Nõva looduskaitseala teabepäev Noarootsi ja Nõva piirkonnas tegutsevatele turismiettevõtjatele Oodatud on kõik ettevõtjad või teenusepakkujad (majutajad, toitlustajad, retkede või...

Teabepäev toimub Perakülas, RMK Nõva külastuskeskuses 13.04.23 algusega kell 13.00

Nõva looduskaitseala teabepäev Noarootsi ja Nõva piirkonnas tegutsevatele turismiettevõtjatele Oodatud on kõik ettevõtjad või teenusepakkujad (majutajad, toitlustajad, retkede või...

  Enampakkumise eesmärgiks on leida Österby sadamakompleksile parim teenusepakkuja ning tagada sadamaala heaperemehelik hooldamine ja sihipärane avalik kasutus, et hoogustada piirkonna...

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise Österby sadamahoone rendile andmiseks ja Österby sadamale operaatori leidmiseks

  Enampakkumise eesmärgiks on leida Österby sadamakompleksile parim teenusepakkuja ning tagada sadamaala heaperemehelik hooldamine ja sihipärane avalik kasutus, et hoogustada piirkonna...

Transpordiamet teavitab projekteerimistingimuste menetluse algatamisest riigitee 29 Märjamaa–Koluvere km 14,341-25,038 asuva teelõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks....

Riigitee 29 Märjamaa - Koluvere teelõigu rekonstrueerimine

Transpordiamet teavitab projekteerimistingimuste menetluse algatamisest riigitee 29 Märjamaa–Koluvere km 14,341-25,038 asuva teelõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks....

Lääne-Nigula Vallavalitsus müüb enampakkumisel alghinnaga, 900 eurot, korteriomandi (registriosa nr 2749650, katastritunnus 45201:001:0308, aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõude küla,...

Rõude külas Siimu tee 4-8 korteriomandi müük enampakkumisel

Lääne-Nigula Vallavalitsus müüb enampakkumisel alghinnaga, 900 eurot, korteriomandi (registriosa nr 2749650, katastritunnus 45201:001:0308, aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõude küla,...

1949 aasta märtsiküüditamine oli Nõukogude Liidu võimude poolt korraldatud terror Eesti elanike vastu. Vägivaldselt ja relvastatud järelvalve all pandi rongidele üle 20 700 inimese, kes saadeti...

Mäletame ja mälestame!

1949 aasta märtsiküüditamine oli Nõukogude Liidu võimude poolt korraldatud terror Eesti elanike vastu. Vägivaldselt ja relvastatud järelvalve all pandi rongidele üle 20 700 inimese, kes saadeti...

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek Lääne-Nigula valla...

Avalikustamise teade

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek Lääne-Nigula valla...

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. märts kuni 10. aprill 2023. a. Loe lähemalt!

Kodanikuühenduse toetuste taotlusvoorud on avatud

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. märts kuni 10. aprill 2023. a. Loe lähemalt!

Lääne-Nigula valla ajaleht hakkab ilmuma kuus korda aastas senise 11 korra asemel. Valla ajaleht ilmub sellel aastal veel juunis, septembris ning detsembris.

Muudatused valla ajalehe väljaandmisel

Lääne-Nigula valla ajaleht hakkab ilmuma kuus korda aastas senise 11 korra asemel. Valla ajaleht ilmub sellel aastal veel juunis, septembris ning detsembris.

Keskkonnaamet on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide ettepanekuid kuni 21. aprillini 2023 ....

Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse eeskirja muutmine

Keskkonnaamet on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide ettepanekuid kuni 21. aprillini 2023 ....

Alates 01.05.2023 tõuseb lasteaiatasu. Osalustasu määr ühe lapse kohta on 12% töötasu alammäärast kuus ehk 87 eurot.

Alates 01.05.2023 tõuseb lasteaiatasu

Alates 01.05.2023 tõuseb lasteaiatasu. Osalustasu määr ühe lapse kohta on 12% töötasu alammäärast kuus ehk 87 eurot.

