Katastriüksuse jagamine

16.04.24

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

 

 

Maaomanik pöördub katastriüksuse asukohajärgsesse omavalitsusse, et selgitada katastriüksuse jagamise võimalusi ehk kas on vaja koostada detailplaneering või ilmnevad muud kitsendavad asjaolud (tulenevalt üldplaneeringust jne).

Kestvus

 

Korrektse taotluse esitamisel edastatakse jagamise plaan koos avaldusega 5 tööpäeva jooksul maamõõtjale. Kui on vajalik täiendavaid kooskõlastusi taotleb neid edasise töö käigus kas omanik või maamõõtja (Keskkonnaamet. Põllumajandusamet, Muinsuskaitseamet jne). Korrektsete mõõdistusdokumentide alusel määrab vallavalitsus katastriüksustele sihtotstarbed ja lähiaadressid, edasise menetluse käigus edastab maamõõtja vajalikud dokumendid katastripidajale (Maa-amet) kande tegemiseks, kes teeb otsuse ühe kuu jooksul ja edastab andmed kinnisturaamatusse. Pärast kinnisturaamatus tehtud kandeid on  uued katastriüksused ametlikult registreeritud.

Õigusaktid

Kui jagamiseks ei ole detailplaneeringu kohustust, rakendub toimingule maakorraldusseadus. Kui vajalik detailplaneering rakendub planeerimisseadus ning   planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Lääne-Nigula vallas

Vastutaja

Nõva ja Noarootsi piirkonnas- Marika Meister, ehitus- ja planeerimisnõunik

marika.meister@laanenigula.ee

Martna, Kullamaa ja endise Lääne-Nigula piirkonnas Kaarel Salus, ehitus- ja planeerimisnõunik

kaarel.salus@laanenigula.ee

 

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

 

Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Blanketi saab  Lääne-Nigula Vallavalitsusest ja osavallavalitsusest.

 

Vajaminevad dokumendid

Asukoha skeem