Kogukonnakogud

8.12.21

Kogukonnakogud

Kogukonnakogu eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonnakogude moodustamise alused, pädevuse ja töökorralduse alused sätestab Lääne-Nigula valla kogukonnakogude statuut.

 

Risti Kogukonnakogu

1.1 Neeme Suur, Risti piirkonnast valitud volikogu liige;
1.2 Kaido Rehkalt Risti piirkonnast valitud volikogu liige;
1.3 Lea Lai, Risti piirkonnast nimetatud volikogu liige;
1.4 Elvo Leppmaa, Risti piirkonnast nimetatud volikogu liige;
1.5 Kuno Tehva, Risti piirkonnas elav vallavalitsuse liige;
1.6 Andre Oja, Risti Põhikooli hoolekogu esindaja;
1.7 Sven Köster, Risti piirkonna ettevõtjate esindaja;
1.8 Helle Meister-Joonasing, Jaakna külavanem;
1.9 Samuel Moring, MTÜ Kuijõe Külaseltsi esindaja;
1.10 Urmas Sepp, Kuke külavanem.


Risti Kogukonnakogu protokollid

 

Taebla Kogukonnakogu

1.1 Mikk Lõhmus, Taebla piirkonnast valitud volikogu liige;
1.2 Arvo Ninn, Taebla piirkonnast valitud volikogu liige;
1.3 Andres Kampmann, Taebla piirkonnast valitud volikogu liige;
1.4 Gertu Lorents, Taebla piirkonnast valitud volikogu liige;
1.5 Taivo Kaus, Taebla piirkonnas elav vallavalitsuse liige;

1.6 Riina Kopti, MTÜ Taebla Kultuurselts Kehale ja Vaimule esindaja;
1.7 Ruth Randoja, MTÜ Kogukonnatuba esindaja;
1.8 Peeter Sass, Koela külavanem;
1.9 Jaanus Mägi, piirkonnas elav volikogu liige;
1.10 Marge Laansalu, Taebla Kooli hoolekogu liige;
1.11 Julia Sirkel, Taebla piirkonna ettevõtjate esindaja;
1.12 Rutt Lillepea, MTÜ Võntküla Külaselts esindaja;
1.13 Jüri Bachman, MTÜ Turvalepa Külaselts esindaja.

 

Taebla Kogukonnakogu protokollid

 

Palivere Kogukonnakogu

1.1 Kadri Lukk, Palivere piirkonnast valitud volikogu liige;
1.2 Risto Roomet, Palivere piirkonnast valitud volikogu liige;
1.3 Urmas Muld, Palivere piirkonnas elav vallavalitsuse liige;
1.4 Urmas Tingas, Palivere piirkonna ettevõtjate esindaja;
1.5 Angela Luiga, Palivere Lasteaia hoolekogu esindaja;
1.6 Diana Ots, Palivere Põhikooli hoolekogu esindaja;
1.7 Ago Vimm, Palivere Aleviseltsi esindaja;
1.8 Eneli Ööpik, Mittetulundusühing Vidruka Teod esindaja;
1.9 Maarika Maripuu, MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed esindaja.


Palivere Kogukonnakogu protokollid