EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus
Nigula tee 1, Nigula küla,  Lääne-Nigula vald, 90807 Läänemaa  
Koguduse õpetaja Leevi Reinaru Tel. 5649 8724

Koguduse juhatuse esimeesTiina Võsu
Telefon 5664 2393

Diakon Leo Lekarkin Tel. 508 2946
E-post laane-nigula@eelk.ee

Kodulehekülg

 

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Palivere Kogudus
Laadapalts 1, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, 90802 Läänemaa
Koguduse pastor Marika Olenko
Pastor 5661 4667
Sekretär 510 7444
E-post eknk.palivere@mail.ee

Kodulehekülg

 

Palivere EK Vabakogudus

Raudtee 4, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, 90802 Läänemaa
Baptisti koguduste piirkonna vanem Eenok Palm
Telefon  515 9663

Kodulehekülg

 

EELK Piirsalu kogudus
Piirsalu küla, Lääne-Nigula vald
Koguduse hooldajaõpetaja: Peeter Krall
Telefon: 5218 467
Koguduse juhatuse esimees: Maie Hinno
Telefon: 5691 6726
Kodulehekülg

 

EELK Kullamaa Püha Johannese Kogudus

Kullamaa, 90701 Lääne-Nigula vald, Läänemaa e-post kullamaa@eelk.ee

Koguduse õpetaja Kari Tynkkynen

Telefon 5305 5761, e-post: kari.tynkkynen@eelk.ee

Koguduse juhatuse esimees Ants Lipu Tel.527 3594

 Kodulehekülg

 

EELK Martna Püha Martini Kogudus 
Martna 90601 Lääne-Nigula vald, Läänemaa

e-post martna@eelk.ee

Koguduse hooldajaõpetaja Küllike Valk

Tel. 5809 3633

Juhatuse esimees Anu Huusi Tel. 5650 4420

Telefon  479 2682

Kodulehekülg

 

Lähtru Baptisti Kogudus

Suure-Lähtru, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Kodulehekülg

 

EELK Noarootsi Püha Katariina kogudus

Pürksi, 91201, Lääne-Nigula vald Tel.59045949

Koguduse hooldajaõpetaja Leevi Reinaru Tel.5649 8724

Koguduse juhatuse esimees Tiiu Tulvik

Telefon 474 1197

e-post: noarootsi@eelk.ee

Kodulehekülg

 

EELK Nõva  Püha Olevi kogudus

Nõva, 91101, Lääne-Nigula vald, Läänemaa

e-post nova@eelk.ee

Koguduse õpetaja Peeter Krall Tel.521 8467

Koguduse juhatuse esimees Silja Silver Tel.5621 4381

Koguduse jutlustaja Aino Aarniste Tel.5631 6350