8.02.24

Osalus äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes

AS Haapsalu Veevärk

Registrikood 10175723

AS Haapsalu Veevärk korraldab ühisveevärki ja kanalisatsiooni Taebla alevikus, Risti alevikus, Palivere alevikus, Linnamäe külas, Nigula külas, Pürksi külas, Piirsalu külas, Pälli külas, Nõva külas, Rannakülas ja Variku külas.

Lääne-Nigula valla esindaja ettevõtte nõukogus on Rein Kruusmaa.

Kodulehekülg

INFO: 47 35 010
KLIENDITEENINDUS: 47 35 016
AVARII tel. 24h: 47 35 013

 

AS Matsalu Veevärk

Registrikood 11055659

AS Matsalu Veevärk korraldab ühsveevärki ja kanalisatsiooni Kullamaa, Liivi,  Martna ja Üdruma külades.

Lääne-Nigula valla esindaja ettevõtte nõukogus on Karl Kalamees.

Kodulehekülg

Kontaktid

Rikketelefon     (+372) 56 494 756

Klienditeeninduse üldtelefon     (+372) 48 55 508

Klienditeeninduse mobiil     (+372) 56 494 756 

Tootmisjuht     (+372) 56 939 363

Näitude teatamine: naidud@matsaluvv.ee

 

AS Lääne-Nigula Varahaldus

Registrikood 10447162

AS Lääne-Nigula Varahaldus korraldab Taebla aleviku, Palivere aleviku ja Linnamäe küla kaugkütet, haldab Nõva küla lokaalkatlamaju, tegeleb kinnisvarahalduse, katlamajade hoolduse ja heakorratöödega.

Ettevõtte nõukogu: Rein Kruusmaa (esimees), Taivo Kaus, Olev Peetris.

Juhatuse liige: Peeter Vikman

Kodulehekülg

Pargi tn 6, Taebla, Lääne-Nigula vald, 90801 Läänemaa
Telefon:
521 8551 Peeter Vikman (juhatuse liige)
E-mail: info@lnvh.ee

 

OÜ Maali Üürimaja

Registrikood 14381023

OÜ Maali Üürimaja on moodustatud üürimaja ehitamiseks Linnamäe külla Maali kinnistule.

Ettevõtte nõukogu: Allar Lauring, Renek Loorens, Elle Ljubomirov.

Juhatuse liige: Meelis Nukki

E-post maali@maalimaja.ee

 

OÜ Noarootsi Soojus

Ettevõte on ühinenud AS Lääne-Nigula Varahaldusega.

 

 

Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

Registrikood 90008844

Sihtasutus korraldab Palivere turismi ja tervisespordikeskuse haldamist.

Kodulehekülg

 
Nõukogu esimees - Merilin Saska
Nõukogu liige - Renek Loorens 
Nõukogu liige - Urmas Muld 

Juhatuse liige: Mati Kallemets

E-post mati.kallemets@gmail.com

 

Sihtasutus Läänemaa

Registrikood 90013874

Sihtasutus korraldab Läänemaa omavalitsuste koostööd, ühisprojekte, arendustegevust ja ettevõtete nõustamist.

Sihtasutuse asutajad on Lääne-Nigula vald, Vormsi vald ja Haapsalu linn.

Kodulehekülg

Lääne-Nigula valla esindajad sihtasutuse nõukogus on Einar Pärnpuu, Hardi Rehkalt, Aivo Hirmo, Mikk Lõhmus, Janno Randmaa.

 

Sihtasutus Jaam

Registrikood 90010172

Haldas Risti jaamahoone kompleksi, hetkel tegevus lõppenud, üürileping lõpetatud.

 

MTÜ Kodukant Läänemaa

Registrikood 80187159

Põhieesmärgiks on Läänemaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvakultuuri ning loodushoiu toetamine ning erinevate külaliikumiste ühendamine

Kodulehekülg

 

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Registrikood 80213342

Ühistranspordikeskus korraldab avalikku ühistransporti Harjumaal, Läänemaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal.

Kodulehekülg

Lääne-Nigula Vallavalitsuse esindaja on vallavanem Janno Randmaa, asendusliige: vallavalitsuse liige Aivo Hirmo.

Ettevõtte juhatuse liige on teiste hulgas Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus.

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 

Registrikood 80260034

Peamine eesmärk on valmistada ette ja ellu viia kalanduspiirkondade säästva arengu meedet, selleks propageerime kalandussektori ettevõtjate omaalgatust ja organiseerumist piirkonna kalanduse ja sellega seotud tegevuste arendamieks. Ühing soovib toetada Läänemaa rannakalanduse arengut, ning aidata kaasa koostöö tekkimisele teiste kalanduspiirkondadega nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt. 

Kodulehekülg

 

Mittetulundusühing Terra Maritima

Registrikood 80241284

Mittetundusühing korraldab Matsalu piirkonna turismi ja arendusprojekte.

Liikmed Lääne-Nigula vald ja Lääneranna vald

Kodulehekülg

 

Nõva Tuletõrjeselts

Registrikood 80052152

Seltsi tegevusalaks on vabatahtliku tuletõrje arendamine Nõva piirkonnas

nova.komando@mail.ee 

 

OÜ Lääne-Nigula Hooldekodud

Registrikood 14646705

Aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Räägu/2, 91001 Ava kaart
Elektronpost elle.ljub@gmail.com
Telefon +372 5615 9260

Nõukodu liikmed: Andrus Post, Tuulia Varik, Janek Loorens