LUMETÕRJE 2023-2024 TALVEPERIOODIL

Lääne-Nigula valla territooriumil tegelevad lumetõrjega järgmised ettevõtted:

Taebla alevikus, Pälli (Taebla kool), Nigula (kortermajade piirkond) ja Kadarpiku (kuni Saunja külani ning Taebla-Kullamaa  ja Ridala-Nigula tee ristmikuni) külas, Oru ja Linnamäe külas ning Saunja ja Kärbla külas - AS Lääne-Nigula Varahaldus  - Uku Kollom e-post: uku@lnvh.ee, telefon: +372 524 4200

Nihka, Kirimäe, Kedre, Pälli, Leediküla, Võntküla, Turvalepa, Nigula, Koela ja Tagavere külas ning Palivere alevikus, Allikmaa, Luigu, Väänla ja Vidruka külas - OÜ Kingat, telefon: +372 511 2407 (infoliin)

Jalukse, Keedika ja Seljaküla piirkonnas, Variku piirkonnas ning Kirna-Kaasiku piirkonnas – Osaühing Pullmullikas, Hardi Rehkalt, e-post: hardi11@hot.ee, telefon: +372 515 8237;

Oru, Auaste, Uugla, Vedra, Mõisaküla, Soolu, Ingküla, Niibi ja Salajõe piirkonnas – Osaühing Kolm Otti, e-post: madis@kolmotti.ee, telefon: +372 5622 5790 (infoliin); 

Jaakna, Risti, Rõuma, Rehemäe ja Kuke külas - Rabakas OÜ, Kristo Kanter, e-post: rabakasoy@gmail.comtelefon: +372 517 7318;

Piirsalu ja Kuijõe külas – MR Veod OÜ, Raido Õunas, e-post mrveod@gmail.com, telefon +372 512 4321;

Nõva piirkonnas (Variku piirkonnas vaata eespoolt) – Kementrans OÜ, Tõnu Toime, e-post: info@kementrans.ee, telefon: +372 506 1350;

Martna – Oonga - Tammiku piirkonnas – Martna Tehno OÜ, Arvo Ninn, e-post: arvoninn2@gmail.com, telefon: +372 506 7521;

Rõude – Kasari piirkonnas – Kesküla Põllumajandusühistu, Marge Kanna, e-post: laanerinne@hotmail.comtelefon: +372 5349 0867;

Sutlepa ja Riguldi piirkonnas – OÜ Kingat, telefon: +372 511 2407 (infoliin)

Pürksi piirkonnas – Osaühing SCOOPMAN, Guido Vaikre, e-post: info@scoopman.ee, telefon: 506 8747;

Nõmmküla piirkonnas - FIE Paul Pigul, Rätsepa talu, Palul Pigul, e-post: paul.pigul@mail.ee, telefon +372 5690 0750;

Kullametsa, Ubasalu, Jõgisoo, Päri ja Silla piirkonnas – ANKITER OÜ, Andres Kirsipuu, e-post andres@ankiter.ee, telefon: +372 5344 8172;

Üdruma, Liivi, Mõrdu ja Patsu piirkonnas – J.J Farmer OÜ, Jaan Jalakas, e-post:  jaan.jalakas@mail.ee, telefon +372 518 7429;

Kullamaa, Kalju, Leila ja Koluvere piirkonnas – Arvo Tiitsu Värava talu FIE, Arvo Tiits, e-post: arvotiits@gmail.com,  telefon: +372 5647 2620.

Lumelükkamise põhimõtted on samad, mis varasematel aastatel, teed peavad olema lahti lükatud iga majapidamise väravani, kuhu tehnikaga ligi pääseb. Lund hakatakse lükkama, kui lume paksus on 8 cm tänavatel ja 10 cm teedel.

Koduõuesid ja krundi siseseid teid vald ei lükka. See on iga inimese ja lükkaja omavahelise kokkuleppe küsimus.

Kortermajade kinnistud ja kinnistusisesed teed (majaesised) on ühistute või majavaldajate puhastada. Vallal ei ole midagi selle vastu, kui lükatakse hädasolijate õued lumest puhtaks. See saab olema aga teises järjekorras. Esmajärjekorras lükatakse lumest puhtaks koolibussi marsruut, bussipeatused, üldkasutatavad teed ja tänavad, üldkasutatavate hoonete juurdepääsud (koolid, lasteaiad, kauplused jne.)

Palve maaomanikele. Tee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 2 meetri ulatuses mõlemal poolt teed; tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei tehta. Kui tehnika ei mahu lund lükkama siis jääb lumi lükkamata. Kui tekkib olukord, et vald peab teeääri puhastama, siis maaomanike eraldi teavitama ei hakata. Materjal, ladustatakse teeäärde ja omaniku kohus on see ära koristada.

Lund lükatakse vaid tee alal, lume lükkamisega ei saa kitsaid teid laiemaks muuta. Kui teeperved on kõrgemad kui tee, siis on ära lükatud teepervede taastamine omaniku kohustus.

Erateede servades olevad takistused nagu ilupõõsad, puuistikud, kivid, jms peavad olema märgistatud viisil, et need on nähtavad ka pimedal ajal lumekihi paksusest hoolimata.

Autosid ei tohi lumelükkamise perioodil tee äärde jätta.

Vallapoolsed koordinaatorid:

Lääne-Nigula valla taliteenistuse üldkoordinaator ja Oru, Palivere ning Taebla osavalla koordinaator, taristunõunik Olev Peetris, telefon: +372 504 9561;

Risti osavald, osavallavanem Rein Kruusmaa, telefon: 5691 8607;

Martna osavald, osavallavanem Karl Kalamees, telefon: +372 5344 7140;

Nõva osavald, osavalavanem Aivi Heinleht, telefon: +372 529 9364;

Noarootsi osavald, osavallavanem Aivo Hirmo, telefon: +372 509 6190;

Kullamaa osavald, majandusjuhataja Jaanis Samberk, telefon: +372 5656 8373.

Lääne-Nigula valla avalikuks kasutamiseks tunnistamata erateedel talihoolde tegemise kord–Riigi Teataja