Kogukonnakogud

26.08.19

Kogukonnakogud

Kogukonnakogu eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonnakogude moodustamise alused, pädevuse ja töökorralduse alused sätestab Lääne-Nigula valla kogukonnakogude statuut.

 

Risti Kogukonnakogu

1.1 Neeme Suur, Risti piirkonnast valitud volikogu liige, kogukonnakogu esimees

1.2 Margus Ojamäe, Risti piirkonnas elav volikogu liige

1.3 Elvo Leppmaa, Risti piirkonnas elav volikogu liige

1.4 Heli Randes, piirkonnas elav vallavalitsuse liige

1.5 Kail Visla, Risti Põhikooli hoolekogu esindaja

1.6 Triin Kusmin, Risti Lasteaia hoolekogu esindaja 

1.7 Guido Ulejev, MTÜ Risti Rahvaseltsi esindaja

1.8 Lea Lai, Piirsalu külavanem

1.9 Sven Köster, Risti piirkonna ettevõtjate esindaja

1.10 Helle Meister-Joonasing, Jaakna külavanem

1.11 Ivan Milinevitš, MTÜ Kuijõe Külaselts esindaja

1.12 Urmas Sepp, Kuke külavanem

Risti Kogukonnakogu protokollid

 

Taebla Kogukonnakogu

 1.1 Rutt Lillepea, MTÜ Võntküla Külaselts esindaja 

1.2 Jüri Bachman, MTÜ Turvalepa Külaselts esindaja, kogukonnakogu esimees

1.3 Taivo Kaus, MTÜ Kirimäe Külaselts esindaja, piirkonnas elav vallavalitsuse liige

1.4 Riina Kopti, MTÜ Taebla Kultuurselts Kehale ja Vaimule esindaja 

1.5 Ruth Randoja, MTÜ Kogukonnatuba esindaja 

1.6 Peeter Sass, Koela külavanem 

1.7 Mikk Lõhmus, piirkonnas elav vallavalitsuse liige 

1.8 Jaanus Mägi, piirkonnas elav volikogu liige 

1.9 Marge Laansalu, Taebla Kooli hoolekogu liige 

1.10 Julia Sirkel, Taebla piirkonna ettevõtjate esindaja 

1.11 Annika Hlonin, Taebla lasteaia hoolekogu esindaja

Taebla Kogukonnakogu protokollid

 

Palivere Kogukonnakogu

1.1 Kadri Lukk Palivere piirkonnas elav volikogu liige;

1.2 Urmas Muld, Palivere piirkonnast nimetatud vallavalitsuse liige;

1.3 Urmas Tingas, Palivere piirkonna ettevõtjate esindaja;

1.4 Angela Luiga, Palivere Lasteaia hoolekogu esindaja;  

1.5 Diana Ots,  Palivere Põhikooli hoolekogu esindaja;  

1.6 Eneli Ööpik, Mittetulundusühing Vidruka Teod esindaja;

1.7 Risto Roomet, Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed esindaja, kogukonnakogu esimees

1.8  Peeter Zolotov,  Palivere Aleviseltsi esindaja.

Palivere Kogukonnakogu protokollid