Hajaasustuse programm 2013-2017

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2017 - 2018.a

 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2016 - 2017.a

 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2015 - 2016.a

 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2014 - 2015.a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus

Projekti toetus €

Projekti omafinantseering

Projekti kavandatav lõppkuupäev

Leelo Orav

Rehe talu, Keedika küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, joogivee kvaliteedi parandamine ja kanalisatsiooni rajamine

2 040,00

1 020,00

01.12.2015

Imre Mihkelson

Vidruka küla, Rohuaia elamu kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus

2 450,78

1 225,22

01.12.2015

Airis Lillemaa

Villemi mü, Kadarpiku küla veesüsteemi rajamine

3 861,49

1 930,46

01.12.2015

Hendrik Naar

Uugla küla Männi kinnistu omapuhasti ehitamine

3 897,19

1 948,31

01.12.2015

Carmen Loorits

Pille talu, Võntküla küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, vee -ja kanalisatsioonisüsteemid

4 613,04

2 306,18

01.12.2015

Viktor Tammet

Lepikutalu talu, Piirsalu küla  vee-ja kanalisatsiooni paigaldus

3 137,50

4 044,50

01.12.2015

 

 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2013 - 2015.a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus

Projekti toetus €

Projekti oma-

finantseering €

Projekti

kavandatav

lõppkuupäev

 

Endel Tahvinov

Peetre-Aadu talu, Turvalepa küla, Taebla vald, Läänemaa, väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine

 

672,03

 

335,97

 

        20.03.2015

 

Kairi Korpe

Jaagu talu, Turvalepa küla, Taebla vald, Läänemaa, kanalisatsiooni  ja juurdepääsutee rekonstrueerimine

 

1 568,23

 

783,99

 

20.03.2015

 

Vallo Kessel

Mõisa tee 3, Vidruka küla, Taebla vald, Läänemaa, kanalisatsiooni rekonstrueerimine, puurkaevu ehitus

 

4 293,55

 

2 146,45

 

       20.03.2015