15.09.23

Lääne-Nigula Vallavolikogu korraline istung toimub  21. septembril 2023  algusega kell 15.00 Nigula külas, EELK Lääne-Nigula koguduse pastoraadis.

P ä e v a k o r r a s:

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Lääne-Nigula valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine.

 

Lisamaterjal otsuse eelnõu juurde on kättesaadav: https://www.laanenigula.ee/tuuleenergia-eriplaneering

Otsuse  eelnõu 23-40

Vallavanem Janno Randmaa, kaasettekandjad ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm;

AB Artes Terrae OÜ konsultant Heiki Kalberg.

majandus- ja planeerimiskomisjon

 

2

Valla kinnisasja otsustuskorras kasutusse andmine.

 

Otsuse  eelnõu 23-41

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm.

arendus- ja eelarvekomisjon;

majandus- ja planeerimiskomisjon

3

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2024-2027, I lugemine.

 

Vallavanem Janno Randmaa, kaasettekandja finantsjuht Merilin Saska.

arendus- ja eelarvekomisjon

 

4

Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 20 "Eluasemekulude piirmäärad

toimetulekutoetuse arvestamisel" muutmine.

Määruse eelnõu 23-16

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tuuli Varik

sotsiaalkomisjon

5

Vallavalitsuse info.

 

Vallavanem

Janno Randmaa

 

6

Istungil algatatud küsimused, info.

 

 

 

materjal

Mikk Lõhmus

volikogu esimees