Lääne-Nigula Vallavalitsuse kontaktandmed vaata siit

 

LÄÄNE-Nigula VALLAVALITSUSE KOOSSEIS

 

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.12.2017 otsusega nr 44 "Lääne-Nigula Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu muutmine ja palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine" kinnitati Lääne-Nigula Vallavalitsuse koosseis 9-liikmelisena.

 
Ametikoht Nimi E-post
Vallavanem Janno Randmaa
Vallavalitsuse liige Taivo Kaus
Vallavalitsuse liige Urmas Muld
Vallavalitsuse liige Katrin Viks
Vallavalitsuse liige Kairi Seiton
Vallavalitsuse liige Aivo Hirmo
Vallavalitsuse liige Aivi Heinleht
Vallavalitsuse liige Kuno Tehva
Vallavalitsuse liige Varje Paaliste