SPORDIKLUBIDE TEGEVUSTOETUS 2021 AASTAKS Lääne-Nigula vallas tegutsevad spordiklubid, kes on nõuetekohaselt registreerinud oma tegevuse Eesti Spordiregistris saavad vallalt taotleda...

Spordiklubide tegevustoetus 2021. aastaks

SPORDIKLUBIDE TEGEVUSTOETUS 2021 AASTAKS Lääne-Nigula vallas tegutsevad spordiklubid, kes on nõuetekohaselt registreerinud oma tegevuse Eesti Spordiregistris saavad vallalt taotleda...

Martna Osavallakogu koosolek toimub 23.09.2020 kell 15.00 Martna vallamajas. Päevakorras: 1. Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 läbivaatamine ja eelarvestrateegia arutelu; ...

Martna Osavallakogu koosolek 23.09.2020

Martna Osavallakogu koosolek toimub 23.09.2020 kell 15.00 Martna vallamajas. Päevakorras: 1. Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 läbivaatamine ja eelarvestrateegia arutelu; ...

Mittetulundusühendused saavad taotleda projektitoetust külakogukonnale suunatud tegevuste läbiviimiseks ( nt erinevate ürituste, koolituste, talgute korraldamine, koduloo uurimine jms) või...

Lääne-Nigula valla kogukondliku ühistegevuse projektitoetuste ja noorteprojektide taotluste sügisvoor

Mittetulundusühendused saavad taotleda projektitoetust külakogukonnale suunatud tegevuste läbiviimiseks ( nt erinevate ürituste, koolituste, talgute korraldamine, koduloo uurimine jms) või...

Lääne-Nigula vallavolikogu on oma 17.10.2019. a otsusega nr 54 algatanud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Omavalitsuse eriplaneeringu koostamise...

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku materjale ja Seljaküla- ning Piirsalu külaseltsi seisukohti tutvustav avalik arutelu toimub 18.09.2020 Piirsalu seltsimajas kell 18°°

Lääne-Nigula vallavolikogu on oma 17.10.2019. a otsusega nr 54 algatanud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Omavalitsuse eriplaneeringu koostamise...

MITTETULUNDUSÜHENDUSTELE  KOGUKONNATEENUSE TOETUSE TAOTLEMINE 2021 AASTAKS Kogukonnateenuse toetuse  saamiseks sõlmivad vald ja mittetulundusühing koostööleppe, milles lepitakse...

2021. aastaks kogukonnateenuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2020.

MITTETULUNDUSÜHENDUSTELE  KOGUKONNATEENUSE TOETUSE TAOTLEMINE 2021 AASTAKS Kogukonnateenuse toetuse  saamiseks sõlmivad vald ja mittetulundusühing koostööleppe, milles lepitakse...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu...

Teade Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ning arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu...

Kandideeri noortevolikogusse! Hea Lääne-Nigula valla noor, kandideeri loodavasse Lääne-Nigula valla noortevolikogusse! Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula...

Kandideeri noortevolikogusse!

Kandideeri noortevolikogusse! Hea Lääne-Nigula valla noor, kandideeri loodavasse Lääne-Nigula valla noortevolikogusse! Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula...

KeÜS § 43 lg 1 kohaselt edastab keskkonnaloa andja keskkonnaloa taotluse viivitamata pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist kavandatava tegevuse asukohajärgsele kohalikule omavalitsuse...

Altmäe mü tiik-veehoidla ehitamiseks vee erikasutusloa kohta arvamuse avaldamiseks

KeÜS § 43 lg 1 kohaselt edastab keskkonnaloa andja keskkonnaloa taotluse viivitamata pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist kavandatava tegevuse asukohajärgsele kohalikule omavalitsuse...

Nõva Osavallakogu koosolek toimub neljapäeval, 10.09.2020 kell 15.00 koolimajas pikapäevarühma klassis. P ä e v a k o r r a s: 1. COVID-19 investeeringutoetuste info 2....

NÕVA OSAVALLAKOGU KOOSOLEK 10.09.2020

Nõva Osavallakogu koosolek toimub neljapäeval, 10.09.2020 kell 15.00 koolimajas pikapäevarühma klassis. P ä e v a k o r r a s: 1. COVID-19 investeeringutoetuste info 2....

Lääne-Nigula vald müüb Osta.ee keskkonnas toimuval enampakkumisel Umbaia detailplaneeringuala krunte. Piirkonna arenduses on 15 krunti suurusega 9680-16 680m2. Enampakkumine kestab...

