24.09.21

Lääne-Nigula valla välireklaami paigaldamine

Lääne-Nigula valla välireklaami paigaldamise eeskiri  reguleerib välireklaami paigaldamist ja kehtestab nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale valla haldusterritooriumil.

Reklaamimaksu vallas kehtestatud ei ole.

Lääne-Nigula valla välireklaami paigaldamise taotluse menetlejate määramine ja taotluse vormi kinnitamine - Lääne-Nigula Vallavalitsuse 21.09.2021 korraldus nr 2-3/21-387

Taotluse vorm võta siit