Alates 5.12.2023 toimub Nigula külas ja Taebla alevikus veetorustike desinfitseerimine naatriumhüpokloritiga.

Haapsalu Veevärk teatab: alates 5.12.2023 Nigula ja Taebla veetorustike desinfitseerimine

Alates 5.12.2023 toimub Nigula külas ja Taebla alevikus veetorustike desinfitseerimine naatriumhüpokloritiga.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab, et Proxion Plan Estonia OÜ (registrikood 16063244) esitas TTJA-le ehitisregistris ehitusloa taotluse nr 2311271/16997 Lääne maakonda...

Saunja-Haapsalu raudteelõigu ehitusloa menetluse teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab, et Proxion Plan Estonia OÜ (registrikood 16063244) esitas TTJA-le ehitisregistris ehitusloa taotluse nr 2311271/16997 Lääne maakonda...

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab ettepanekuid inimeste tunnustamiseks, kes on 2023. aastal oma pühendumusega meie kogukondade elu sisukamaks ja paremaks muutnud. Lääne-Nigula valla suurim...

Märkame ja tunnustame!

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab ettepanekuid inimeste tunnustamiseks, kes on 2023. aastal oma pühendumusega meie kogukondade elu sisukamaks ja paremaks muutnud. Lääne-Nigula valla suurim...

Lääne-Nigula vald ütles eile (30.11.2023) õhtul „Tere tulemast!" kõige väiksematele vallakodanikele. Ajavahemikul 1.aprillist kuni 10. oktoobrini sündis valda 45 beebit, 22 poissi ja 23...

Lääne-Nigula vald tervitas beebisid

Lääne-Nigula vald ütles eile (30.11.2023) õhtul „Tere tulemast!" kõige väiksematele vallakodanikele. Ajavahemikul 1.aprillist kuni 10. oktoobrini sündis valda 45 beebit, 22 poissi ja 23...

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste all...

TTJA tuletab meelde: hoonete katused tuleb regulaarselt lumest ja jääst puhastada!

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste all...

Teade Einbi / Enby küla riigimetsa metsatööde plaani valmimisest ja kinnitamisest Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Einbi / Enby küla riigimetsa metsatööde...

Teade Einbi / Enby küla riigimetsa metsatööde plaani valmimisest ja kinnitamisest

Teade Einbi / Enby küla riigimetsa metsatööde plaani valmimisest ja kinnitamisest Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Einbi / Enby küla riigimetsa metsatööde...

Läänemaa avalike bussiliinide muudatused alates 11.12.2023 Alates 11.12.2023 muutuvad Läänemaa avalike bussiliinide nr. 33, 35A ja 153 sõiduplaanid. Liinidele 33 Haapsalu –...

Läänemaa avalike bussiliinide muudatused alates 11.12.2023

Läänemaa avalike bussiliinide muudatused alates 11.12.2023 Alates 11.12.2023 muutuvad Läänemaa avalike bussiliinide nr. 33, 35A ja 153 sõiduplaanid. Liinidele 33 Haapsalu –...

Kullamaa Lasteaed kutsub kõiki vilistlasi, endisi töötajaid ning lasteaia sõpru 15.detsembril oma 50.juubelile!

Kullamaa Lasteaed tähistab 15.detsembril 50.juubelit

Kullamaa Lasteaed kutsub kõiki vilistlasi, endisi töötajaid ning lasteaia sõpru 15.detsembril oma 50.juubelile!

Ants Laikmaa muuseum on detsembris avatud reedest pühapäevani. Külastajatel on siis võimalik meie juures aeg maha võtta ja saabuvate pühade puhul kodu kaunistamiseks ettevalmistusi teha.

Detsember Ants Laikmaa muuseumis

Ants Laikmaa muuseum on detsembris avatud reedest pühapäevani. Külastajatel on siis võimalik meie juures aeg maha võtta ja saabuvate pühade puhul kodu kaunistamiseks ettevalmistusi teha.

Annetuse Pikajalamäe suusaradade ja kelgunõlvade kunstlumega katmise ning hoolduse toetuseks saab teha Sihtasutuse Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskuse kontole...

Annetamistalgud Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse suusaradade ja kelgunõlvade lumetamise toetuseks 2023/2024 hooajal

Annetuse Pikajalamäe suusaradade ja kelgunõlvade kunstlumega katmise ning hoolduse toetuseks saab teha Sihtasutuse Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskuse kontole...

