Taebla Lasteaed tähistab juubelit

Risti Põhikool (Lõuna 4, Risti, Lääne-Nigula vald, Läänemaa) võtab tööle koka (ajutiselt ära oleva töötaja asendamiseks) alates 2. märtsist 2020. Info telefonil 58840049 või e-posti kaudu ...

Risti Põhikool võtab tööle koka

Risti Põhikool (Lõuna 4, Risti, Lääne-Nigula vald, Läänemaa) võtab tööle koka (ajutiselt ära oleva töötaja asendamiseks) alates 2. märtsist 2020. Info telefonil 58840049 või e-posti kaudu ...

2020. aasta jaanuarikuus sündis 4 last, suri 7 inimest valla kodanikuks registreeris 28 inimest valla elanike registrist lahkus 29 inimest valla siseselt...

Lääne-Nigula valla elanike liikumine

2020. aasta jaanuarikuus sündis 4 last, suri 7 inimest valla kodanikuks registreeris 28 inimest valla elanike registrist lahkus 29 inimest valla siseselt...

Haridusstipendiumi taotlemise konkurss Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja...

Haridusstipendiumi taotlemise konkurss

Haridusstipendiumi taotlemise konkurss Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja...

LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KOGUKONDLIKU ÜHISTEGEVUSE JA MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSTE  TAOTLUSVOORU INVESTEERINGUTOETUS Investeeringutoetust saavad taotleda...

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetuste taotlusvooru

LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KOGUKONDLIKU ÜHISTEGEVUSE JA MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSTE  TAOTLUSVOORU INVESTEERINGUTOETUS Investeeringutoetust saavad taotleda...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist 2020 Alates 17.02.2020 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist 2020

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist 2020 Alates 17.02.2020 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Risti alevikus Lihula mnt 4 asuva Rahvamaja kinnistu, registriosa nr 2616332, katastritunnus 43601:001:0052 ,...

Enampakkumisteade Risti alevikus Lihula mnt 4 asuva Rahvamaja kinnistu võõrandamiseks

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Risti alevikus Lihula mnt 4 asuva Rahvamaja kinnistu, registriosa nr 2616332, katastritunnus 43601:001:0052 ,...

Alates 2020. aasta algusest saavad inimesed perearsti nõuandetelefonilt isikustatud nõustamist. Nõuandetelefoni arstil on inimese loal võimalik näha helistaja terviseandmeid, et seeläbi...

Perearsti nõuandetelefonilt saab isikustatud nõustamist

Alates 2020. aasta algusest saavad inimesed perearsti nõuandetelefonilt isikustatud nõustamist. Nõuandetelefoni arstil on inimese loal võimalik näha helistaja terviseandmeid, et seeläbi...

2019. aasta detsembrikuus sündis 8 last, suri 13 inimest valla kodanikuks registreeris 51 inimest valla elanike registrist lahkus 28 inimest valla siseselt...

Lääne-Nigula valla elanike liikumine

2019. aasta detsembrikuus sündis 8 last, suri 13 inimest valla kodanikuks registreeris 51 inimest valla elanike registrist lahkus 28 inimest valla siseselt...

Läänemaa avaliku liini nr.1 Kalda - Rohuküla sadam sõiduplaan ei muutu seoses Heltermaa – Rohuküla parvlaevade uue sõiduplaaniga, mis hakkab kehtima alates 06.01.2020. Bussiliini sõiduplaan...

Läänemaa avaliku liini nr.1 Kalda - Rohuküla sõiduplaanist

Läänemaa avaliku liini nr.1 Kalda - Rohuküla sadam sõiduplaan ei muutu seoses Heltermaa – Rohuküla parvlaevade uue sõiduplaaniga, mis hakkab kehtima alates 06.01.2020. Bussiliini sõiduplaan...

Kutsume Teid osalema üle-eestilises uuringus „Eesti üle 35-aastaste täiskasvanute suutervise seisukorra kaardistamine" Uuringuga liitudes on Teil võimalik saada: • tasuta...

Kutsume Teid osalema üle-eestilises uuringus

Kutsume Teid osalema üle-eestilises uuringus „Eesti üle 35-aastaste täiskasvanute suutervise seisukorra kaardistamine" Uuringuga liitudes on Teil võimalik saada: • tasuta...

Keskkonnaamet teatab Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. Taotletav Laiküla III turbatootmisala asub Lääne...

Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. Taotletav Laiküla III turbatootmisala asub Lääne...

  Risti Põhikool (Lõuna 4, Risti, Lääne-Nigula vald, Läänemaa) võtab tööle koka (ajutiselt ära oleva töötaja asendamiseks) alates 6. jaanuarist 2020. Info telefonil 58840049 või...

Risti Põhikool võtab tööle koka asendaja

  Risti Põhikool (Lõuna 4, Risti, Lääne-Nigula vald, Läänemaa) võtab tööle koka (ajutiselt ära oleva töötaja asendamiseks) alates 6. jaanuarist 2020. Info telefonil 58840049 või...

Alates 9. detsembrist 2019 saab e-elukohateadet esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis. Portaali sisene siit    Ka eesti.ee keskkonna lisatakse...

Uus e-rahvastikuregistri portaal

Alates 9. detsembrist 2019 saab e-elukohateadet esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis. Portaali sisene siit    Ka eesti.ee keskkonna lisatakse...

Vallavolikogu võttis vastu kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetamise korra, milles ühe toetuse liigina on kogukonnateenuse toetus. Kogukonnateenuse toetuse  saamiseks...

KOGUKONNATEENUSE TOETUS MITTETULUNDUSÜHENDUSTELE

Vallavolikogu võttis vastu kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetamise korra, milles ühe toetuse liigina on kogukonnateenuse toetus. Kogukonnateenuse toetuse  saamiseks...

Noarootsi Kool otsib oma meeskonda osalise koormusega 0,4 tegevus- ja arendusjuhti Sobival kandidaadil on magistri- või sellega võrdsustatud kraad, oskus ja soov töötada laste ja...

Noarootsi Kool otsib oma meeskonda osalise koormusega 0,4 tegevus- ja arendusjuhti

Noarootsi Kool otsib oma meeskonda osalise koormusega 0,4 tegevus- ja arendusjuhti Sobival kandidaadil on magistri- või sellega võrdsustatud kraad, oskus ja soov töötada laste ja...

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 54 algatati Lääne-Nigula valla eriplaneering tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju...

KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 54 algatati Lääne-Nigula valla eriplaneering tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju...

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursid tublide ja ettevõtlike inimeste, asutuste, organisatsioonide tunnustamiseks! Lääne- Nigula vallavolikogu kõrgeim tunnustus on...

Märkame ja tunnustame!

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursid tublide ja ettevõtlike inimeste, asutuste, organisatsioonide tunnustamiseks! Lääne- Nigula vallavolikogu kõrgeim tunnustus on...

Lääne-Nigula vallas tegutsevad spordiklubid, kes on nõuetekohaselt registreerinud oma tegevuse Eesti Spordiregistris saavad vallalt taotleda spordiühenduste tegevustoetust. Toetuse suurus...

SPORDIKLUBID SAAVAD TAOTLEDA 2020. AASTAKS TEGEVUSTOETUST

Lääne-Nigula vallas tegutsevad spordiklubid, kes on nõuetekohaselt registreerinud oma tegevuse Eesti Spordiregistris saavad vallalt taotleda spordiühenduste tegevustoetust. Toetuse suurus...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 6