Uut identiteeti hõlmav stiiliraamat sisaldab valla logo, vappi, lippu ja nende kasutamise juhendeid. Samuti leiate dokumendist uue kirjastiili, värvipaleti, kasutusjuhised, pildikeele,...

Valla uus visuaalne identiteet

Uut identiteeti hõlmav stiiliraamat sisaldab valla logo, vappi, lippu ja nende kasutamise juhendeid. Samuti leiate dokumendist uue kirjastiili, värvipaleti, kasutusjuhised, pildikeele,...

Taeblasse Pargi tänava parklasse on loodud uus avalik pakendipunkt. Pakendipunkti saab viia  paber- ja papipakendeid(sinine), segapakendeid(kollane) ja klaaspakendeid(roheline)....

Taeblas on uus pakendipunkt!

Taeblasse Pargi tänava parklasse on loodud uus avalik pakendipunkt. Pakendipunkti saab viia  paber- ja papipakendeid(sinine), segapakendeid(kollane) ja klaaspakendeid(roheline)....

Kliimamuutustega kaasnevad mõjud nii looduskeskkonnale, inimeste elulaadile ja heaolule kui ka tervisele. Aitamaks kaasa kohaliku tasandi kliima- ja energiavaldkondade mõtestamisele, olukorra...

Valminud on Läänemaa kliima- ja energiakava 2030

Kliimamuutustega kaasnevad mõjud nii looduskeskkonnale, inimeste elulaadile ja heaolule kui ka tervisele. Aitamaks kaasa kohaliku tasandi kliima- ja energiavaldkondade mõtestamisele, olukorra...

Veebruaris makstakse esimest korda peretoetusi uutes summades. Jaanuari- ja veebruarikuu toetuste vahe makstakse tagasiulatuvalt hiljemalt 31. maiks.

Sotsiaalkindlustusamet: peretoetuste maksmine veebruaris

Veebruaris makstakse esimest korda peretoetusi uutes summades. Jaanuari- ja veebruarikuu toetuste vahe makstakse tagasiulatuvalt hiljemalt 31. maiks.

Sellesse aastasse kavandatud Vana-Taebla asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehituse 1. etapi ehitus lükkub edasi.

Teadaanne Taebla elanikele

Sellesse aastasse kavandatud Vana-Taebla asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehituse 1. etapi ehitus lükkub edasi.

Noarootsi osavallavalitsus ootab vastuseid küsimustikule saamaks elanikelt tagasisidet osavalla toimise kohta, et paremini kavandada teenuseid elanikele ja planeerida arengutegevusi Noarootsi...

Noarootsi osavalla tagasiside küsitlus

Noarootsi osavallavalitsus ootab vastuseid küsimustikule saamaks elanikelt tagasisidet osavalla toimise kohta, et paremini kavandada teenuseid elanikele ja planeerida arengutegevusi Noarootsi...

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 01. veebruarist 2023

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada paremad elutingimused.

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS Torf (registrikood 10076240, aadress Tallinna mnt 26a, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond) poolt esitatud Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa...

Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS Torf (registrikood 10076240, aadress Tallinna mnt 26a, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond) poolt esitatud Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa...

17. jaanuaril osales Lääne-Nigula valla kriisistaap koos koostööpartneritega Päästeameti poolt kohalikele omavalitsustele korraldatud lauaõppusel „KOV-79 SÄRTSU“.

Omavalitsused harjutavad Päästeametiga lauaõppusel valmisolekut elektrikatkestuseks

17. jaanuaril osales Lääne-Nigula valla kriisistaap koos koostööpartneritega Päästeameti poolt kohalikele omavalitsustele korraldatud lauaõppusel „KOV-79 SÄRTSU“.

Patareide hinnatõusu aitab ohjeldada nende kokkukogumine. Kui suudaksime usinamalt kasutatud patareid kogumiskasti viia, saaks neid kasutada uute patareide tootmiseks. See aitaks säästa kalleid...

Kuhu jõuab sinu vana patarei?

Patareide hinnatõusu aitab ohjeldada nende kokkukogumine. Kui suudaksime usinamalt kasutatud patareid kogumiskasti viia, saaks neid kasutada uute patareide tootmiseks. See aitaks säästa kalleid...