Uuringufirma Civitta Estonia poolt valmis Läänemaa rahvastiku ja koolivõrgu analüüs ning rahvastiku ja hariduse teenusevajaduse prognoos.

Käesoleva analüüsi eesmärk on anda vastus küsimusele, milline oleks maakondlik terviklikult toimiv ja kvaliteetne haridusvõrk. Aruanne koosneb neljast osast:

1. Esmalt anname ülevaate Läänemaa rahvastikuarengust aastatel 2010–2022.

2. Seejärel vaatame ka tulevikku, st milline võiks olla maakonna rahvastik aastal 2035. 3. Kolmandas osas analüüsime Läänemaa põhihariduse võrku.

4. Viimaks vaatleme rahvastikuarengu mõju haridusvõrgule ning teeme ettepanekuid haridusvõrgu korrastamiseks. Analüüs valmis perioodil veebruar–aprill 2023. Intervjuudel osalesid ning andmepäringule vastasid Haapsalu linna, Lääne-Nigula valda, Vormsi valda ning Haapsalu Viigi Kooli.

Tutvu uuringuga SIIN.