Alanud on rahvahääletus, milline puu valitakse Eesti esindajaks Euroopa aasta puu 2024 konkursil! Hääletamine toimub novembri lõpuni. Loe lähemalt ja hääleta: Maaleht

Palivere künnapuu kandideerib aasta puu tiitlile

Alanud on rahvahääletus, milline puu valitakse Eesti esindajaks Euroopa aasta puu 2024 konkursil! Hääletamine toimub novembri lõpuni. Loe lähemalt ja hääleta: Maaleht

Lääne-Nigula kihelkonna seltside ja koolidega (Oru Kool, Taebla Kool, Palivere Põhikool) koostöös koostame Lääne-Nigula kihelkonnaraamatu, mis avab meie ajaloo lehekülgi...

Aita kirjutada ajalugu: Lääne-Nigula kihelkonnaraamat

Lääne-Nigula kihelkonna seltside ja koolidega (Oru Kool, Taebla Kool, Palivere Põhikool) koostöös koostame Lääne-Nigula kihelkonnaraamatu, mis avab meie ajaloo lehekülgi...

Juba uuel aastal 2024 on kõigil majapidamistel kohustus oma biojäätmeid tekkekohal käidelda või liigiti koguda kogumismahutisse. Selle kohustuse alla kuuluvad ka muud asutused ja ettevõtted, kus...

2024. aasta uuendused biojäätmete käitlemises: Kuidas see mõjutab majapidamisi ja ettevõtteid?

Juba uuel aastal 2024 on kõigil majapidamistel kohustus oma biojäätmeid tekkekohal käidelda või liigiti koguda kogumismahutisse. Selle kohustuse alla kuuluvad ka muud asutused ja ettevõtted, kus...

Maanõuniku ametikoha põhieesmärgiks on omavalitsuse pädevusse kuuluvate   maaküsimuste täpne, tähtaegne ja avatud menetlemine, maamaksu arvestuse pidamine ning maakorraldusalase tegevuse...

Töökuulutus: maanõunik

Maanõuniku ametikoha põhieesmärgiks on omavalitsuse pädevusse kuuluvate   maaküsimuste täpne, tähtaegne ja avatud menetlemine, maamaksu arvestuse pidamine ning maakorraldusalase tegevuse...

Maanõuniku ametikoha põhieesmärgiks on omavalitsuse pädevusse kuuluvate maaküsimuste...

Töökuulutus: Maanõunik

Maanõuniku ametikoha põhieesmärgiks on omavalitsuse pädevusse kuuluvate maaküsimuste...

Lääne-Nigula vallavalitsus määrab bussipeatuse nime "Ilmajaama", asukohaga Turvalepa küla ja Kedre küla Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 11230 Harju-Risti - Riguldi – Võntküla tee.

Teade bussipeatuse nime määramise kohta

Lääne-Nigula vallavalitsus määrab bussipeatuse nime "Ilmajaama", asukohaga Turvalepa küla ja Kedre küla Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 11230 Harju-Risti - Riguldi – Võntküla tee.

Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldas 2023. aastal uue korraldatud jäätmeveo kontsessiooniteenuse konkursi läbi avatud hanke. 14. novembril 2023 vallavalitsuse istungil kinnitatud hankevõitjaks...

Korraldatud jäätmevedu uuel perioodil 2024 - 2029

Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldas 2023. aastal uue korraldatud jäätmeveo kontsessiooniteenuse konkursi läbi avatud hanke. 14. novembril 2023 vallavalitsuse istungil kinnitatud hankevõitjaks...

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab oma meeskonda lastekaitsespetsialisti.

Töökuulutus: lastekaitsespetsialist

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab oma meeskonda lastekaitsespetsialisti.

14. novembril 2023 kogunes Lääne-Nigula Noortevolikogu uus koosseis oma esimesele koosolekule, mis toimus Taebla Koolis. Koosolekut juhatas vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus ja protokollis...

Noortevolikogu uus koosseis kogunes oma esimesele koosolekule

14. novembril 2023 kogunes Lääne-Nigula Noortevolikogu uus koosseis oma esimesele koosolekule, mis toimus Taebla Koolis. Koosolekut juhatas vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus ja protokollis...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 27