24.01.22

Energiakulude hüvitamisest

Energiakulusid hüvitatakse elektri-, gaasi- ja küttearvete alusel vähemkindlustatud peredele.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb ühe inimese kohta alla 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Suhtelises vaesuses peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab

  • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
  • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning
  • kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Kui soovite kontrollida, kas Teie leibkond kuulub sihtrühma või kui suur võiks olla saadav toetus, saab seda kontrollida energiakulude hüvitise KALKULAATORIST.

Energiakulude hüvitist saab taotlema hakata tõenäoliselt jaanuaris. Lääne-Nigula Vallavalitsus annab taotluste esitamise täpse algusaja teada valla kodulehel ja muudes avalikes kanalites.

Täpsema info toetuse määramise aluste kohta leiate SIIT.

Lääne-Nigula Vallavalitsus alustab energiakulude kompenseerimiseks avalduste vastuvõtmist 10.01.2022. Täpsema info leiad siit.

 

Infovoldik 

9.05.22

 

Puuetega inimesed saavad tasuta hambaravi

Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu. 

Tasuta  hambaravi ei saa kõik puuetega inimesed. Nimelt on seatud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi.

Mis tingimustel saab tasuta hambaravi?

Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi need puuetega inimesed, kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda ja seda ka mitte kõrvalisel juhendamisel. Nende hulka kuuluvad näiteks inimesed, kellel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismi spektri häire või muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on halvatud, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad käte liigutushäired (nt parkinsoni tõbi, raskekujuline tantstõbi).

Vajadusel määrab raviarst (mitte hambaarst) inimesele õiguse tasuta hambaraviks, sh narkoosis tehtavaks hambaraviks, ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märkme. Sealt jõuab info ka riigiportaali eesti.ee. Kui patsiendil on riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus, võib vastuvõtuaja broneerimiseks pöörduda hambaarsti poole.

Tähele tuleb panna seda, et tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle hambaarsti juurde, kellel on haigekassaga leping ja kes pakub hambaravi puuetega inimestele. Haigekassa lepinguga hambaarstide kontaktid leiab haigekassa kodulehelt. 

Mida silmas pidada vastuvõtuaja broneerimisel?

Puuetega inimesele hambaarsti juurde aega broneerides tuleb silmas pidada mitmeid asjaolusid. Helistaja peab olema valmis jagama infot puudega inimese seisundi kohta. Näiteks tuleb hambaarstile teada anda, kas inimene on võimeline hambaarstitooli istuma, ise suud avama ja kas ta saab aru arsti jutust. Arsti tasub teavitada ka sellest, mis puudega inimest ärritab ja rahustab. 

Kindlasti tuleb välja tuua, millal inimene viimati hambaarsti juures käis ja millised on olnud eelnevad kogemused. Näiteks ei saa lamavat inimest tavalises hambaravi kabinetis reeglina ravida ja seda tuleb teha hoopis haiglas.

Puuetega inimese abistajal tasuks hambaarsti vastuvõtule kaasa tulla, et ta saaks vajadusel arstiga suhelda ja oma inimest toetada ja aidata.

Allikas: Haigekassa koduleht

https://www.haigekassa.ee/blogi/puuetega-inimesed-saavad-tasuta-hambaravi

 

Lääne-Nigula Vallavalitsus osaleb pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsustes"

Lääne-Nigula Vallavalitsus koostöös Sotsiaalkindlustusametiga  piloteerib konkursi „Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses" raames  isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsuses tähtajaga kuni 31.12.2022. Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa sotsiaalfondi vahenditest projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.
 

Kontaktisik Lääne-Nigula Vallavalitsuses on Maarika Maripuu, telefon 526 8113.

Infoleht eesti keeles
Infoleht vene keeles
Projektiga seotud teenuste
hinnakiri 01.04.2022

_____________________________________________________________

Alustas ohvriabi kriisitelefon 116 006: abi saab tasuta ja kolmes keeles

Aasta alguses käivitunud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Rohkem infot loe siit

_____________________________________________________________

Lastele ja eakatele muutus puude taotlemine mugavamaks

Sotsiaalkindlustusamet muutis puude taotlemise eakatele ja lastele mugavamaks, võttes kasutusele uue taotlusvormi, mis võrreldes eelmisega on oluliselt lühem ning taotlejale lihtsam ja mugavam täita. Rohkem infot loe siit

_____________________________________________________________________________

Haigekassa rahastab 287 uut meditsiiniseadet

1. jaanuarist 2019 kehtib uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandus 287 uut haigekassa poolt rahastatavat seadet. Oluliselt väheneb diabeetikutest laste omaosalus insuliini pumpravi seadmete soetamisel, sealhulgas hüvitab haigekassa nüüd kaasaegseid  insuliinipumpasid lastele 90% ulatuses. Rohkem infot loe siit

_____________________________________________________________________________

Tasuta õigusnõustmine Eestis elavatele inimestele

 

HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus. Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ lepingutasu, leping kehtib ühe kalendriaasta. Õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus, samuti aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.

