10.12.18

Üldhariduskoolid

Kullamaa Keskkool

Aadress: Kullamaa, Lääne-Nigula vald 90701
Telefon: 477 5755
E-post: kullamaa.kool@laanenigula.ee
Kodulehekülg

Hoolekogu koosseis

Direktor: Meelis Välis   

 

Martna Põhikool

Aadress: Martna, Lääne-Nigula vald 90601
Telefon: 479 2635
E-post: kool@martna.edu.ee
Kodulehekülg

Hoolekogu koosseis

Direktor: Tiit Aedmäe

 

Noarootsi Kool
Aadress: Pürksi küla, Lääne-Nigula vald 91201
Telefon: 529 5471
E-post: kool@ng.edu.ee
Kodulehekülg

Hoolekogu koosseis

Direktor: Mare Tereping

 

Noarootsi Gümnaasium (riigigümnaasium)

Aadress: Pürksi küla, Lääne-Nigula vald 91201
Telefon: 506 3496
E-post: kool@ng.edu.ee
Kodulehekülg

Direktor: Laine Belovas

 

Nõva Kool

Aadress: Nõva küla, Lääne-Nigula vald 91101
Telefon: 472 0585
E-post: nova.kool@laanenigula.ee
Kodulehekülg

Hoolekogu koosseis

Direktor: Peeter Kallas

 

Oru Kool

Aadress: Hansuküla tee 2, Linnamäe, Lääne-Nigula vald 91001
Telefon: 479 5423
E-post: kool@oru.edu.ee
Kodulehekülg

Hoolekogu koosseis

Direktor: Andres Kampmann

 

Palivere Põhikool
Aadress: Lähtru tee 16, Palivere, Lääne-Nigula vald 90802
Telefon: 479 4366
E-post: palivere.pohikool@mail.ee
Kodulehekülg

Hoolekogu koosseis
Direktor: Karin Rand

Risti Põhikool

Aadress: Lõuna 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald 90901
Telefon: 472 5500
E-post: direktor@risti.edu.ee
Kodulehekülg

Hoolekogu koosseis

Direktor: Tiina Puusalu

 

Taebla Kool
Aadress: Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla, Lääne-Nigula vald 90815
Telefon: 479 6182
E-post: kool@taebla.edu.ee
Kodulehekülg

Hoolekogu koosseis

Direktor: Jaanus Mägi