14.06.24

Lääne-Nigula Vallavolikogu korraline istung toimub 20. juunil 2024 algusega kell 15.00 Taebla osavallas, Taebla Koolis.

Istungit juhatab aseesimees Hardi Rehkalt.

P ä e v a k o r r a s:

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Lääne-Nigula valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.

Otsuse eelnõu 1-3/24-

Pearaamatupidaja Enely Tamm.

Revisjonikomisjon;

Arendus- ja eelarvekomisjon

2

Reservfondist raha eraldamine.

Otsuse eelnõu 1-3/24-

Finantsjuht Merilin Saska, kaasettekandja Lääne-Nigula valla Noortekeskused juhataja Pille-Riin Pruus.

Arendus- ja eelarvekomisjon

3

Maamaksumäärade kehtestamine 2025. aastaks.

Määruse eelnõu 1-2/24-

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm.

Arendus- ja eelarvekomisjon

4

Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 8 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri" muutmine.

Määruse eelnõu 1-2/24-

Keskkonnanõunik Remi Treier.

Majandus- ja planeerimiskomisjon

5

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.04.2023 määruse nr 8 „Lääne-Nigula Lasteaiad põhimäärus" muutmine.

Määruse eelnõu 1-2/24-

Haridusosakonna juhataja Solveig Edasi.

Hariduskomisjon;

Arendus- ja eelarvekomisjon

6

Noarootsi Kooli põhimäärus.

Määruse eelnõu 1-2/24-

Haridusosakonna juhataja Solveig Edasi.

Hariduskomisjon;

Arendus- ja eelarvekomisjon

7

Toetusmeetmesse „Maakondade arengustrateegiate elluviimine (MATA)" planeeritava Lääne-Nigula valla projektitaotluse omafinantseeringu tagamine.

Otsuse eelnõu 1-3/24-

Haridusosakonna juhataja Solveig Edasi.

Hariduskomisjon;

Arendus- ja eelarvekomisjon

8

Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Lääne-Nigula valla põhimäärus" muutmine. I lugemine.

Määruse eelnõu 1-2/24-

Vallavanem Janno Randmaa.

Arendus- ja eelarvekomisjon

9

Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhend.

Määruse eelnõu 1-2/24

Personalijuht Kairi Seiton.

Arendus- ja eelarvekomisjon

10

Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded.

Määruse eelnõu 1-2/24-

Personalijuht Kairi Seiton.

Arendus- ja eelarvekomisjon

11

Vallavara võõrandamine enampakkumisel.

Otsuse eelnõu 1-3/24-

Vallavalitsuse liige Julia Sirkel.

Arendus- ja eelarvekomisjon; Majandus- ja planeerimiskomisjon

12

Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras.

Lisamaterjal

Otsuse eelnõu 1-3/24

Vallavalitsuse liige Karl Kalamees.

Arendus- ja eelarvekomisjon; Majandus- ja planeerimiskomisjon

13

Kinnisasja müük eelläbirääkimistega pakkumise korras. (Putkaste tee 1)

Otsuse eelnõu 1-3/24

Vallavalitsuse liige Karl Kalamees.

Arendus- ja eelarvekomisjon; Majandus- ja planeerimiskomisjon

14

Kinnisasja müük eelläbirääkimistega pakkumise korras. (Putkaste tee 3)

Otsuse eelnõu 1-3/24

Vallavalitsuse liige Karl Kalamees.

Arendus- ja eelarvekomisjon; Majandus- ja planeerimiskomisjon

15

Vallavanema info.

Vallavanem Janno Randmaa

 

16

Istungil algatatud küsimused, info.

 

 

 

materjal

Mikk Lõhmus
volikogu esimees