 

Tasuta ja soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb: 

1. sõlmida kliendileping ja tasuda 5 eurot lepingutasu, mis kehtib terve kalendriaasta. See tähendab, et sama kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes lepingutasu tasuma ei pea. Alaealised on lepingutasust vabastatud; 

2. eelnevalt broneerida aeg internetis aadressil www.hugo.legal/tasuta-oigusabi/

         või helistades 6 880 400.

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest: 2 esimest tundi on kliendile tasuta; 13 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis. Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120€ + käibemaks.

Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ja see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse. Selle projekti raames on 3 aasta jooksul tasuta ja soodustingimustel õigusabi jagatud juba 30 000 inimest. Õigusnõu pakutakse nii e-kirja teel, videokõne vahendusel kui ka kontoris kohapeal kohtumisega nõustamisena.

HUGO.legali 15 kontorit asuvad üle Eesti: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Koduleht: https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/

E-post: hugo@hugo.legal

Telefon: (+372) 6 880 400

Facebookis: https://www.facebook.com/hugolegaleesti/

___________________________________________________________________________

Toimetulekupiir tõstetakse 150 euroni

Valitsus kiitis tänasel kabinetiarutelul heaks tõsta toimetulekupiir 2019. aastal 150 euroni. Rohkem infot loe siit:

_____________________________________________________________________________

Sotsiaalkindlustusamet muutis abivahendi kaardi taotlemise lihtsamaks

Sotsiaalkindlustusamet muutis 5. novembrist isikliku abivahendi kaardi ja selle duplikaadi saamise lihtsamaks. Kui varem tulid inimesed kaardi taotlemiseks ameti klienditeenindusse, siis nüüdsest on võimalik seda teha ameti kodulehel. Rohkem infot loe siit:

_____________________________________________________________

Omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda tuge 16-26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Rohkem infot loe siit
Noortegarantii tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist

_____________________________________________________________

Eesti Puuetega Inimeste Koja partner Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) osutab Haapsalus TASUTA ÕIGUSABITEENUST Haapsalu, Lääne-Nigula valla ja Vormsi valla ERIVAJADUSEGA INIMESTELE

§        ÕTB on tasuta õigusabi teenust osutanud juba 18 aastat, meil on kompetentsed ja kogemustega töötajad.

§        Oleme valmis abistama erivajadusega inimesi nende elukondlike õigusmurede lahendamisel (pereasjad, eluase,

töövaldkonna küsimused, võlad, toetused, teenused jms.).

§        Erivajadusega isiku huvides võivad juristi poole pöörduda  ka sihtgrupi pereliikmed (omastehooldajad) või volitatud isikud.

§        Kohtumised juristiga toimuvad kord kuus Läänemaa Puuetega Inimeste Kojas aadressil

Kastani 7, Haapsalu ning vajadusel ka veebisilla (Skype) või telefoni vahendusel.

§        Nõustamisaja broneerimiseks vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 5385 0005.

Lisainfo:  ÕTB veebilehelt www.otb.ee    

EPIKoja veebilehelt http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

Nõustamispäevi toetab EV Justiitsministeerium

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alates oktoobrist saad taotleda riigipoolset soodustust elektrilise ratastooli ja kaasaskantava kaldtee hüvitamiseks

Elektrilise ratastooli või kaasaskantava kaldtee taotlemiseks mine eriarsti, füsioterapeudi või tegevusterapeudi juurde, kes tuvastab abivahendi vajaduse ja väljastab tõendi. Kaldteede vajaduse võib tuvastada ka perearst. Kui nende abivahendite vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis, siis eraldi tõendit vaja ei ole. Rohkem infot loe siit

__________________________________________________________________________________________________

Tasuta õigusabi

Eesti Õigusbüroo OÜ koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale (s.o alla 1 801 euro).

Õigusabi osutatakse füüsilistele isikutele väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides: konsultatsiooni telefoni teel, kontoris, veebis, e-kirja teel; dokumentide koostamine (lepingud, nõudekirjad, kirjadele vastamine); esindamine ametiasutustes ja kohtutes. Üksikud valdkonnad, milles Eesti Õigusbüroo tasuta õigusabi ei osutata, on leitavad siitRohkem infot leiad siit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enne lapsele uue abivahendi ostmist proovi seda üürides


