16. detsebril algusega kell 14.00 Võntküla külamajas. Rohkem infot bussiaegadest siit!

Taebla ja Palivere osavalla Eakate jõulupidu

16. detsebril algusega kell 14.00 Võntküla külamajas. Rohkem infot bussiaegadest siit!

15 - 21. detsembrini on võimalik taotlusi esitada Kodukant Läänemaa LEADER ettevõtlusmeetmesse.

Detsembris avaneva ettevõtlusmeetme maht on 210 688 eurot

15 - 21. detsembrini on võimalik taotlusi esitada Kodukant Läänemaa LEADER ettevõtlusmeetmesse.

Lääne-Nigula vallas asuv Linnamäe Lasteaed ootab oma meeskonda täiskohaga lasteaiaõpetajat (tegemist on tähtajalise ametikohaga).   Sinu peamised tööülesanded saavad olema: •  ...

Linnamäe Lasteaed ootab oma meeskonda täiskohaga lasteaiaõpetajat

Lääne-Nigula vallas asuv Linnamäe Lasteaed ootab oma meeskonda täiskohaga lasteaiaõpetajat (tegemist on tähtajalise ametikohaga).   Sinu peamised tööülesanded saavad olema: •  ...

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 18.11.2022 nr 7-3/2022-235 on Palivere võrgupiirkonnas müüdava soojuse piirhind 121,35 €/MWh. Hinnale lisandub käibemaks. Lähtuvalt ülal...

Palivere ja Taebla võrgupiirkonnas müüdava soojuse piirhinnad

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 18.11.2022 nr 7-3/2022-235 on Palivere võrgupiirkonnas müüdava soojuse piirhind 121,35 €/MWh. Hinnale lisandub käibemaks. Lähtuvalt ülal...

Vastavalt Konkurentsiameti 30.11.2022 otsusele nr 7-3/2022-259 on  Martna võrgupiirkonnas  müüdava soojuse piirhind 128,59 €/MWh. Hinnale lisandub käibemaks. Lähtuvalt...

Alates 1. jaanuarist 2023 muutub Martna soojuse hind

Vastavalt Konkurentsiameti 30.11.2022 otsusele nr 7-3/2022-259 on  Martna võrgupiirkonnas  müüdava soojuse piirhind 128,59 €/MWh. Hinnale lisandub käibemaks. Lähtuvalt...

Telia Eesti AS ja SIA Latglavenergo on sõlminud Lääne maakonnas Teliale kuuluva sidekaabli TZB 4X14X1.2 ,TZD 4X19X1.2 demonteerimise lepingu. Lepingust tulenevalt on SIA Latglavenergo'l...

Teliale kuuluva sidekaabli TZB 4X14X1.2 ,TZD 4X19X1.2 demonteerimine

Telia Eesti AS ja SIA Latglavenergo on sõlminud Lääne maakonnas Teliale kuuluva sidekaabli TZB 4X14X1.2 ,TZD 4X19X1.2 demonteerimise lepingu. Lepingust tulenevalt on SIA Latglavenergo'l...

Alates 01.01.2023 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,474 eurot endise 1,303 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 2,117 eurot endise 1,858 euro asemel. Seega...

Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teenindus piirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad

Alates 01.01.2023 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,474 eurot endise 1,303 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 2,117 eurot endise 1,858 euro asemel. Seega...

Siit leiad jõulu- ja advendiaja teenistused ning üritused Lääne-Nigula valla kogudustes.

Advendi- ja jõuluaeg Lääne-Nigula kogudustes

Siit leiad jõulu- ja advendiaja teenistused ning üritused Lääne-Nigula valla kogudustes.

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride oma.

Mida toob kaasa 1. jaanuari tulumaksuarvestuse muudatus vanaduspensioniealistele

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride oma.

Hiljuti on lisandunud Risti alevikku uus konteiner riiete ära andmiseks. Konteiner asub vana rahvamaja juures. Sellised konteinereid on saabunud viimastel kuudel ka Pürksi, Kullamaale ja Nõvale....

Riiete konteinerid Lääne-Nigula vallas

Hiljuti on lisandunud Risti alevikku uus konteiner riiete ära andmiseks. Konteiner asub vana rahvamaja juures. Sellised konteinereid on saabunud viimastel kuudel ka Pürksi, Kullamaale ja Nõvale....

Kui mõtleme tagasi lõppeva aasta peale siis kindlasti meenub vahvaid tegusid ja toimekaid inimesi, kes väärivad meie tänu ja tunnustust.

Märkame ja tunnustame

Kui mõtleme tagasi lõppeva aasta peale siis kindlasti meenub vahvaid tegusid ja toimekaid inimesi, kes väärivad meie tänu ja tunnustust.

Pakendite sorteerimise vallas on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris. ...

Pakendite sorteerimine ajab segadusse? Sellele on lihtne lahendus

Pakendite sorteerimise vallas on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris. ...

Detsembri alguses asub ametisse uus Taebla Lasteaia direktor. Direktori leidmiseks toimus avalik konkurss, mille jooksul laekus neli avaldust. Komisjoni valiku kiitsid heaks ka Lääne-Nigula valla...

Taebla Lasteaia uus direktor asub ametisse detsembri alguses

Detsembri alguses asub ametisse uus Taebla Lasteaia direktor. Direktori leidmiseks toimus avalik konkurss, mille jooksul laekus neli avaldust. Komisjoni valiku kiitsid heaks ka Lääne-Nigula valla...

Seoses teede lagunemisega sügisperioodil kehtestab Lääne-Nigula Vallavalitsus alates 21. novembrist 2022, valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele...

Massipiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Seoses teede lagunemisega sügisperioodil kehtestab Lääne-Nigula Vallavalitsus alates 21. novembrist 2022, valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele...

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Eestis on metsaomanikel kohustus tagada, et viis aastat pärast raiet oleks enamikes kasvukohtades uus noor mets kasvamas.

Metsa hooldamine on tark investeering

Eestis on metsaomanikel kohustus tagada, et viis aastat pärast raiet oleks enamikes kasvukohtades uus noor mets kasvamas.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kinnitas õe õppe alustamise Haapsalus. Vastuvõtt algab 7.11.2022 ja õppetöö algab 30.01.2023.

Alates uuest aastast on Haapsalus võimalik õppida õeks

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kinnitas õe õppe alustamise Haapsalus. Vastuvõtt algab 7.11.2022 ja õppetöö algab 30.01.2023.

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa uuest aastast 20 euro võrra.

Pensioniikka jõudnud inimeste maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa uuest aastast 20 euro võrra.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK, aadress Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45403) tellis OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER (aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn, registrikood...

Laiküla hoiuala loodusliku veerežiimi taastamistööde ehitusprojekti avalikustamine

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK, aadress Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45403) tellis OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER (aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn, registrikood...

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 1-3/22-41 tunnistati kehtetuks Risti Vallavolikogu 20.01.2010. a otsus nr 1 „Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“.

Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 1-3/22-41 tunnistati kehtetuks Risti Vallavolikogu 20.01.2010. a otsus nr 1 „Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“.