Siit leiad jõulu- ja advendiaja teenistused ning üritused Lääne-Nigula valla kogudustes.

Advendi- ja jõuluaeg Lääne-Nigula kogudustes

Siit leiad jõulu- ja advendiaja teenistused ning üritused Lääne-Nigula valla kogudustes.

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride oma.

Mida toob kaasa 1. jaanuari tulumaksuarvestuse muudatus vanaduspensioniealistele

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride oma.

Telia Eesti AS ja SIA Latglavenergo on sõlminud Pärnu maakonnas Teliale kuuluva sidekaabli KMB-4 müügi ja demonteerimise lepingu. Lepingust tulenevalt on SIA Latglavenergo'l õigus nimetatud...

Teliale kuuluva sidekaabli KMB-4 müügi ja demonteerimise lepingust

Telia Eesti AS ja SIA Latglavenergo on sõlminud Pärnu maakonnas Teliale kuuluva sidekaabli KMB-4 müügi ja demonteerimise lepingu. Lepingust tulenevalt on SIA Latglavenergo'l õigus nimetatud...

Hiljuti on lisandunud Risti alevikku uus konteiner riiete ära andmiseks. Konteiner asub vana rahvamaja juures. Sellised konteinereid on saabunud viimastel kuudel ka Pürksi, Kullamaale ja Nõvale....

Riiete konteinerid Lääne-Nigula vallas

Hiljuti on lisandunud Risti alevikku uus konteiner riiete ära andmiseks. Konteiner asub vana rahvamaja juures. Sellised konteinereid on saabunud viimastel kuudel ka Pürksi, Kullamaale ja Nõvale....

Kui mõtleme tagasi lõppeva aasta peale siis kindlasti meenub vahvaid tegusid ja toimekaid inimesi, kes väärivad meie tänu ja tunnustust.

Märkame ja tunnustame

Kui mõtleme tagasi lõppeva aasta peale siis kindlasti meenub vahvaid tegusid ja toimekaid inimesi, kes väärivad meie tänu ja tunnustust.

Pakendite sorteerimise vallas on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris. ...

Pakendite sorteerimine ajab segadusse? Sellele on lihtne lahendus

Pakendite sorteerimise vallas on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris. ...

Detsembri alguses asub ametisse uus Taebla Lasteaia direktor. Direktori leidmiseks toimus avalik konkurss, mille jooksul laekus neli avaldust. Komisjoni valiku kiitsid heaks ka Lääne-Nigula valla...

Taebla Lasteaia uus direktor asub ametisse detsembri alguses

Detsembri alguses asub ametisse uus Taebla Lasteaia direktor. Direktori leidmiseks toimus avalik konkurss, mille jooksul laekus neli avaldust. Komisjoni valiku kiitsid heaks ka Lääne-Nigula valla...

Seoses teede lagunemisega sügisperioodil kehtestab Lääne-Nigula Vallavalitsus alates 21. novembrist 2022, valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele...

Massipiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Seoses teede lagunemisega sügisperioodil kehtestab Lääne-Nigula Vallavalitsus alates 21. novembrist 2022, valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele...

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Eestis on metsaomanikel kohustus tagada, et viis aastat pärast raiet oleks enamikes kasvukohtades uus noor mets kasvamas.

Metsa hooldamine on tark investeering

Eestis on metsaomanikel kohustus tagada, et viis aastat pärast raiet oleks enamikes kasvukohtades uus noor mets kasvamas.

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele muutuvad Taebla ja Palivere võrgupiirkonnas müüdava soojuse piirhinnad,

Alates 1. detsembrist 2022 muutuvad Taebla ja Palivere soojuse hinnad

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele muutuvad Taebla ja Palivere võrgupiirkonnas müüdava soojuse piirhinnad,

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kinnitas õe õppe alustamise Haapsalus. Vastuvõtt algab 7.11.2022 ja õppetöö algab 30.01.2023.

Alates uuest aastast on Haapsalus võimalik õppida õeks

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kinnitas õe õppe alustamise Haapsalus. Vastuvõtt algab 7.11.2022 ja õppetöö algab 30.01.2023.

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa uuest aastast 20 euro võrra.

Pensioniikka jõudnud inimeste maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa uuest aastast 20 euro võrra.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK, aadress Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45403) tellis OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER (aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn, registrikood...

Laiküla hoiuala loodusliku veerežiimi taastamistööde ehitusprojekti avalikustamine

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK, aadress Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45403) tellis OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER (aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn, registrikood...

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 1-3/22-41 tunnistati kehtetuks Risti Vallavolikogu 20.01.2010. a otsus nr 1 „Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“.

Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 1-3/22-41 tunnistati kehtetuks Risti Vallavolikogu 20.01.2010. a otsus nr 1 „Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“.

Tänavu toimub 21 aasta järel taas maade korraline hindamine, mis annab objektiivse ja ajakohase info maa turupõhise väärtuse kohta. Maa uus väärtus on alates 31. oktoobrist Maa-ameti veebilehel...

Maa uus väärtus selgub oktoobri viimasel päeval

Tänavu toimub 21 aasta järel taas maade korraline hindamine, mis annab objektiivse ja ajakohase info maa turupõhise väärtuse kohta. Maa uus väärtus on alates 31. oktoobrist Maa-ameti veebilehel...

Oluline küsitlus selgitamaks välja Eesti elanike rahulolu kohalike omavalitsuste avalike teenuste ja elukeskkonnaga. Turu-uuringute AS alustab küsitlusega 19. oktoobril.

Rahandusministeerium kutsub osalema kohalike omavalitsuste rahulolu uuringus

Oluline küsitlus selgitamaks välja Eesti elanike rahulolu kohalike omavalitsuste avalike teenuste ja elukeskkonnaga. Turu-uuringute AS alustab küsitlusega 19. oktoobril.

Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult Liivi jõe paisutamiseks Koluvere paisul Lääne-Nigula vallas Koluvere külas.

Argonfeld OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult Liivi jõe paisutamiseks Koluvere paisul Lääne-Nigula vallas Koluvere külas.

Arvamusrännaku raames korraldatavate aruteludega kogutakse Eesti elanikelt ideid ja ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava täiendamiseks.

„Eesti 2035“ Arvamusrännak

Arvamusrännaku raames korraldatavate aruteludega kogutakse Eesti elanikelt ideid ja ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava täiendamiseks.

Kui peale koroonaviiruse läbipõdemist püsivad vaevused kauem kui kolm kuud ja neid ei saa seletada muude põhjustega, on Teadusnõukoja kohaselt tegemist pika COVID-iga.

Pikaajaline COVID võib inimest kurnata aastaid

Kui peale koroonaviiruse läbipõdemist püsivad vaevused kauem kui kolm kuud ja neid ei saa seletada muude põhjustega, on Teadusnõukoja kohaselt tegemist pika COVID-iga.