Lumetõrjest 2018-2022

 Tänavu lõppes taliteenistuse üks periood ja vallavalitsus korraldas uue hanke, mis hõlmab aastaid 2018-2022 ning Nõva, Martna ja vana Lääne-Nigula piirkonda. Noarootsi ja Kullamaa osavaldades teevad lumetõrjet senised firmad ja nende lepingud kehtivad 2020 aastani. Lumelükkajate infot saab osavaldadest.

Vana Lääne-Nigula valla territooriumil tegelevad lumetõrjega järgmised ettevõtted:

  • Taebla alevik, Turvalepa, Nigula, Kadarpiku, Kedre, Leediküla, Pälli, Kirimäe, Nihka, Koela, Tagavere, Allikmaa küla ning üle viadukti olev osa Luigu külast ja Palivere alevik - OÜ Servik, Reelika Smill, telefon +372 5156619 ja Marko Siilmann, telefon +372 5663 3519 ja Ivar Moroz telefon +372 5697 5216;
  • Võntküla, Vidruka, Väänla, Luigu, Jalukse, Keedika, Seljaküla, Kirna ja Kaasiku kant – Osaühing Pullmullikas, juhatuse liige Hardi Rehkalt, telefon +372 515 8237;
  • Saunja, Kärbla, Linnamäe, Salajõe, Ingküla, Niibi, Auaste, Uugla, Oru, Auaste, Vedra, Mõisaküla ja Soolu küla  -  OÜ Norwich Ehitus, juhatuse liige Janek Loorens, telefon +372 5646 1410;
  • Risti alevik, Kuke, Rehemäe, Jaakna, Rõuma, Piirsalu ja Kuijõe küla – OÜ Pumi, juhataja Anton Martin, telefon +372 511 0101;
  • Nõva ja Variku kant – Kementrans OÜ, juhataja Tõnu Toime, telefon +372 506 1350;
  • Martna-Oonga-Tammiku kant – OÜ Viljatare, juhataja Arvo Ninn, telefon +372 506 7521;
  • Rõude – Kasari kant – Kesküla Põllumajandusühistu, juhataja Marge Kanna, telefon +372 5349 0867.                                                                                                        Lumelükkamise põhimõtted on samad, mis varasematel aastatel, teed peavad olema lahti lükatud iga majapidamise väravani, kuhu tehnikaga ligi pääseb. Erateedel lükatakse üksnes nende majapidamisteni, kuhu on registreeritud inimesed. Lund hakatakse lükkama, kui lume paksus on 8 cm tänavatel ja 10 cm teedel. Koduõuesid ja krundi siseseid teid vald ei lükka. See on iga inimese ja lükkaja omavahelise kokkuleppe küsimus.

Kortermajade kinnistud ja kinnistusisesed teed (majaesised) on ühistute või majavaldajate puhastada. Vallal ei ole midagi selle vastu, kui lükatakse hädasolijate õued lumest puhtaks. See saab olema aga teises järjekorras. Esmajärjekorras lükatakse lumest puhtaks koolibussi marsruut, bussipeatused, üldkasutatavad teed ja tänavad, üldkasutatavate hoonete juurdepääsud (koolid, lasteaiad, kauplused jne.)

Siinkohal palve maaomanikele. Kui teie maad piirnevad teedega siis raiuge vähemalt 2 meetri laiuselt, mõlemalt poolt teed, teeääred võsast ja puudest puhtaks. See on seadusest tulenev nõue ja teie kohustus. Kui tehnika ei mahu lund lükkama siis jääb lumi lükkamata. Kui tõesti tekkib olukord, et vald peab teeääri puhastama, siis maaomanike eraldi teavitama ei hakata. Materjal, ladustatakse teeäärde ja omaniku kohus on see ära koristada.

Vallapoolsed koordinaatorid:

Lääne-Nigula vald, Risti, Taebla, Oru, Palivere piirkond, teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, telefon +372 504 9561;

Martna osavald, osavallavanem Janno Randmaa, telefon +372 5307 6824;

Nõva osavald, osavalavanem Aivi Heinleht, telefon +372 529 9364;

Noarootsi osavald, osavallavanem Aivo Hirmo, telefon +372 509 6190;

Kullamaa osavald, majandusjuhataja Veiko Semilarski, telefon +372 5656 8373.