääsud (koolid, lasteaiad, kauplused jne.)
Siinkohal palve maaomanikele. Raiuge vähemalt 2 meetri laiuselt, mõlemalt poolt teed, puhtaks (võsast ja puudest) maid läbivad teeääred. See on seadusest tulenev nõue ja teie kohustus, kui maa piirid tulevad vastu teid. Kui tehnika ei mahu lund lükkama, siis lumi jääb lükkamata. Vallal ei ole jõudu ega vahendeid, et teie teeääri  korras hoida. Kui tõesti tekkib olukord, et vald
peab teeääri puhastama, siis maaomanike eraldi teavitama ei hakata. Materjal ladustatakse tee äärde ja omaniku kohus on see ära koristada.
Kõikide probleemide korral palume pöörduda vallapoolse koordinaatori, keskkonna ja kommunaalnõunik Olev Peetrise poole, telefon +372 504 9561.