Erivajadustega laste vanematel tuleb kooliaasta alguses lisaks koolitarvete ostmisele  pöörata tähelepanu ka oma lastele sobivate abivahendite soetamisele. Invaru abivahendikeskuse lasteterapeudid Helena Lõune ja Piret Kaasiku soovitavad aga abivahendi sobivuses veendumiseks selle ostuga mitte kiirustada ning abivahendit võimalusel esmalt pigem üürida.
Invaru abivahendikeskuse spetsialistid on nõustanud Eestis sadu liikumiserivajadusega lapsi ja nende peresid, et aidata leida neile sobiv abivahend. "Abivahendi vajadust ja erinevaid lahendusi tasuks esmalt hinnata koos terapeudi ja tehnikuga," soovitab Lõune, lisades, et ostuga ei maksa kiirustada, kuna abivahendit üürides selgub selle tegelik sobivus lapsele. "Abivahendi üürimine on mugav ja soodne viis parima lahenduse leidmiseks, seda eriti väikelaste puhul, kes kasvavad kiiresti ning kelle vajadused võivad sellest tulenevalt üsna kiirelt muutuda."
Parima lahenduse leidmiseks kutsu spetsialistid koju
Invaru lasteterapeudid tõid välja, et sageli ei tea lapsevanemad, et Invaru terapeudid ja tehnikud on valmis külastama peresid ka nende kodus, lasteaias, koolis või päevakeskuses üle terve Eesti. "Visiitidel on meie terapeutidel abivahendid juba kaasas ning laps ja pere saavad selle sobivust kohapeal proovida. Sageli saame kaasa võetud abivahendi ka kohe kliendile üüriks väljastada," räägib Kaasiku. Ta lisab, et koos terapeudi ja tehnikuga reguleeritakse abivahendi mõõdud vastavalt lapse vajadustele ja  õpetatakse peredele ka vahendi õiget kasutamist. Kõik üüritavad vahendid läbivad terapeutide kinnitusel enne n-ö uuele ringile minekut desinfitseerimise-puhastamise ja tehnilise kontrolli.
Laste ja nende perekondade vajadused on väga erinevad, lisaks mängivad abivahendite valikul olulist rolli nii kodune kui kooli õpikeskkond. "Abivahendeid kasutab iga laps just seal, kus ta viibib, sellest tulenevalt on oluline õpetada abivahendite kasutamist ja kohandamisvõimalusi ka lapse tugivõrgustikule. Tihti on lapsevanematel soov abivahendeid kasutada nii kodus kui ka koolis, seega tekib vajadus kahe ühesuguse abivahendi järgi," ütleb Kaasiku.
Vanemate teadlikkus abivahendite osas on kasvanud
Invaru abivahendikeskuse 25-aastane tegutsemiskogemus näitab, et vanemate teadlikkus lastele mõeldud abivahenditest on märgatavalt kasvanud. "Täna osatakse küsida väga konkreetseid lahendusi. Meie terapeudid ja tehnikud lähenevad igale lapsele individuaalselt ning abivahendid valitakse koostöös vanematega igale lapsele personaalselt," sõnab Lõune.
Üheks populaarsemaiks tooteks on Invaru lasteterapeutide sõnul eriiste, mis tagab lapsele õige istumisasendi ning kõrguse, toestab keha ja vajadusel pead. Eriistmetele on võimalik lisada ka ette laud, küljetoed, käetoed ning erinevaid kinnitusrihmasid keha ja istumisasendi toetamiseks.
Teiseks levinud tooteks on lasteterapeutide sõnul kärud, mis lihtsustavad transporti nii kodust kooli kui ka õpikeskkonna siseselt. Saadaval on erinevaid kärusid, lähtuvalt toestusvajadusest - kergkärud, vähem toestust vajavatele lastele ning suuremate kohandusvõimalustega kärud, mille abil saab istumisasendit enam toestada.
Erivajadustega lapsi ning nende vanemaid nõustavad Lõune ja Kaasiku tuletavad lapsevanematele meelde, et uue kooliaasta alguses tuleks tähelepanu pöörata nii abivahendi seisukorrale kui ka soodustingimustel soetamiseks vajalike dokumentide olemasolule. "Kindlasti tuleks veenduda ka selles, et ega abivahend pole suvega lapsele väikseks jäänud ning vajab seetõttu reguleerimist või kohandamist," rõhutab Lõune
Abivahenditele saavad soodustust kuni 16-aastased lapsed kehtiva puudeotsuse ja arstitõendiga, milles on välja toodud abivahendi vajadus. 16-26-aastased õpilased ja üliõpilased saavad 90% riigipoolset soodustust, kui neil on olemas kehtiv puudeotsus, koolitõend ning abivahendi vajadust näitav arstitõend. Abivahendeid saab väljastada, kui eelmainitud dokumendid on kaasas koos isikliku abivahendi kaardiga.
25. tegevusaastat tähistav Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste abivahenditele spetsialiseerunud valdkonna suurim ekspert Eestis. Üle Eesti kaheksas linnas asuvates teeninduspunktides käib igal kuul kuni 10 000 abivajajat. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------