Lumetõrje 2021-2022 talveperioodil

Lääne-Nigula valla territooriumil tegelevad lumetõrjega järgmised ettevõtted:

 • Taebla alevik, Turvalepa, Nigula, Kadarpiku, Kedre, Leediküla, Pälli, Kirimäe, Nihka, Koela, Tagavere - OÜ Servik - Marko Siilmann, telefon +372 5663 3519 ja Ivar Moroz telefon +372 5697 5216;
 • Allikmaa küla ning üle viadukti olev osa Luigu külast ja Palivere alevik – Kortle OÜ, Kalle Kiisa, telefon +372 5344 2193
 • Võntküla, Vidruka, Väänla, Luigu, Jalukse, Keedika, Seljaküla, Kirna ja Kaasiku kant – Osaühing Pullmullikas, juhatuse liige Hardi Rehkalt, telefon +372 515 8237;
 • Saunja, Kärbla, Linnamäe, Salajõe, Ingküla, Niibi, Auaste, Uugla, Oru, Auaste, Vedra, Mõisaküla ja Soolu küla  -  OÜ Norwich Ehitus, juhatuse liige Janek Loorens, telefon +372 5646 1410;
 • Risti alevik, Kuke, Rehemäe, Jaakna, Rõuma, Piirsalu ja Kuijõe küla – OÜ Pumi, juhataja Anton Martin, telefon +372 511 0101;
 • Nõva ja Variku piirkond – Kementrans OÜ, juhataja Tõnu Toime, telefon +372 506 1350;
 • Martna-Oonga-Tammiku piirkond – OÜ Viljatare, juhataja Arvo Ninn, telefon +372 506 7521;
 • Rõude – Kasari piirkond – Kesküla Põllumajandusühistu, juhataja Marge Kanna, telefon +372 5349 0867;
 • Kullamaa, Koluvere, Leila ja Kalju piirkond – Arvo Tiits, telefon +372 5647 2620
 • Kullametsa, Silla, Jõgisoo, Päri, Üdruma piirkond – Jaan Kuusik, telefon +372 5629 3631
 • Liivi, Mõrdu, Patsu, Ubasalu piirkond – Jaan Jalakas, telefon +372 518 7429
 • Nõmmküla piirkond - FIE Paul Pigul, Rätsepa talu, Palul Pigul, telefon +372 5690 0750;
 • Pürksi, Sutlepa ja Riguldi piirkond - OÜ Warren Safety,  telefon +372 512 4321

Lumelükkamise põhimõtted on samad, mis varasematel aastatel, teed peavad olema lahti lükatud iga majapidamise väravani, kuhu tehnikaga ligi pääseb. Lund hakatakse lükkama, kui lume paksus on 8 cm tänavatel ja 10 cm teedel.

Koduõuesid ja krundi siseseid teid vald ei lükka. See on iga inimese ja lükkaja omavahelise kokkuleppe küsimus.

Kortermajade kinnistud ja kinnistusisesed teed (majaesised) on ühistute või majavaldajate puhastada. Vallal ei ole midagi selle vastu, kui lükatakse hädasolijate õued lumest puhtaks. See saab olema aga teises järjekorras. Esmajärjekorras lükatakse lumest puhtaks koolibussi marsruut, bussipeatused, üldkasutatavad teed ja tänavad, üldkasutatavate hoonete juurdepääsud (koolid, lasteaiad, kauplused jne.)

 

Palve maaomanikele. Kui teie maad ja metsad piirnevad teedega siis raiuge vähemalt 2 meetri laiuselt, mõlemalt poolt teed, teeääred võsast ja puudest puhtaks. See on seadusest tulenev nõue ja kohustus. Kui tehnika ei mahu lund lükkama siis jääb lumi lükkamata. Kui tekkib olukord, et vald peab teeääri puhastama, siis maaomanike eraldi teavitama ei hakata. Materjal, ladustatakse teeäärde ja omaniku kohus on see ära koristada.

 

Vallapoolsed koordinaatorid:

Endine Lääne-Nigula vald, teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, telefon +372 504 9561;

Martna osavald, osavallavanem Janno Randmaa, telefon +372 5307 6824;

Nõva osavald, osavalavanem Aivi Heinleht, telefon +372 529 9364;

Noarootsi osavald, osavallavanem Aivo Hirmo, telefon +372 509 6190;

Kullamaa osavald, majandusjuhataja Jaanis Samberk, telefon +372 5656 8373.

Seoses osavaldade moodustamisega võivad koordinaatorid muutuda, jälgige jooksvat informatsiooni.

 

Olev Peetris
Teede- ja kommunaalnõunik