Lääne-Nigula vald müüb krunte Umbaia detailplaneeringualal

Lääne-Nigula vald müüb Osta.ee keskkonnas toimuval enampakkumisel Umbaia detailplaneeringuala krunte. Piirkonna arenduses on 15 krunti suurusega 9680-16 680m2. Enampakkumine kestab...

01.09.2020  algas kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru taotluste vastuvõtt. Taotlusi võetakse vastu kuni 1.10.2020 kella 16.30ni. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb saata...

Avanes kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor

01.09.2020  algas kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru taotluste vastuvõtt. Taotlusi võetakse vastu kuni 1.10.2020 kella 16.30ni. Taotlus koos nõutud lisadega tuleb saata...

Sotsiaalkindlustusamet maksab septembris üle 16-aastastele koolis käivatele lastele peretoetusi ja üle 18-aastastele õppijatele toitjakaotuspensioni mitmes osas. Amet tugineb peretoetuste...

Peretoetusi ja toitjakaotuspensioni makstakse septembris mitmes osas

Sotsiaalkindlustusamet maksab septembris üle 16-aastastele koolis käivatele lastele peretoetusi ja üle 18-aastastele õppijatele toitjakaotuspensioni mitmes osas. Amet tugineb peretoetuste...

Taebla Lasteaed pakub tööd kokale (1,0 ametikohta). Sooviavaldus ja CV saata 14.septembriks 2020 aadressile taebla.lasteaed@laanenigula.ee Tööle asumine esimesel võimalusel. ...

Taebla Lasteaed pakub tööd kokale

Taebla Lasteaed pakub tööd kokale (1,0 ametikohta). Sooviavaldus ja CV saata 14.septembriks 2020 aadressile taebla.lasteaed@laanenigula.ee Tööle asumine esimesel võimalusel. ...

Lääne-Nigula valla kogukondliku ühistegevuse projektitoetuste ja noorteprojektide taotluste sügisvoor Mittetulundusühendused saavad taotleda projektitoetust külakogukonnale suunatud...

Algab taotluste sügisvoor

Lääne-Nigula valla kogukondliku ühistegevuse projektitoetuste ja noorteprojektide taotluste sügisvoor Mittetulundusühendused saavad taotleda projektitoetust külakogukonnale suunatud...

Palivere Põhikool pakub tööd haldustöötajale (1,0 ametikohta). Peamised tööülesanded: Hoonete ning süsteemide hooldamine, territooriumi korrashoid, kooli personali abistamine...

Palivere Põhikool pakub tööd haldustöötajale (1,0 ametikohta).

Palivere Põhikool pakub tööd haldustöötajale (1,0 ametikohta). Peamised tööülesanded: Hoonete ning süsteemide hooldamine, territooriumi korrashoid, kooli personali abistamine...

Läänemaa seiklusorienteerumine 2020 on alanud! Seiklusorienteerumise eesmärk on tunda rõõmu vabas õhus liikumisest. Saad valida endale sobiva raja (võid läbida ka kõik rajad), tempo, sõbrad...

Läänemaa seiklusorienteerumine

Läänemaa seiklusorienteerumine 2020 on alanud! Seiklusorienteerumise eesmärk on tunda rõõmu vabas õhus liikumisest. Saad valida endale sobiva raja (võid läbida ka kõik rajad), tempo, sõbrad...

Peagi on algamas uus kooliaasta. Koolis õppimise ajal tasub õpilase ravikindlustuse eest riik. Kuidas aga säilib ravikindlustus pärast kooli lõpetamist või kui õpinguid ei jätkata? ...

Kuidas säilitada ravikindlustus peale kooli lõppu?

Peagi on algamas uus kooliaasta. Koolis õppimise ajal tasub õpilase ravikindlustuse eest riik. Kuidas aga säilib ravikindlustus pärast kooli lõpetamist või kui õpinguid ei jätkata? ...

Noarootsi Kool otsib oma meeskonda 0,4 huvijuhti Sobival kandidaadil on magistri- või sellega võrdsustatud kraad, oskus ja soov töötada laste ja noortega, kirjutada ja juhtida...

Noarootsi Gümnaasium pakub tööd huvijuhile ja vene keele õpetajale

Noarootsi Kool otsib oma meeskonda 0,4 huvijuhti Sobival kandidaadil on magistri- või sellega võrdsustatud kraad, oskus ja soov töötada laste ja noortega, kirjutada ja juhtida...

HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek...

Tasuta õigusnõustmine Eestis elavatele inimestele

HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek...

Lääne-Nigula valla üldplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1449 km². Üldplaneeringuga täidetakse...

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja arutelud

Lääne-Nigula valla üldplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1449 km². Üldplaneeringuga täidetakse...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 8